Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta osa 2
 

Kirjoitin 23.10.2019 kirjoituksen: Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta. Koin sydämelleni kirjoittaa tästä samasta aiheesta vielä lyhyesti uuden kirjoituksen. Tällä kertaa kirjoitan vain 2 Tess 2 luvusta, 1 Tess 4 ja Danielin kirjan luvuista 8 ja 12 ja muutaman muun kohdan. Raamattu opettaa Herran Jeesuksen toisen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan yhden kerran ja suuren ahdistuksen jälkeen, niin kuin Herra Jeesus opettaa Raamatussa (Matt 24 luku). Monet uskovat, jotka eivät usko ylöstempaukseen tapahtuvan suuren ahdistuksen ajan jälkeen, vaan ylöstempaukseen ennen antikristuksen ilmestymistä ja suuren ahdistuksen aikaa ovat rakkaita sisaria ja veljiä sekä monet heistä vilpittömiä sydämellisiä ja hyvää tarkoittavia uskovaisia.

Kuten aikaisemmin kirjoitin, niin se, joka erottautuu sisaristaan ja veljistään erilaisen ylöstempaus opetuksen takia on lihallisuuden vallassa, ei Jumalan rakkauden vaikuttamassa tilassa. Totuudesta meidän tulee kuitenkin puhua, eikä totuudesta puhuminen tarkoita sitä, että sen kautta hyökättäisiin toisen kimppuun tai ei arvostettaisi häntä. Totuudesta puhuminen ja sen esiin tuominen on suurta rakkautta, koska meidät uskovat ihmiset on kutsuttu kasvamaan uskossa totuutta noudattaen Jumalan vaikuttaman rakkauden kautta. Tämä on motivaationi tälle kirjoitukselleni. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Kirjoitin aikaisemmin, että väärä opetus Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta saa aikaan valmistautumattomuutta siitäkin huolimatta, että uskova odottaa Jeesuksen tulemusta. Jos odotat Jeesuksen tulevan aikana ja ajankohtana, jolloin Hän ei ole sanonut tulevansa, niin silloin et ole valmistautunut siihen ajanjaksoon, joka edeltää ja on lähellä Herran Jeesuksen tulemusta. Tällainen väärän ylöstempaus opetuksen vallassa oleva ei usko olevansa maan päällä antikristuksen aikaansaaman vainon aikana. Hän kyllä uskoo, että vainoja on olemassa nytkin eri puolilla maailmaa, mutta uskoo ettei hän joutuisi näkemään antikristuksen suorittamaa vainoa maan päällä.

Koska Raamattu (Matt 24) sanoo Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan suuren ahdistuksen jälkeen, niin silloin tietenkin seurakuntaa ei ole vielä temmattu pois maan päältä, silloin kun antikristus ilmestyy. Silloin kun et usko olevasi ajassa, jossa viimeinen antikristus toimii maan päällä ja kun Raamatun sanan mukaan me olemme siinä ajassa, niin silloin sinä olet täysin valmistautumaton olemaan ja elämään siinä ajassa. Silloin kun ihminen joutuu olemaan valmistautumattomana ajassa, johon hän ei usko joutuvansa, niin valmistautumattomuus voi aiheuttaa hänelle todella suuria ongelmia.

Eräs asia on myös syytä tuoda esille. Minua kohtaan on esitetty sellaisia epäilyksiä etten olisi ollenkaan Pyhällä Hengellä täytetty, koska en usko sitä, että Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuisivat ennen antikristuksen ja suuren ahdistuksen aikaa. Tämä kertoo aika paljon tällaisten syyttäjien mielenlaadusta ja asenteesta niitä kohtaan, jotka uskovat joitakin Raamatun opetuksia eri tavalla. Minulle ei ole edes tullut sellainen ajatus mieleeni kun näen aidon sisareni tai veljeni Kristuksessa, että he eivät olisi Pyhällä Hengellä täyttyneitä, jos näkevät ja ymmärtävät Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen eri tavalla kuin minä ymmärrän. On varmaankin niin että puolin ja toisin Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen eri tavalla ymmärtävien keskuudessa voi olla pahojakin ylilyöntejä, mutta jos sellaisia esiintyy, niin niistä täytyy tehdä parannusta.

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

Danielin kirjan 12 luvun kertoo siitä kuinka lopunaikana on oleva suuri ahdistuksen aika, jota ei ole milloinkaan ollut. Raamattu sanoo, että tänä suuren ahdistuksen aikana Israelin kansa pelastetaan (kolmasosa). Danielin kirja sanoo, että Israelin kansan pelastumisen seurauksena ja sen jälkeen (päivää ja hetkeä emme tiedä) tulee tapahtumaan Herrassa kuolleiden ylösnousemus iankaikkiseen elämään.

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Herran apostoli Paavali kertoo meille tarkasti, että kun Jeesuksen tulemuksessa Jumalan pasuunan ääni kuuluu, niin ensin Herrassa kuolleet nousevat ylös, joka on sama asia kuin se kuolleiden ylösnousemus, josta Danielin kirjan 12 luku opettaa. Kun Herrassa kuolleet nousevat ylös ensin, niin sitten maan päällä oleva seurakunta temmataan yhdessä Herrassa kuolleiden kanssa Herraa vastaan yläilmoihin.

Raamattu kertoo meille selkeästi, ettei ylöstempaus tapahdu ennen suurta ahdistusta sekä myös sen, että lopunaikana pelastuva Israelin jäännös pääsee mukaan ylöstempaukseen. Raamattu tuo sen selkeästi esille, että Israelin kansan jäännös tulee pelastumaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, ennen kuin tulee tapahtumaan Herrassa kuolleiden ylösnousemus. Raamattu kertoo sen meille selvästi, että Herrassa kuolleiden ylösnousemus (Dan 12:2, 1 Tess 4:16) kuuluu ylöstempauksen tapahtumaan.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
.................
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

2 Thessalonians 2:3 Let no man deceaue you by any meanes, for [the Lorde shall not come] excepte there come a fallyng away (apostasia) first, & that that man of sinne be reuealed, the sonne of perdition Bishob's Bible 1568

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
....................
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

2 Tess 2 ja Dan 8 kertovat saman asian. 2 Tess 2 sanoo ettei Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahdu ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen, eli antikristus ilmestyy maan päälle. Englanninkielinen Bishop's Bible vuodelta 1568 kääntää 2 Tess 2:3 aika lähelle alkutekstiä. Paavali kirjoitti Pyhän Hengen ohjaamana, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus, jolla hän tarkoitti tässä yhteydessä Herran päivää, niin älkää antako kenenkään pettää (eksyttää) itseänne, sillä se ei tule ennen kuin ensin tulee luopumus, synnin ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, joka on antikristus. Alkutekstissä 2 Tess 2:3 ei ole sanaa päivä, mutta asia- ja tekstiyhteys viittaa siihen, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus (tässä yhteydessä sama kuin Herran päivä) ei tapahdu ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja viimeinen antikristus ilmestyy maan päälle.

Dan 8 luku kertoo kuinka viimeisenä vihan aikana, lopunaikana luopiot täyttävät syntiensä mitan (uskovien luopumus), jonka seurauksena nousee röyhkeä ja taitava eksyttäjä, jonka Raamattu sanoo olevan kuningas, koska hän on antikristus, joka matkii ja esiintyy kuningasten Kuninkaana (Jeesuksena). Täsmälleen sama järjestys kuin 2 Tess 2 luvussa. Sitten 2 Tess 2 luvussa 8 jakeessa sanotaan, että kun ensin on tullut luopumus ja antikristus, niin sen jälkeen kun Jeesuksen tulemus tapahtuu, niin Jeesus surmaa suunsa henkäyksellä laittoman (antikristus). Dan 8 luvussa on sama järjestys ensin uskovien luopumus ja sitten antikristuksen ilmestyminen, joka ilman ihmiskättä muserretaan, joka tarkoittaa sitä kun Herra Jeesus tulemuksessaan suunsa henkäyksellä surmaa antikristuksen. Raamattu tuo näissäkin kohdissa esille, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat vasta sen jälkeen, kun on tullut luopumus ja antikristus maan päälle, eli suuren ahdistuksen jälkeen, mutta päivää ja hetkeä emme voi tietää.

Matt 28:20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Herra Jeesus sanoi olevansa seurakuntansa kanssa täällä maan päällä joka päivä maailman loppuun asti. Herra Jeesus on ylösnousemuksensa ja taivaaseen menemisen jälkeen meidän kanssamme Pyhässä Hengessä, joka päivä maailman loppuun asti. Maailman loppuun asti tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat tämän maailmanajan viime hetkillä, mutta me emme tiedä päivää ja hetkeä milloin Herramme tulee hakemaan meidät tuuliin ja pilviin, yläilmoihin Hänen kanssaan. Raamatun opetus on selvääkin selvempi siitä, että Herra Jeesus ei ole luvannut tulla ennen kuin suuri luopumus tapahtuu ja viimeinen antikristus ilmestyy, sillä Jeesus lupasi tulla hakemaan morsiamensa suuren ahdistuksen jälkeen (Matt 24 luku).

Kukaan meistä ei täydellinen opissa, mutta siitä huolimatta Jumala kasvattaa meitä uskomaan Herraan Jeesukseen Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Olen huomannut sellaisen asian miksi monille uskoville ei avaudu Jumalan sanan totuus. Näitä syitä tosin on monia, mutta otan nyt esille sellaisen asian, jonka koen tärkeäksi ottaa esille tässä kirjoituksessani. Moni uskova on omaksunut tietyn opin ja hän ei tutki ja koettele sitä onko se Raamatun totuus. Hän uskoo vain ne jakeet, jotka tuntuvat sopivan siihen oppiin, johon hän uskoo. Hän sivuttaa ne kohdat, jotka eivät sovi hänen oppiinsa tai pyrkii selittämään ne jollakin ihme verukkeella kieroon tai jopa vääristelee niitä, niin ettei hänen tarvitsisi muuttaa kantaansa ja tehdä parannusta. Tällä tavalla hän on lukinnut itsensä asemaan, josta hän ei kykene mitenkään löytämään totuutta. Toki sekin on totta, että vilpittömästi ilman vilppiäkin voimme olla erehtyneitä siitä mitä Raamattu opettaa tietyistä asioista.

Kerron seuraavaksi sen millä tavalla voimme löytää totuuden Jumalan sanasta. Kun ja jos joku uskova sanoo sinun uskovan väärin jostakin Raamatun sanan opetuksesta, niin et saa etsiä vain ja ainoastaan puolustusta opillesi Raamatusta, vaan sinun tulee asettaa kaikki asiasta opettavat Raamatun kohdat eteesi ja pyrkiä tutkimaan ja etsimään se mikä on Jumalan sanan totuus, vaikka se johtaisi sinut luopumaan aikaisemmasta käsityksestäsi. Jos näin teet, niin silloin et lukitse itseäsi oikeaoppisuuden syndroomaan, joka etsii ainoastaan puolustusta omille käsityksilleen, mutta ei etsi totuutta. Jos et etsi totuutta, vaan puolustusta omalle ymmärryksellesi, niin et koskaan tule löytämään Jumalan sanan totuuksia.

Jos ja kun uskova ihminen jää pitämään kiinni vain niistä Raamatun kohdista, jotka hän tulkitsee sillä tavalla, että Jeesuksen tulemus tapahtuisi ennen antikristuksen ilmestymistä ja suuria ahdistuksen päiviä, niin hän sivuttaa tai ohittaa kaikki ne monet kohdat, jotka selkeästi sanovat, että Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu suuren ahdistuksen päivien jälkeen. Tässäkin kirjoituksessa olen tuonut esille monia Raamatun kohtia, jotka kertovat selkeästi, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen päivien jälkeen. Kaikki ne Raamatun kohdat, jotka näyttäisivät tukevan ennen vihan aikaa ylöstempaus oppia eivät kuitenkaan tue sitä, vaan opettavat ja tukevat ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen päivien jälkeen. Kirjoitukseni alapuolella on laaja-alainen linkkiluettelo liittyen ylöstempaukseen, jossa olen käynyt läpi monia Raamatun kohtia, jotka kaikki tukevat vain ja ainoastaan suuren ahdistuksen päivien jälkeen tapahtuvaa ylöstempausta. Kiitos, Herralle, että saamme odottaa Herran tulemusta, sillä todellinen uskova odottaa Herran Jeesuksen tulemusta.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksiani:
kotipetripaavola.com/ raamatullisesta ylostempauksesta opetusta
kotipetripaavola.com/ lopunajan laittomuus ja ylostempaus
kotipetripaavola.com/ helluntailaisen saarnaajan ylostempaus opetus
kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen
kotipetripaavola.com/ tessalonikalaiskirje luopumus
kotipetripaavola.com/ juutalaisen kansan jaannoksen pelastuminen ja ylostempaus
kotipetripaavola.com/ mita herra jeesus opettaa ylostempauksesta
kotipetripaavola.com/ seurakunnan ylosotosta kysymyksia ja vastauksia
kotipetripaavola.com/ tempaus

 


 

Petri Paavola 25.10.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker