Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Raamatullisesta ylöstempauksesta opetusta
 

Jokainen tosi uskova, eli Herran Jeesuksen opetuslapsi odottaa Herran Jeesuksen tulemusta riippumatta siitä millä tavalla hän uskoo siihen milloin Herra Jeesus tulee, tuleeko Hän ennen antikristuksen tulemista vai sen jälkeen kun antikristus on tullut jne. Raamattu sanoo ettemme voi tietää päivää ja hetkeä milloin tapahtuu Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus. Herra Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että voimme tietää milloin Hän tulemuksensa on lähellä. Tässä kirjoituksessa keskityn vain muutamaan todella selkeään Raamatun opetukseen koskien sitä minkälaisten merkkien tulee edeltää ennen kuin Herran Jeesuksen tulemus voi tapahtua. Tämä aihe on todella tärkeä, koska jos et osaa odottaa ja olla valmis Herran Jeesuksen tulemukseen siten millä tavalla Raamattu siitä opettaa, niin silloin olet valmistautumattomassa tilassa niissä tapahtumissa, jotka edeltävät Herran Jeesuksen tulemusta.

Valmistautumattoman osa koskien Herran Jeesuksen tulemusta tulee olemaan tuskallinen monella eri tavalla. En kirjoita kirjoitustani riita mielessä, enkä aiheuttaakseni hajaannusta uskovien keskuudessa, vaan rakkaudesta totuuteen. Tämä aihe jakaa uskovia sekä jopa erottaa heitä toistensa yhteydestä. Jos erottaudut ja välttelet sisariasi ja veljiäsi Herrassa Jeesuksessa sen takia, että he ajattelevat ja uskovat ylöstempauksesta ja Herran Jeesuksen tulemuksesta eri tavalla kuin sinä, niin silloin et vaella totuuden ja rakkauden Hengessä, vaan olet sielullisuuden ja lihallisuuden vallassa. Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen näkeminen eri tavalla kuin toinen näkee ei saa erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, eikä keskinäisestä yhteydestä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Välitön tulemus vai ennalta kerrottujen merkkien jälkeen tapahtuva tulemus?
Danielin kirjan profetia Israelin kansan pelastumisesta lopunaikana
Kuolleiden ylösnousemus ja ylöstempaus
Ristiriidaton ja sopusointuinen Raamatun opetus ylöstempauksesta

 

Välitön tulemus vai ennalta kerrottujen merkkien jälkeen tapahtuva tulemus?

Monet uskovat ihmiset sanovat, että Herran Jeesuksen tulemus voi tapahtua milloin tahansa, vaikka tänään, huomenna tai ylihuomenna jne. Niin sanottu välittömän Jeesuksen tulemuksen oppi ei sitoudu, eikä pidä kiinni Jumalan sanan totuudesta. Raamattu antaa monia vihjeitä meille siitä milloin Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus ovat lähellä. Toisin sanoen Raamatun sanan totuuden opetuksen mukaan seurakunnan ylöstempausta ei voi tapahtua elleivät tietyt tapahtumat ole ensin tapahtuneet.

Matt 24:
3 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?"
4 ¶ Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.
.....................
21 Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule.
....................

27 Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus.
28 Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat.
29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät.
30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.
31 Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.
32 ¶ Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä.
33 Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä.

Herra Jeesus jätti meille monia merkkejä siitä milloin Hänen tulemuksensa on lähellä, mutta keskityn tässä nyt vain muutamaan asiaan, jotka kertovat meille selkeästi sen milloin Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylösotto on lähellä.

Kun Herralta Jeesukselta kysyttiin mikä on Hänen tulemuksensa merkki, niin Herra Jeesus vastasi sanoen ensimmäiseksi, että katsokaa ettei kukaan teitä eksytä. Herra Jeesus kehotti opetuslapsiaan valvomaan etteivät he eksyisi niihin moniin vääriin oppeihin ja manifestaatioihin, joiden kautta väärät profeetat pyrkivät eksyttämään Herran Jeesuksen opetuslapsia lopunaikana ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Väärä opetus Herran Jeesuksen tulemuksestakin on myös eksytys, johon toki vilpitönkin ja armosta pelastettu uskova ihminen voi eksyä. Väärä opetus Herran Jeesuksen tulemuksesta tekee uskovasta valmistautumattoman uskovan siitäkin huolimatta, että hän sanoo odottavansa Jeesuksen tulemusta. Jos uskova odottaa Herran Jeesuksen tulemusta aikana, joka ei täsmää Raamatussa annettujen merkkien kanssa koskien Jeesuksen tulemuksen läheistyyttä, niin silloin hän on valmistautumaton uskova Jeesuksen tulemukseen, koska odottaa Hänen tulevan aikana, jolloin Hän ei ole luvannut tulla ja temmata seurakuntaa mukaansa.

Herra Jeesus sanoi, että ahdistuksen (suuri ahdistus) päivien jälkeen, jota ei ole milloinkaan ennen ollut eikä tule enää sen jälkeen tapahtumaan tapahtuu Hänen tulemuksensa ja seurakunnan ylösotto suuren pasuunan äänen kuuluessa. Herra Jeesus sanoi, ettei Hänen tulemuksensa tapahdu ennen suuren ahdistuksen päiviä. Herra Jeesus sanoi myös, että meidän tulee oppia viikunapuusta vertaus, sillä kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte kesän olevan lähellä. Herra Jeesus jatkoi sanoen, että kun näette tämän kaiken, eli merkit Matt 24 luvussa, jotka Hän asetti tapahtuvaksi ennen Hänen tulemustaan, niin tiedämme sen olevan lähellä, jolla Herra Jeesus tarkoitti, että silloin Hänen tulemuksensa on lähellä.

Viikunapuu on esikuva Israelin kansasta, juutalaisista ja kun oksa on jo tuore ja lehdet puhkeavat kertoo siitä kuinka kolmasosa Israelin kansasta tulee lopunajan viimeisinä päivinä pelastumaan uskon kautta Herran Jeesukseen, joka tulee edeltämään Herran Jeesuksen tulemusta. Päivää ja hetkeä emme voi tietää, mutta ajan merkeistä, jotka Herra Jeesus on itse asettanut voimme tietää sen olevan lähellä, kun tietyt tapahtumat ovat tapahtuneet. Raamattu kertoo myös muualla siitä, että lopunaikana Israelin kansan kolmannen osan pelastumisen jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus, mutta emme voi tietää tarkkaa päivää ja hetkeä milloin Hän tulee.

Danielin kirjan profetia Israelin kansan pelastumisesta lopunaikana

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen.
3 Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.
4 Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.

Danielin kirjan 12 luvun kautta Herra tuo esille kuinka lopunaikana on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ennen ollut. Herran sanan mukaan tänä aikana, eli ahdistuksen aikana pelastetaan Israelin kansa (kolmasosa Sak 13 luku), jonka seurauksena tulee tapahtumaan kuolleiden ylösnousemus (monet maan tomussa makaavista heräjävät iankaikkiseen elämään). Raamatun sanan opetuksen mukaan suuren ahdistuksen aikana kolmasosa Israelin kansasta tulee pelastumaan uskon kautta Herran Jeesukseen. Päivää ja hetekeä emme voi tietää, mutta Israelin kansan pelastumisen jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus, johon mukaan pääsevät myös Israelin kansan pelastunut kolmasosa.

Matt 24 ja Dan 12 luvut kertovat ihan saman asian siinä, että lopunaikana maailmaan on tulossa suuri ahdistuksen aika, ja Matt 24 sanoo, että tämän ahdistuksen jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus. Dan 12 sanoo, että suuren ahdistuksen aikana tulee tapahtumaan Israelin kansan pelastuminen, joka tulee johtamaan kuolleiden ylösnousemukseen, joka on sama tapahtuma kuin ylöstempaus, josta kirjoitan hiukan myöhemmin. Kun Daniel 12 sanoo, että tulee tapahtumaan myös kuolleiden ylösnousemus iankaikkiseen rangaistukseen (kadotukseen), niin tämä tarkoittaa toista ylösnousemusta, jossa Jumala tuomitsee jumalattomina kuolleet iankaikkiseen kadotukseen heidän tekojensa mukaan. Ensimmäinen ylösnousemus, Herraan uskovien ylösnousemus ja jumalattomina kuolleiden ylösnousemus eivät tapahdu samanaikaisesti, vaan eri aikaan, sillä jumalattomien ylösnousemus on toinen ylösnousemus, ei ensimmäinen ylösnousemus, jossa ylös nousevat vain Herrassa kuolleet.

Kuolleiden ylösnousemus ja ylöstempaus

1 Tess 4:
15 Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet.
16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
17 sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Herran apostoli Paavali opetti, että ennen kun Jumalan pasuunan ääni kuuluu Hänen tullessaan ja kun seurakunnan ylöstempaus tapahtuu, niin Herrassa kuolleet nousevat ylös ensin ja vasta sitten maan päällä oleva seurakunta temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin.

1 Tess 4 puhuu samasta asiasta kuin Matt 24, jossa kerrotaan ylöstempauksen tapahtuvan Jumalan pasuunan äänen kuuluessa. 1 Tess 4 puhuu samasta asiasta kuin Dan 12, jossa sanotaan, että tulee tapahtumaan kuolleiden ylösnousemus iankaikkiseen elämään. Koska 1 Tess 4 opettaa seurakunnan ylöstempauksen olevan myös tapahtuma kuin Herrassa kuolleiden ylösnousemus, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sen jälkeen kun Israelin kansa pelastuu (kolmasosa), niin suuren ahdistuksen päivien jälkeen tulee tapahtumaan Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus. Raamattu opettaa vain yhdestä lopunaikana tapahtuvasta Herrassa kuolleiden ylösnousemuksesta iankaikkiseen elämään, joka lukitsee Jumalan sanan totuuden mukaisen opetuksen ylöstempauksesta tapahtuvan Israelin kansan pelastumisen ja suuren ahdistuksen jälkeiseen aikaan.

Ristiriidaton ja sopusointuinen Raamatun opetus ylöstempauksesta

Olemme nähneet lyhyesti muutaman Raamatun kohdan kautta, että Herran Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuvat suuren ahdistuksen päivien jälkeen. Raamattu on ristiriidaton ja sopusoinnussa itsensä kanssa. Otan esille seuraavaksi muutaman Raamatun kohdan, jota monet ymmärtävät väärin, jonka seurauksena he väärin sijoittavat Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen ja suuren ahdistuksen päivien aikaa.

1 Tess 5:
2 sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä.
3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään," silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.
4 Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas;
5 sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia.

Monet sanovat ja opettavat Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan niin kuin varas yöllä, joka viittaisi välittömään paluuseen, joka voisi tapahtua milloin tahansa. Kun tutkit Raamatusta Herran Jeesuksen tulemukseen liitettyä opetusta varas yöllä, niin huomaat, että Herran Jeesuksen tulemuksen päivä yllättää pimeyden lapset (jumalattomat) niin kuin varas yöllä, mutta se päivä ei voi yllättää Herran Jeesuksen opetuslapsia niin kuin varas yöllä. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei tiedä päivää ja hetkeä Herran tulemukselle, mutta aikain merkeistä hän osaa valmistautua ja olla valmiina sinä päivänä kun Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu. Jumalaton ihminen on sen sijaan valmistautumaton ja sinä päivänä niin kuin varas yöllä, sillä silloin hän ymmärtää olevansa petetty ja vailla pelastuksen toivoa.

1 Tess 5:
9 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,
10 joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Välittömään Herraan paluun oppiin opettavat sanovat ettei meitä ole määrätty vihaan ja sen takia Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapatuvat ennen antikristuksen tulemista ja suuren ahdistuksen päiviä. Edellä oleva Raamatun kohta kertoo ettei Jumala ole määrännyt Hänen omiaan vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herran Jeesuksen kautta. Jumalaton ihminen on Jumalan vihollinen ja Jumala vihaa syntiä ja vääryyttä, mutta kun ihminen pelastuu Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin hän ei ole enää Jumalan vihollinen, eikä sen Jumalan vihan kohteena, jossa Jumala vihaa jumalattomuuden syntiä ja vääryyttä. Raamattu opettaa tässä yhteydessä ettei meitä ole määrätty vihaan, mutta se ei tarkoita sitä etteikö seurakunta olisi maan päällä lopunaikana, kun antikristuksen viha kohdistuu uskoviin ihmisiin ja Jumalan viha kohdistuu jumalattomuuden syntiin ja vääryyteen.

Raamattu sanoo Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan suuren ahdistuksen päivien jälkeen. Kun ja jos sinä olet uskovana maan päällä suuren ahdistuksen päivinä, niin uskon kautta Herraan Jeesukseen, armosta pelastumisen kautta sinä et ole Jumalan vihan kohteena, vaan Jumalan rakkauden kohteena. Olet myös silloin antikristuksen vihan kohteena, mutta usko Jeesukseen ja armosta pelastuminen suojelee sinua antikristuksen vihalta siten, että Jumalan armosta tulet kuitenkin pelastumaan ja pääsemään perille iankaikkiseen elämään, jos vain uskot Jeesukseen, siitäkin huolimatta miten sinulle tulee käymään suuren vainon aikana kärsiessäsi vainoa uskosi tähden.

1 Tess 1:10 ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.

Edellä oleva Raamatun kohta puhuu eri tavalla tulevasta vihasta kuin 1 Tess 5. 1 Tess 1:10 opettaa, että kun Herra Jeesus tulee, niin Hänen tulemuksensa ja ylöstempauksensa kautta meidät pelastetaan siitä hetkestä kun Jeesus tulemuksessaan surmaa suunsa henkäyksellä antikristuksen ja hänen joukkojaan. Seurakunta on maan päällä suuren ahdistuksen aikana, mutta temmataan ylös ja pois maan päältä, jolloin Jumala vuodattaa viimeisen vihansa, jossa antikristus saa surmansa. Tämän jälkeen alkaa tuhatvuotinen valtakunnan aika maan päällä Herran Jeesuksen vallan alaisuudessa, jossa on mukana myös pakanakansojen tähteet sekä tietenkin kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset.

2 Tess 2:
1 ¶ Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,
2 ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.
3 ¶ Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,
.................
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

2 Tess 2 kertoo, että Herran Jeesuksen tulemus ja uskovien kokoontuminen (ylöstempaus), joka on samalla Herran päivä (Herran päivällä on monia merkityksiä, joista eräs on sama kuin Herran tulemus) ei tapahdu ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja antikristus ilmestyy. Raamattu myös sanoo tässä kohdassa, että Herra Jeesus tulemuksessaan surmaa suunsa henkäyksellä antikristuksen.

Raamattu todistaa selkeästi tässäkin kohdassa, että Herran Jeesuksen toinen tulemus, joka tapahtuu vain kerran tulee tapahtumaan ahdistuksen päivien jälkeen. Monet uskovat, jotka opettavat Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen tulemusta ja suuren ahdistuksen päiviä, niin he törkeästi vääristävät sanan luopumus (apostasia) tarkoittamaan pois lähtemistä tai lähtemistä, joka viittaisi ylöstempauksen tapahtuvan ennen kuin antikristus ilmestyy maan päälle. Kreikankielen sana apostasia esiintyy muutamia kertoja Septuagintassa, jossa se tarkoittaa luopumusta, uskottomuutta ja kapinaa sekä kaksi kertaa UT:n kreikankielen alkutekstissä, jossa se tarkoittaa molemmissa kohdissa luopumusta. 2 Tess 2:3 kertoo myös selvääkin selvemmin, että Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus ei tule tapahtumaan ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja antikristus ilmestyy maan päälle.

Dan 8:
19 Sitten hän sanoi: "Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa.
....................
23 Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
24 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Danielin kirjan luku 8 todistaa ja vahvistaa sekä sanoo sen, että lopunaikana viimeisenä vihan aikana, kun luopiot (uskovien luopumus) ovat täyttäneet syntiensä mitan, niin sen jälkeen ilmestyy antikristus, jota sanotaan kuninkaaksi siksi, koska hän matkii ja jäljittelee kuningasten Kuningas Jeesusta. Dan 8 luku todistaa sen saman minkä 2 Tess 2 kertoo, että lopunaikana viimeisenä vihan aikana tapahtuu uskovien luopumus ja antikristuksen ilmestyminen, joka tarkoittaa sitä, että seurakunnan ylöstempaus tapahtuu suuren ahdistuksen jälkeen. Dan 8 luku todistaa ja vahvistaa myös sen mitä 2 Tess 2 opettaa sanomalla, että Jeesus tulemuksessaan surmaa antikristuksen suunsa henkäyksellä. Tämä asia sanotaan Dan 8 luvussa sanoilla: ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

2 Tess 2:3 oleva sana vietellä tarkoittaa alkutekstin mukaan pettämistä ja viettelemistä, joka on sama asia kuin eksytys ja eksyttäminen. Toisin sanoen, Raamattu sanoo 2 Tess 2:3:ssa, että jos joku sanoo ja opettaa Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen tapahtuvan ennen kuin ensin tapahtuu luopumus ja antikristuksen ilmestyminen maan päälle, niin hän yrittää eksyttää uskovia pois totuudesta tässä kohden. Vilpitönkin uskova voi erehtyä ja erehtymisensä kautta toimia eksyttäjänä, ei kaikissa kohdin, mutta joissakin kohdin, vaikkapa tässä ylöstempaus asiassa. Kuka haluaisi Herran Jeesuksen opetuslapsen uskovan ettei hän ole maan päällä antikristuksen ilmestyessä? Tietenkin, itse saatana, sillä jos uskot tähän väärään opetukseen, niin olet valmistautumaton odottamaan Herran Jeesuksen tulemusta, etkä ymmärrä aikain merkeistä milloin Hänen tulemuksensa on lähellä, vaan odotat kyllä Herran tulemusta, mutta odotat Hänen tulevan aikana, jolloin Hän ei ole sanonut tulevansa ja siksi olet valmistautumaton Herran tulemukseen. Samalla olet petetty ja eksytetty valheen toimesta uskomaan väärin Jeesuksen tulemuksesta, joka tekee sinusta valmistautumattoman uskovan, koska odotat Herran tulemusta tapahtuvaksi aikana, jolloin se ei tule tapahtumaan.

Silloin kun uskova ihminen joutuu valmistautumattomana aikaan, jossa hän ei uskonut ja luullut olevansa, niin se vaikuttaa hänen sydämessään suurta tuskaa ja syvää pettymystä, kun hän huomaa tulleensa eksytetyksi ja petetyksi. Toki hänen pelinsä ei ole menetetty pelastuksen suhteen, jos hän muuten pitää kiinni totuudesta ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin Jumala auttaa hänet pois tuskasta ja pettymyksestä, joka johtui petetyksi tulemisesta väärän ylöstempaus opin kautta.

Sellainen uskova ihminen, joka on opettanut väärää ylöstempaus oppia ja huomaa jääneensä aikaan, jossa hän ei uskonut tai luullut olevansa käy sydämessään sinä päivänä myös suuria tuskan ja ahdistuksen hetkiä, kun hän ymmärtää olleensa eksyttäjä ja pettäjä koskien ylöstempauksen oppia. Toki hänkin pelastuu uskoessaan totuuteen, vaikka olikin opillisesti erehtynyt ylöstempauksen opetuksesta. Ylöstempaukseen pääsee Jumalan armosta mukaan, jos uskoo totuuteen, vaikka olisi erehtynyt ylöstempaus opissa.

Sitten voi olla sellaisia (en sano varmaksi, mutta voi olla ja näin pahoin pelkään käyvän joillekin) uskovia, jotka väärän ylöstempauksen opetuksen takia joutuvat surman suuhun, koska olivat valmistautumattomia, eivätkä he kyenneet enää uskomaan totuuteen, koska olivat antaneet sydämensä valheen pettämiksi ja eksyttämiksi. Väärä opetus ylöstempauksesta ei ole mikään kevyt opillinen erehdys, vaan voi olla jopa iankaikkisen vahingon aiheuttava joillekin ihmisille.

Olen huomannut sellaisen piirteen, joissakin (ei kaikissa) uskovissa ihmisissä, jotka uskovat väärää ylöstempaus oppia, että he eivät ikään kuin kuuntele saati edes lue sitä mitä toisenlainen näkemys edustaa, eivätkä näe sitä Jumalan sanan totuudesta, koska he ovat juurruttaneet sydämensä siihen, että he eivät tule näkemään antikristusta ja suuren ahdistuksen päiviä. Sydämessäni tunnen kipua jokaisen uskovan ihmisen puolesta, joka on eksytetty uskomaan väärää ylöstempaus oppia, koska se tekee heistä valmistautumattomia uskovia ihmisiä. Suuri petos ja eksytys on siinä, kun he odottavat Herran Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan aikana, jolloin Jeesus ei ole luvannut tulla ja ajankohtana, josta Raamattu ei opeta. Tämä tekee heistä valmistautumattomia, vaikka he odottavatkin Jeesuksen tulemusta, mutta he odottavat sen tapahtuvan aikana, jolloin se ei tapahdu, eli toisin sanoen he asettavat Jeesuksen tulemuksen väärään aikaan.

Valmistautumaton uskova on myös valvomaton koskien sitä aikaa milloin Herran Jeesuksen tulemus on lähellä. Väärä opetus Jeesuksen tulemuksesta tekee uskovasta myös valvomattoman ja aiheuttaa valvomattomuutta, sillä hän odottaa Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan aikana, jolloin se ei tapahdu. Se, joka ymmärtää ajan merkeistä Herran Jeesuksen tulemuksen läheisyyden valvoo tilaansa ja odottaa Herransa tulemusta.

En ole kirjoittanut tätä kirjoitustani sormella osoittelen tai pilkaten niitä, jotka uskovat väärällä tavalla ylöstempauksen opetukseen, vaan tuntien suurta tuskaa sydämessäni sen tähden, koska petos tekee heistä valmistautumattomia ja tiedämme Raamatusta (niin VT kuin UT), että valmistautumaton Jumalan kansaan kuuluva ihminen on suurissa vaikeuksissa ellei hän tee parannusta valmistautumattomuudestaan ja ole valmis Herran sanan ja aikataulun mukaan. Me jokainen olemme erehtyneet monessa kohdin, myös minä. Vetoan sinuun ja pyydän sinua, että tutki tämä asia Jumalan sanan totuuden edessä, niin sinä tulet löytämään totuuden Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta, joka tulee tapahtumaan suuren ahdistuksen jälkeen. Päivää ja hetkeä emme voi tietää, mutta aikain merkeistä voimme tietää sen olevan lähellä. Kiitos olkoon Kaikkivaltiaan Jumalan, joka pelastaa ihmisen suuresta armostaan Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksiani:
kotipetripaavola.com/ lopunajan laittomuus ja ylostempaus
kotipetripaavola.com/ helluntailaisen saarnaajan ylostempaus opetus
kotipetripaavola.com/ luopumuksen tapahtuminen ja antikristuksen ilmestyminen
kotipetripaavola.com/ tessalonikalaiskirje luopumus
kotipetripaavola.com/ juutalaisen kansan jaannoksen pelastuminen ja ylostempaus
kotipetripaavola.com/ mita herra jeesus opettaa ylostempauksesta
kotipetripaavola.com/ seurakunnan ylosotosta kysymyksia ja vastauksia
kotipetripaavola.com/ tempaus
kotipetripaavola.com/ raamatullisesta ylostempauksesta opetusta osa 2


 

Petri Paavola 23.10.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker