Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Koettele opetukseni

 

Kehotan lukijoitani koettelemaan opetukseni. Eräs uskon veli ja ystäväni on koetellut opetustani ja tehnyt siitä pitkän selonteon, jonka julkaisen omilla sivuillani. Käytän ystävästäni nimikirjaimia JK. JK on tuonut esille tärkeitä asioita ja siksi ne on syytä käydä läpi julkisesti. Kehotan sinua yhä edelleen tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

Moni voi ihmetellä, että miksi ihmeessä julkaisen tällaisen kirjoituksen omalla sivullani. Kun ja jos luet kirjoitukseni, niin näet ja ymmärrät kuinka tärkeää on tuoda esille tämä asia, sillä on todella tärkeätä, että me uskovina kykenisimme rehelliseen ja totuudelliseen vuoropuheluun keskenämme sekä myös tekemään parannusta, jos siihen on aihetta. Sen takia on tärkeätä tuoda tämä esille, koska vuoropuhelustamme tulee esille tärkeitä Raamatun opetuksia sekä harhaoppeja ja vääriä opetuksia ja miksi ne ovat sitä. Tuon myös esille JK:n koettelun ja kritiikin kautta miksi toimin tietyllä tavalla koskien kirjoituksiani.

Sisällyksessä olevat otsikot ovat JK:n antamia otsikoita kirjeessään, jonka hän minulle kirjoitti. Minä kysyin JK:lta lupaa kirjeen julkaisemiseen sivullani ja sain hänen suostumuksensa julkaista hänen kirjeensä sellaisenaan. Vastaan hänen kirjeeseensä sen mukaan kuin uskon ja ymmärrän. Korostan vielä sitä, että olen pieni ja vajavainen ihminen, mutta Jumalan armosta pelastettu.

 

Sisällys:
Petri Paavolan nettikirjoitukset
Puutteellinen lähdekritiikki
Puuttuvat lähdeviitteet
Second-hand lähdeviite
Epämääräiset syytökset
IHS ja ehtoollisleivät
Vaihtoehtohistoriaa
Raamattu ei voi sanoa näin
Paavola ja alkukielet
Petrin tulkinta = raamatun opetus

 

Petri Paavolan nettikirjoitukset

JK: Olen laatinut tämän PP:tä käsittelevän kirjoituksen kahdessa tarkoituksessa. Ensiksikin toivon että PP nöyrtyisi korjailemaan kirjoituksissaan vuosikaudet olleita puutteita, ja omaksuisi kurinalaisemman metodologian. Toiseksi, ensimmäisen vaihtoehdon jäädessä toteutumatta, toivon tällä kirjoituksella voivani osoittaa, minkä tähden PP ei ole luotettava opettaja. Noin viisi vuotta sitten aloin havaita ongelmallisia kohtia suuresti arvostamani Jumalan miehen kirjoituksissa. Koetin varovasti neuvoa häntä, kuten nuoren miehen sopii vanhempaansa neuvoa, mutta hän ei kuullut minua. Pysyin hänen ystävänään siitä huolimatta että hänen kirjoittelunsa ja opetuksensa sävy alkoi minusta kehittyä huolestuttavaan suuntaan. Puolustin pitkään PP:n kirjoittelua ja työskentelyä kaiken sen hyvän tähden mitä hän oli hyväkseni tehnyt, ja mistä edelleen olen hänelle kiitollinen. En kuitenkaan voi enää vaieta entisen mentorini kasautuvista virheistä, joita hän kieltäytyy näkemästä ja korjaamasta. Vuonna 2015 jouduin lopulta vaihtamaan kantaani Petri Paavolaan, oltuani vuosia hänen puolustajansa. PP on tietyissä piireissä ylirabbi, suuri opettaja, miltei profeetta. Hänen kirjoituksiaan levitellään kritiikittömästi, ja niille suodaan suuri arvovalta. Näen hänen kehittyvän yhä pitemmälle lahkojohtajan suuntaan, ja joudun sen tähden asettumaan julkisesti häntä vastaan. Osasyynä tähän on myös Petrin näkyvä asema internetissä – koska hänen puutteelliset tekstinsä pomppaavat usein hakukoneesta päällimmäisenä esiin, ne edustavat (halusimme tai emme) kristikuntaa Googlea käyttävälle yleisölle. Tämän tähden niitä on tarkasteltava mitä kriittisimmällä silmällä. Minulla on paha tapa kirjoittaa purevaan sävyyn, ja netissä uskonaskel-foorumilla käydyissä keskusteluissa olen sortunut ylilyönteihin. Koetan tosissani tässä kirjoituksessa muuttaa sävyni niin neutraaliksi kuin voin, ja antaa mieluummin asioiden puhua kuin puhua itse. Kirjoitus on suunnattu pääosin sellaiselle ihmiselle, joka ei syystä tai toisesta ole ennen tämän lukemista havainnut Petrin kirjoittelun virheellistä sisältöä ja huonoja käytäntöjä. Ottamalla esiin tapauksia joissa PP syyllistyy sanalla sanoen törkeään virheellisen tiedon levittämiseen toivon vieväni pohjan hänelle suodulta väärältä auktoriteetilta, ja herättämään hänen kuulijakuntansa näkemään Paavola toisenlaisessa valossa – kuten ulkomaailma ihan syystäkin hänet näkee. Toivon tietysti että Petri nöyrtyisi tämän kirjoituksen mahdollisesti lukiessaan ja parantelisi ilmaisuaan. Kokemukseni kuitenkin on, että niin ei tule tapahtumaan.

Eräs ongelma johon hyvin helposti voimme ajautua on sellainen, jossa pyrimme ja toivomme, että kaikki tehtäisiin siten niin kuin minä itse tekisin. Tämä voi koskea sitä miten ymmärrämme Raamattua ja siksi pyrimme "pakottamaan" toisen uskomaan samoin kuin me uskomme. Tämä voi myös koskea sitä, että teksti tulisi tehdä sellaisen menetelmän kautta kuin sen itse tekisin. Tällaisen ongelman ydin voi olla sellainen, että emme arvosta muita ja luulemme osaavamme asiat muita paremmin ja kaikkien tulisi tehdä asiat niin kuin itse ne teemme.

Minä toimin oman persoonani kautta ja olen antanut muille vapauden ilmaista itseään niin kuin he sen tekevät oman persoonansa kautta. En pyri pakottamaan ketään uskomaan tai toimimaan samalla tavalla kuin minä toimin ja teen.

Olen kyllä lukenut sekä keskustellutkin JK:n kanssa koskien sitä kuinka hän kokee minun opetuksissani ja tavassani toimia suuria puutteita. Kyse ei ole siitä, että en olisi kuunnellut, vaan siitä etten ollut samaa mieltä hänen kanssaan esitetystä kritiikistä. Minua saa arvostella ja koetella ja minä olen myös korjannut opetustani sekä puutteita, joita tekstissäni on ollut. Silloin kun joku sanoo ettei ole kuunnellut minua, niin sen takana voi vaikuttaa myös sellainen ulottuvuus, jossa sanoja pyrkii ikään kuin pakolla hyväksyttämään toisella asioita ja ajatuksia, joista toinen on eri mieltä ja näkee ne toisella tavalla. Jos on jostakin asiasta eri mieltä ja näkee ne eri tavalla, niin se ei tarkoita sitä ettei olisi huomioinut osakseen saamaan kritiikkiä tai koettelua. Usein käy myös niin että kun innostumme jostakin opista, niin voimme suuttua jos muut eivät lähde mukaan tähän oppiin ja opetukseen.

JK sanoi minua olevan hänen mentorinsa. Minä en ole koskaan sanonut olevani hänen mentorinsa, enkä halua että minua kutsutaan kenenkään mentoriksi. Minä olen JK:n uskon veli, jota olen halunnut auttaa ja tukea rakkaana uskon veljenä (pidän JK:ta edelleenkin rakkaana uskon veljenä). Toivon ettei minusta käytetä mentori nimitystä, sillä mentori sana ja käsite ei kuulu mielestäni Raamatulliseen uskon elämään:

Wikipedia: Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös ns. hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.

Minä en kieltäydy näkemästä virheitä ja korjaamasta niitä jos sellaisia huomaan. JK tietää tämän, sillä hän on itse nähnyt minun korjaavan asiavirheitä sekä opetuksessani olleita virheitä. JK esittää asiansa siten, että ikään kuin minä olisin sellainen ihminen, joka en koskaan tunnusta virheitäni tai tällaisen kuvan voi saada hänen tekstistään. JK on itse nähnyt kuinka olen korjannut kurssiani asioissa, jotka eivät ole olleet linjassa Raamatun kanssa tai joissakin asiavirheissä. Siksi JK:n kirjeen sävy ja ulosanti on harhaanjohtavaa sekä leimaavaa ja vääristelevää. Rakastan sinua siitäkin huolimatta.

JK tuntee minut ja tietää etten minä pidä itseäni ylirabbina, suurena opettajana tai miltei profeettana, enkä ole koskaan ketään kehottanut ajattelemaan minusta tällaisia asioita. Se on varmastikin totta, että jotkut ihmiset voivat ajatella minusta siten kuin JK kuvasi, mutta minä en itse ole siihen syypää, enkä kannata sellaista. Tämän asian tuominen oikealla tavalla esille olisi pitänyt sisältää sen huomion etten minä ole omilla toimillani ketään kannustanut tällaiseen toimintaan, vaan päinvastoin en hyväksy, enkä kannata sellaista. Koska tällaista huomiota ei ole tehty, niin se antaa mahdollisuuden väärän kuvan luomiseen, että minä käyttäytyisin niin kuin ylirabbi, suuri opettaja tai miltei kuin profeetta. JK:n toiminta tässä kohden antaa eväät vääränlaiseen ajatusmaailman luomiseen, vaikka JK ei ole edes ehkä itse asiaa ajatellut niin. Minua saa ja pitää arvostella ja koetella, mutta asioissa pitäisi pysyä totuudessa ja se olisi pitänyt tuoda esille etten minä hyväksy itseni enkä kenenkään muunkaan korottamista, koska se on totuus, jonka JK:n pitäisi tietää, jos hän sanoo minut tuntevansa.

JK sanoi minun kehittyvän lahkojohtajan suuntaan, jonka tähden hän joutuu asettumaan julkisesti minua vastaan. JK sanoo tähän olevan osasyynä minun näkyvä asema Internetissä. Jos JK todella tuntee minut, niin kuin hän sanoo tuntevansa, niin hänen pitäisi tietää, että vastustan lahkojohtajuutta sekä yksin johtamista ja yksinvaltiutta seurakunnassa, eli en kannata yhden ihmisen ympärillä pyörivää johtajuutta, koska Raamatun mukaan paikallisseurakunnan johtaminen kuuluu vanhemmille (paimenille), jotka ovat ryhmä miehiä, ei yksi ihminen. Tästä syystä JK:n olisi pitänyt ja pitäisi valistaa netissä niitä ihmisiä, jotka pitävät minua lahkojohtajana tai haluavat minun olevan yksin-johtaja, että minä vastustan lahkojohtajuutta sekä yksin johtamista. Jos näin ei tehdä, niin silloin ei ole tuotu asiassa esille koko totuutta. Mikä olisi parempi tapa saada ihmiset pois lahkojohtajan kruunaamisesta kuin sanoa, että lahkojohtajasi ei kannata lahkojohtajuutta ja lahkojohtajuus on sinun itse keksimäsi käsite ja se ketä pidät lahkojohtajana tuomitsee lahkojohtajuuden. Tässä sinulle vinkki JK siihen miten pystyt parhaiten karistamaan harteiltani lahkojohtajuuden väärän viitan.

En ole sinulle vihainen purevasta sekä ilkeästä sävystäsi ja ylilyönneistäsi, joita on tapahtunut foorumilla. On hienoa, että yrität tässä keskustelussa (kirjeessäsi minulle) muuttaa sävysi neutraaliksi sekä antaa asioiden puhua. Kuten olet jo huomannut, niin sinun kritiikkisi on jo aluksi ollut puutteellinen, joka ei ole vastannut tosiasioita ja olet jättänyt pois tärkeitä asioita, joita olisi pitänyt tuoda esille totuudenmukaisen selonteon aikaansaamiseksi. Jos kritisoi toista ja itse sortuu ei totuudellisen lausunnon antamiseen, niin mikä on motiivi toisen arvioimiseen? Minua saa kritisoida sekä arvostella ja koetella, mutta olisi hyvä pysyä totuudessa, koska muuten kritiikki kohdistuu väärään osoitteeseen sekä antaa väärän kuvan arvostelun ja koettelemisen kohteesta. Tätähän emme halua tehdä, koska meidän pitäisi pysyä totuudessa, eikä antaa kenestäkään väärää kuvaa ja tietoa.

Jk sanoo minun syyllistyvän törkeän virheellisen tiedon levittämiseen sekä JK toivoo minun nöyrtyvän parantelemaan ilmaisuani. JK sanoo hänen kokemuksensa olevan ettei niin tule tapahtumaan. Jos minä tai kuka tahansa syyllistyn törkeän virheellisen tiedon levittämiseen, niin sellainen toiminta on syytä paljastaa ja jos sellaiseen olen syyllistynyt, niin minun on tehtävä siitä parannusta. Olen korjannut kurssiani JK:n toimesta asiavirheissä sekä monen muun kautta esim. JK:n mainitsemalla foorumilla. Olen myös korjannut vääriä käsityksiä sekä opetuksia, joita olen havainnut itselläni olevan ja JK tietää tämän kaiken. JK:n kokemus ettei sellaista tule tapahtumaan on selkeästi väärä todistus, koska hän on nähnyt minun tekevän parannusta jos olen opettanut väärin tai tehnyt asiavirheen. Siksi olisi ollut viisaampaa sanoa, että koska pp on tehnyt aikaisemmin parannusta, niin toivon hänen tekevän niin nyt myös, mutta voi olla niin ettei hän nyt halua niin tehdä jne. En tietenkään halua asettaa sinun suuhusi sanoja mitä sinun tulisi sanoa, mutta koska tiedät minun tehneen useasti parannusta, niin muotoilemasi lauseet eivät anna totuudenmukaista kuvaa sitä mitä on todellisuudessa tapahtunut. Jos syyttää toista törkeistä virheistä sekä itse antaa vääränlaisen kuvan asioista, niin sellaisella kritiikillä ei ole painoarvoa.

Minua saa ja tulee koetella, mutta totuudessa tulisi pysyä eikä antaa vääränlaista lausuntoa, joka antaa vääränlaisen kuvan, tuottaen sitä kautta vahinkoa sekä johtaa väärään kuvaukseen kritiikin kohteesta. Jos minä annan sinusta väärän kuvan tässä kirjoituksessani (jota en tietenkään halua tahallani tehdä), niin ilmoita siitä minulle ja minä teen parannuksen ja korjaan kirjoitustani.

Puutteellinen lähdekritiikki

JK: Koska tämän kirjoituksen lukija ei välttämättä tunne lähdekritiikin käsitettä, avaan sitä hieman. Kun lähdetään kirjoittamaan jostakin asiasta, kirjoitetaan siitä olemassa olevien tietojen pohjalta – ellei sitten reilusti ilmaista heti kirjoituksen alussa, ettei oikeasti tiedä asiasta mitään. Tällöin teksti on rehellisesti ”musta tuntuu” teksti. Jos PP aloittaisi kaikki kirjoituksensa rehellisesti mutu-tekstinä, en kirjoittaisi tätä tekstiä lainkaan.

Musta tuntuu tekstejä ei kannata kenenkään tehdä, enkä voisi tehdä sellaista kirjoitusta, jonka perusta on mutu-tuntemuksessa. Jos taas ei tiedä asiasta mitään, niin sellaista tekstiä ei kannata kirjoittaa.

JK: Meillä kaikilla on tietoa tästä maailmasta. Valitettavasti osa tuosta tiedosta on sisällöltään virheellistä. Joitakin asioita olemme käsittäneet väärin, jotkut asiat olemme omaksuneet virheellisistä lähteistä, kuten vaikka internetistä joltakin epäluotettavalta sivulta. Voi myös olla, että meille on ihan tietoisesti valehdeltu. Kun sitten esitämme omat tietomme kirjoituksen muodossa, päätyy mukaan myös virheellistä tietoa. Kirjoitamme jutut omalla arvovallallamme. Jos nyt sitten joku toinen kaveri saapuu paikalle, ja osoittaa meille väärät tietomme, niin ketä yleisön pitäisi uskoa? Sana sanaa vastaan. Yleisö saattaa päättää toisen olevan oikeassa jostakin sellaisesta syystä, joka ei liity itse asiaan ollenkaan – toinen on vanhempi/nuorempi, siististi pukeutunut, puhuu taitavasti, hymyilee kauniisti, on opiskellut yliopistossa, uskoo Jumalaan jne. Nämä eivät ole totuuden mittareita.

Se on totta, että olemme käsittäneet jotkut asiat väärin virheellisten lähteiden kautta sekä meille on voitu tietoisesti sekä tahattomasti kertoa valheita. Raamatun sanan totuuden tulee olla ainoa mittari, jolla mitataan Jumalan sanan opetuksia. Muut lähteet tulee arvioida muilla lähteillä, mutta tässä on se ongelma, että nämä muut lähteet voivat olla manipuloituja ja vääristettyjä.

JK: Kun halutaan kirjoittaa uskottavaa tekstiä, on siinä esitettävät väitteet perusteltava. Yleensä tämä käy parhaiten esittämällä lukijalle jokin lähde, tai joukko lähteitä, joista tieto on peräisin, tai jotka antavat syytä olettaa että esitetty väite on luotettava. Mitä enemmän hyviä lähteitä kirjoitetun väitteen taakse saadaan, sitä uskottavampi väite on. Jos riitelemme naapurin kanssa jostakin väitetystä tapahtumasta, jota hänen mukaansa ei koskaan tapahtunut, on hänen kannalleen erittäin ongelmallista, jos voin esittää kolme sanomalehtiartikkelia eri lehdistä, joissa kerrotaan tapahtumasta. Silloin minulla on puolellani ainakin kolme lehtimiestä. Mitä suuremmasta väitteestä on kyse, sitä tärkeämpää on löytää sille todistusaineistoa.

Ainoa luotettava lähde on Raamattu. Kaikki muut lähteet voivat olla virheellisiä sekä tahallisesti vääristettyjä. Tosin varmasti on myös olemassa myös ihan aitoja, oikeita ja totuudellisia Raamatun ulkopuolisia lähteitä.

JK: Kaikki tietolähteet tosin eivät ole luotettavia. Esim. lehtimies joka tutkii jotakin lähimenneisyyden tapahtumaan, törmää varmasti keskenään ristiriitaisiin väitteisiin tuosta tapahtumasta. Tällöin hän joutuu pohtimaan, mitkä lähteet ovat hänestä uskottavia ja mitkä eivät. Nämä ratkaisut on avoimuuden tähden myös syytä perustella julkisesti, eli selittää lukijoille miksi jokin lähde hylätään. Jos lehtimies esittää vain valitsemansa lähteet, jättäen muut ulkopuolelle, voi joku muu löytää nuo lähteet ja sanoa, ettei lehtimies ole ollut rehellinen.  Siksi lehtimiehen on syytä kertoa myös poikkeavien väitteiden olemassaolosta, ja sitten perustella miksi ne eivät ole hänestä uskottavia.

Tämä on totta, sillä kaikki tietolähteet eivät ole luotettavia. JK on sanonut minun lähdekritiikin olevan heikkoa (koskee erikoisesti minun kirjoituksia koskien RKK:tä sekä Raamatun käsikirjoituksia). Kun on kyse Rooman katolisen kirkon (RKK) tietolähteistä, niin ne eivät ole luotettavia. Tuon myöhemmin esille todisteita miksi RKK ei ole luotettava tietolähde.

JK: Paavolan kirjoittelua pitkään seuranneena olen joutunut toteamaan, että hänen lähdekritiikkinsä on menetelmällisesti erittäin heikkoa. Otan esimerkiksi ”piispa” Gerald Bouffardin tapauksen.  Neljä Paavolan kirjoitusta siteeraa Bouffardia koskien katolisen kirkon salaisia pahoja tekoja. Bouffard on väitetysti entinen katolinen piispa. Tekstit joissa Bouffardin tarinaa on siteerattu, ovat: kotipetripaavola.com/ musta messu ja lapsiuhrit Katolisen kirkon musta messu ja lapsiuhrit kotipetripaavola.com/ salaseura musta messu Salaseuroja ja katolisen kirkon musta messu kotipetripaavola.com/ jesuiitat Jesuiitat  kotipetripaavola.com/ vastaus emil antonille Vastaus Eemil Antonille Tekstit on katseltu ja talletettu 11.4.2015. PP:n tekstit ovat täynnä ”Bouffard sanoo” lauseita, joissa Vatikaania ja jesuiittoja syytetään likimain kaikesta pahuudesta maailmassa. Jos Bouffard oikeasti olisi katolisen kirkon piispa, niin jutuilla olisi jotakin painoarvoa. Mutta mitään todisteita Bouffardin piispana olemisesta en tähän mennessä ole löytänyt. Etsin uskonaskel-foorumilla aiheesta käydyn keskustelun jälkeen miehestä tietoja googlella sekä englanniksi, ranskaksi että espanjaksi. Löysin ainoastaan salaliittosivuja ja keskustelupalstoja, jossa miehen tarinaa kyseenalaistettiin. Jos hän todella olisi ollut kolme vuotta piispa kuuluisassa Esquipulasissa, kuten hän väittää olleensa, niin kyllä siitä jokin jälki olisi jonnekin jäänyt. Katolisten piispojen lista nettisivulta catholic hierarcy ei myöskään tuntenut häntä.

Rooman katolinen kirkko toimii siten, että se pyrkii muuttamaan ja muuttaa totuuden valheeksi. Näin RKK on tehnyt kautta historiansa koskien Raamatun opetusta sekä kaikkea sitä mitä RKK tekee ja edustaa. Rooman katolinen kirkko on poistanut listoiltaan myös ex-jesuiitta Alberto Riveran, josta lisää myöhemmin. Siksi Bouffardin häivyttäminen pois listoiltaan ei olisi RKK:lle ongelma.

En minä, enkä Bouffaurd ole ainoita, jotka tuovat esille jesuiittojen pahuuden. Esimerkiksi historian dokumentoima inkvisitio kertoo ja paljastaa jesuiittojen pahuuden sekä hirmutyöt.

JK: Katsotaan hieman Paavolan lähteitä. Salaseurateksti ei sisällä linkkejä Paavolan sivujen ulkopuolelle – sen lähde Petrin oma kirjoitus mustasta messusta. Mustia messuja käsittelevässä tekstissä yksikään listattu lähde ei edes mainitse Bouffardia. Jesuiittatekstistä viimein löytyy lähde joka kertoo tästä ”piispasta”: arcticbeacon.com/ confessions  juttu on vuodelta 2006, sen kirjoittaja on Greg Szymanski – satiirikko, kirjailija, journalisti, näyttelijä ja stand-up koomikko. arcticbeacon.com/ greg/about/ Juttu on kirjoitettu Bouffardin radiohaastattelun pohjalta, haastattelun, joka on hieman yli tunnin mittainen (olen kuunnellut sen läpi kaksi kertaa, sikäli kun kyseessä on sama haastattelu.)  Haastattelu ei ole kovin vakuuttava – minulle jäi se käsitys että Bouffard koetti ohjata keskustelun aina pois sellaisesta aiheesta, johon hän ei ollut ennalta valmistautunut vastaaman, vaikka hänen piispana olettaisi tietävän siitä jotakin. Lisäksi tarinasta puuttuivat kokonaan vuosiluvut, oppilaitosten nimet ym. yksityiskohdat, jotka olisivat tarpeen tarinan todenperäisyyden tarkistamiseksi. Täten siis kaikkien neljän edellä mainitun Paavola kirjoituksen Bouffard-väitteet on perusteltu yhdellä ainoalla nettisivulla! Todennäköisesti Petri on lukenut enemmänkin näitä vastaavia nettisivuja, tarinaa löytyy eri muodoissa netistä. Niin kuin mitä hyvänsä muutakin tarinaa löytyy. PP on kirjoittanut yhden lähteen arvovallalla neljä tekstiä, joista vain yksi siteeraa tietojen lähteen.  Tämä ei ole hyvä käytäntö.

Toki olisin voinut listata useampia lähteitä ja linkkejä koskien Bouffardia, sillä luin hänestä myös muiltakin sivuilta, mutta laitoin esille vain tämän yhden lähteen. Greg Szymanski ei ole ainoastaan satiirikko, kirjailija, journalisti, näyttelijä tai stand-up koomikko, vaan sen lisäksi hän on asunut seitsemän vuotta (kuusi vuotta toimittajana) Roomassa ja perehtynyt vatikaanin vehkeilyyn ja juoniin sekä vatikaanin uuden maailman järjestyksen suunnitelmiin. Voi olla niin ettei ole hyvä käytäntö kirjoittaa yhden lähteen kautta neljää kirjoitusta, joissa on asiaa käsitelty, mutta vain yhdessä on suora linkki lähteeseen. Olen ajatellut asiaa, niin että jos jossakin kirjoituksessani on jotakin asiaa käsitelty ja sieltä löytyy myös linkki ja lähde käsiteltävään asiaan, niin olen laittanut sen kirjoitukseni lähteeksi, koska alkuperäinen lähde löytyy kirjoituksestani.

Kuulijalle voi tulla omia käsityksiä ja oletuksia sen mukaan miten hän suhtautuu kuulemaansa. Jos suhtautuminen on negatiivista, niin kuulija voi kuulla väärin tai olettaa jotakin mikä ei ole totta. RKk kiistää jyrkästi monien ex-jesuiittojen todistukset sekä häivyttää heidät pois listoiltaan. Tässä valossa Bouffardin toiminta on järkevää, jos hän yritti välttää vuosilukuja ja oppilaitosten nimiä, koska jos hänet on häivytetty pois sellaisista yhteyksistä, niin ei ole ollenkaan viisasta puuttua siihen mikä on pyyhitty pois RKK:n dokumenteista koskien häntä. Sen sijaan on viisautta kertoa siitä mitä tietää tapahtuneen RKK:ssa, koska totuus tulee aina todistetuksi jollakin tavalla sekä myös hyvin usein se tulee myös muille ilmeiseksi.

JK: Lisäksi Bouffardin kohdalla olemassa olevat lähteet ovat jo varsin ongelmallisia. Ne ovat lähes yksinomaan kristillisiä salaliittosivuja. Joukossa ei tietääkseni ole yhtään vakavasti otettavaa sanomalehteä tai uutistoimistoa. Kuten jo aiemmin mainittu, ei ole tietääkseni olemassa mitään todisteita siitä, että piispa Gerard Bouffardia olisi edes olemassa. Kaikki tällaisiin lähteisiin pohjautuvat argumentit olisi syytä hylätä kokonaan, ja keskittyä sellaisiin opillisiin ja historiallisiin syihin vastustaa Rooman kirkkoa, jotka on mahdollista dokumentoida. Salaliittolähde on ohitettavissa pelkällä olankohautuksella, ja asettaa samalla lähteen käyttäjän muutkin näkemykset kyseenalaiseksi. Petri siteeraa Bouffardin tueksi väitettyä ex-jesuiittapappi Alberto Riveraa, jonka taustoja niin ikään ei ole kyetty todistamaan oikeiksi. Jos Bouffardin ja Riveran tarinat ovat yhtäpitäviä, niin se selittyy riittävällä tavalla jo sillä, että tämä ”piispamme” on lukenut tarkasti Rivera-materiaalit, joita netti on pullollaan. Vielä yhtenä argumenttina lisää Bouffardia vastaan on se tosiasia, että lähteet joista hänen juttunsa löytyy, sisältävät suunnilleen samat asiat, ja ovat tätä kirjoittaessa jo pääosin 6-8 vuotta vanhoja. Jokin lähde saattoi olla vuodelta 2012, mutta sekin on todennäköisesti vanha lähde uudelleen julkaistuna. Missä tämä Bouffard nyt on? Miksei hänestä ole julkaistu uudempia juttuja? Kenties siksi että hänet havaittiin myös salaliittopiireissä huijariksi, ja juttu kuopattiin vähin äänin?

Kun ajattelee millainen asema Rooman katolisella kirkolla on maailmassa, niin harva julkaisu kiinnostuu RKK:n jesuiittojen toimista, joita ei ole helppo todistaa todeksi. Pappien pedofiili-skandaali on paljon helpompaa todentaa kuin esimerkiksi vatikaanin sisällä olevat saatanalliset rituaalit tai uuden maailman järjestyksen salaiset suunnitelmat. Vatikaanin pimeyden teoista on kuitenkin jonkun verran dokumentoitua tietoa katolisen kirkon jäsenten toimesta.

Entinen jesuiitta pappi Malachi Martin, joka oli Vatikaanin sisäpiirissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan on kirjoittanut ennen kuolemaansa, että vatikaanissa oli okkultistinen salaliitto, jossa harjoitettiin saatanallisia rituaaleja, jotka oli omistettu luciferille. Tällä tavalla jesuiitat kontrolloivat Vatikaania ja paavia. Nykyisin paavina toimii jesuiitta, joka toimii kulissien takana jesuiittojen päämäärien hyväksi. Jesuiittojen vaikutus yltää kaikkialle ja uuden maailmanjärjestyksen aikana ihmiskunta valjastetaan palvomaan luciferia, eli saatanallista henkivaltaa, antikristusta, jonka juoksupoikia jesuiitat ovat.

Malachi Martinin paljastuksia koskien saatanallisista rituaaleista pidettiin kirkon mustamaalaamisena, mutta nykyisen tiedon valossa tiedämme Martinin puheen olevan totta, sillä Martin tarkoitti saatanallisilla rituaaleilla katolisen kirkon saatanallista mustaa messua, jossa juodaan murhattujen vastasyntyneiden lasten verta. Malachi Martin oli jesuiitta, joka työskenteli vuosina 1958-64 Roomassa, ollen läheisessä suhteessa kardinaali Augustin Beaan sekä paavi Johannes XXII:een. Martin oli myös professori (Vatican's Pontifical Biblical Institute). Hänellä oli todellista sisäpiirin tietoa Vatikaanin ja katolisen kirkon ylimmiltä portailta. Todennäköisesti hän on tullut omantunnon tuskiin, koska hän on paljastanut saatanallisten rituaalien olemassaolosta katolisen kirkon sisältä.

Martin Malachi on tuonut esille kirjoissaan, että saatanallisia pedofilia rituaaleja on harjoitettu katolisen kirkon sisällä tiettyjen piispojen ja pappien toimesta. Kirjassaan Windswept House: A Vatican Novel (1996) Martin kertoo seremoniasta nimeltään langenneen arkkienkeli Lusiferin valtaan korottaminen, joka on luultavasti pidetty pyhän Paavalin kappelissa Vatikaanissa. Martin linkitti tämän kruunauksen saatanalliseen rituaaliseen kruunaukseen, joka tapahtui kesäkuun 29. päivä 1963. Martinin kirjat olivat romaaneja, mutta ne eivät vähennä hänen kirjojensa sanoman totuus arvoa, sillä hän itse kertoo esim. Windswept House: A Vatican Novel tapahtumien olevan totta, eikä pelkkää mielikuvitusta.

Katolinen pappi Charles Fiore sanoi Martinin kirjasta Windswept House seuraavasti: Se on romaani, joka on kirjoitettu romaaniksi, jossa todelliset henkilöt ja tapahtumat ovat puettu romaanin valeasuun. Fioren todistuksen mukaan Martinin kirja Windswept House: A Vatican Novel kertoo todellisista tapahtumista ja henkilöistä, joille kirjassa kirjoitetut tapahtumat ovat tapahtuneet. Fiore on sanonut, että kun hän kysyi Martinilta kuinka paljon Windswept House kirjasta on totta, niin Martin vastasi 80%:sti se on totta.

John Loeffler (radiojuontaja - Steel on Steel radio show) kysyi Martinilta oliko Vatikaanin vihkiminen saatanalle totta, tapahtuiko se? Martin vastasi, kyllä se tapahtui. Malachi Martinin kirjat eivät ole siis pelkästään romaaneja, vaan niissä on myös mukana oikeita ja todellisia tapahtumia. Martinin oman todistuksen mukaan Lusiferin valtaan korottamisen seremonia on todellinen tapahtuma Vatikaanissa.

Nature

Katolisen kirkon sisällä on myös muita, jotka ovat uskaltaneet tuoda esille sen, että katolisessa kirkossa on saatananpalvojia. Yllä on italiankielisiä artikkeleita, joissa mm. arkkipiispa Milingo tuo esille, että katolisessa kirkossa on pappeja ja piispoja, jotka palvovat saatanaa. Milingolta on kysytty, että onko Rooman kuuriassa (pyhän istuimen hallitus ja keskushallinto) saatananpalvojia? Milingo vastasi, että varmasti siellä on pappeja ja piispoja, mutta pysähdyn tähän kirkollisessa hierarkiassa, sillä koska olen arkkipiispa, niin en voi mennä tämän ylemmäs.

Koskien vatikaanin ja jesuiittojen pahuutta niin kyse ei ole mistään salaliittoteorioista, vaan katolisen kirkon sisällä olevien jäsenten (jotkut korkeassa asemassa) todistuksia vatikaanin ja jesuiittojen pahuudesta. Nämä jäsenet ovat tuoneet esille hyvin samanlaisia asioita kuin Bouffard ja Alberto Rivera. Koska nämä samat asiat nousevat esille myös monien muiden katolisen kirkon jäsenten toimesta, eikä vain Bouffardin ja Riveran, niin siksi niitä ei ole syyttä hylätä, vaan ne ovat selkeitä todisteita vatikaanin ja jesuiittojen pahuudesta. Jos ohitamme pelkällä olankohautuksella Bouffardin ja Riveran kertomukset, niin silloin meidän tulisi hylätä myös kaikki ne lukuisat todistukset, jotka ovat tulleet katolisen kirkon sisältä (joista olen ottanut edellä esille vain muutamia tapauksia) RKK:n pahuudesta, jotka ovat kertoneet samoja asioita kuin Bouffard ja Rivera. 

Olen tuonut esille monessa kirjoituksessani RKK:n opillisia harhoja sekä historian veritöitä ja julmuuksia, jotka todistavat RKK:n pahuuden.  Eli en ole keskittynyt pelkästään Bouffardin tai Riveran kertomuksiin.

JK kirjoitti ettei myöskään Alberto Riveran (ex-jesuiitta) taustoja ole pystytty todistamaan oikeiksi. Miten voisit todistaa Alberto Riveran olevan jesuiitta, jos RKK on pyyhkinyt hänet pois asiakirjoistaan sekä kirkkonsa jäsenyydestä? Se voi olla aikaa vaikeaa. Minun mielestäni Riveran todistus paljastaa hänet joko valehtelijaksi tai sitten se todistaa hänen puhuneen totta.

Alberto Rivera on kertonut Rooman katolisen kirkon (RKK) suunnitelmista seuraavaa:

Rivera kertoo RKK:n soluttautuneen kristillisiin seurakuntiin pyrkimyksenään saada protestantit hyväksymään katolisen kirkon olevan Jumalan seurakunta (jota se ei kuitenkaan ole) - Tämä solutus on tapahtunut tosiasia, jonka mätää hedelmää saamme seurata esim. ekumenian kautta.

Alberto Rivera puhui RKK:n mustista messuista. Malachi Martin on viitannut vatikaanin saatanallisiin rituaaleihin. Arkkipiispa Milingo on sanonut, että RKK.ssa on pappeja ja piispoja, jotka palvovat saatanaa. Rivera oli tässäkin oikeassa.

Rivera on sanonut RKK:n pyrkivän muodostamaan maailman superkirkon, jonka alaisuuteen kaikki seurakunnat alistettaisiin - Ekumenian kautta RKK ja paavi pyrkii luomaan yhteyden, jossa kaikki kristityt olisivat yhtä. Tämän yhteyden päämies ja johtaja on paavi, jonka opetetaan olevan Kristuksen sijainen ja siksi paavi on kirkon päämies ja kaikkien kristittyjen johtaja. Tässäkin asiassa Rivera oli oikeassa.

Riveran mukaan RKK pyrkii karismaattisen liikkeen avulla (josta käytetään nimitystä kolmas voima) käännyttämään protestantit RKK:n helmaan, eli tulemaan katolilaisiksi - Tässäkin asiassa Rivera oli oikeassa, sillä väärän karismaattisuuden kautta ovat monet protestantit lopulta kääntyneet katolisuuteen.

Rivera on tuonut esille paljon muutakin RKK:sta, mutta edellä oleva riittäköön tässä kohtaa. Se mikä on merkittävää on se että Rivera on kertonut edellä olevat asiat 1970-80 luvuilla. Alberto Rivera ei ole voinut tietää näitä mitenkään muuten kuin olemalla sisällä RKK:n jesuiitta järjestelmässä, sillä monet Riveran sanomat asiat ovat tapahtuneet kauan sen jälkeen kun Rivera on tuonut ne esille. Riveran kertomien asioiden tapahtuminen todellisuudessa niin kuin hän on ne kuvannut todistaa Alberto Riveran olleen totuuden puhuja ja ex-jesuitta, ei valehtelija.

Rooman katolinen kirkko on tappanut historiansa aikana yli 50 miljoonaa viatonta ihmistä oman oppinsa takia, tappaen ja vainoten "harhaoppisia". RKK pitkän ajan pyrki salaamaan ja valehteli ettei kirkon sisällä ole pappien pedofiliaa ja kaikkea muuta vääryyttä sekä väärennöksiä RKK on tehtaillut koko historiansa ajan. Tätä taustaa vasten RKK:lle ei ole ollenkaan ongelma poistaa muutaman ihmisen nimiä heidän jäsenlistoiltaan, vaan pikemmin RKK:n luonne ja historia tukee sitä, että tällaisia väärennöksiä on tehty. Minä en itse luota RKK:n sillä sen omat teot todistavat sen äärimmäisestä pahuudesta sekä vääryyksistä ja väärennöksistä, joita se on tehnyt koko historiansa ajan.

JK: Kun käytetään näin epämääräistä lähdettä, olisi syytä varoittaa kuulijoita, että nyt ollaan salaliittojen maaperällä, eivätkä tiedot ole täysin luotettavia. Mutta mitä kirjoittaa Petri jesuiittajutun avauksessa?

(Jesuiitoista on kirjoitettu kaikenlaista kautta aikain, niin oikeaa kuin väärää tietoa. Tässä kirjoituksessa aion keskittyä kirjoittamaan jesuiitoista muutamista näkökulmista käsin. Kirjoitukseni ei siis ole kaiken kattava kirjoitus jesuiitoista, sillä keskityn vain tiettyihin kohtiin, jotka koen tärkeäksi tuoda esille. Ymmärrän sen että kirjoitukseni voi herättää paheksuntaa ja todella jyrkkiä vastaväitteitä sekä jopa todella kiivasta hyökkäystä minua vastaan. Ikävää ja valitettavaa on kuitenkin se että kirjoitukseni on totta, paljastaen vatikaanin ja jesuiittojen pahuuden suunnitelmat. Jokaisella on mahdollisuus tutkia ja koetella kirjoitukseni sekä löytää karmaiseva totuus vatikaanista ja jesuiitoista: JK siteraa sulkujen sisällä minun kirjoitustani kotipetripaavola.com/ jesuiitat  ja tummenus on JK:n tekemä).

Itse asiassa kyse ei ole salaliitosta RKK:ta vastaan, koska RKK:n sisällä sen omat jäsenet ovat tuoneet samoja asioita esille kuin Bouffard ja Rivera. JK:n neuvo on kuitenkin ihan pätevä esim. silloin jos kirjoitetaan RKK:sta, niin silloin olisi hyvä mainita, että RKK on vääristänyt Raamatun opetusta, murhannut miljoonia ihmisiä, vääristellyt ja peitellyt pedofiliaa sekä tehnyt paljon muita vääristelyjä ja kauheuksia.

JK: Kirjoitus on totta koska Petri sanoo niin. Tämä ikävä teema toistuu kaikissa muissakin PP:n kirjoituksissa: Ne ovat totta koska hän sanoo että ne ovat totta. Palaamme myöhemmin tähän teemaan.

Tällä tavalla asia esitettynä saadaan näyttämään siltä kuin minä sanoisin ja uskoisin kaiken olevan totta mitä minä sanon. Kun ja jos lukee kirjoituksiani, niin silloin kyllä huomaa, että en perusta asioita omaan totuuteeni, vaan Jumalan sanan totuuteen sekä pyrin esittämään rehellisesti asiatodisteita ja kehotan koettelemaan opetukseni. Se on tietenkin totta, että koska en ole täydellinen vaan vajavainen, niin voin erehtyä Raamatun opetuksessa sekä asiayhteyksissä. RKK:tä koskien en ole kuitenkaan yksin, sillä historia todistaa sen pahuudesta (saatanallisuus) sekä myös kirjoituksessani mainitut katolisen kirkon jäsenet.

Puuttuvat lähdeviitteet

JK: Petri on omaksunut yhdysvaltalaiselta King James raamattu-liikkeeltä epäluuloisen asenteen, jos ei ihan suoranaisen vihan moderneja raamattuja kohtaan. Tämä inho perustuu ajatukseen, jonka mukaan nykyisten käännösten pohjana on ”korruptoitunut” aleksandrialainen tekstityyppi vs. puhdas ja oikea bysanttilainen tekstityyppi. Petri kieltää kuuluvansa KJV-only liikeeseen, mutta käytännössä hän käyttää sen lähteitä kirjoitustensa pohjana, ja argumentoi käyttäen liikkeen terminologiaa ”korruptoituneista teksteistä”, ”puuttuvista jakeista” ja ”poistetuista totuuksista”. KJV-only liike usko että englanninkielinen King James raamattu on ainoa oikea raamattu tänä päivänä. Liikkeessä on erilaisia näkemyksiä, mutta yhteistä niille on epäluulo ja viha tuohon kamalaan ”Aleksandrian tekstiin” johon heidän tulkintansa mukaan modernit raamatut perustuvat (totuus ei ole niin yksinkertainen). Kun lukee Petrin tekstejä raamatun käsikirjoituksista, lähdeluettelo on yleensä pullollaan KJV-liikkeen sivustoja.

En ole omaksunut mitään asenteita KJV-only liikkeeltä, enkä ole KJV-only liikkeen jäsen (enkä ole koskaan ollut, enkä tule olemaan), enkä usko KJV:n olevan virheetön Raamatun käännös. Jätän vihapuheen (viittaus vihaan moderneja Raamattuja kohtaan), sikseen, koska sydämessäni ei ole vihaa moderneja raamattuja kohtaan tai niitä lukevia ja tukevia kohtaan.

KJV-only liikkeen edustajat ovat tutkineet Raamatun käsikirjoitus asiaa todella paljon ja he pitävät Aleksandrian tekstiperheen tekstejä korruptoituneina sekä Bysantin tekstejä oikeina ja alkuperäisiä vastaavina. Näin minäkin uskon, siksi on ollut ihan luontevaa tutkia KJV-only liikkeen jäsenten tutkimuksia tältä alueelta.

Vuonna 1992 kun olin ollut uskossa noin vuoden verran tai vähän vajaa, niin Ryttylän Raamattukurssilla ollessani edesmennyt Uuras Saarnivaara kehotti välttämään vuoden 1992 käännöstä sanoen sitä ekumeenis-katoliseksi käännökseksi. Tämä herätti minun mielenkiintoni tutkimaan näitä Raamatun käsikirjoituksia ja tämä tapahtui monta vuotta aikaisemmin ennen kuin olin edes kuullut mistään KJV-only liikkeestä.

Kirjoituksieni pohjana ei ole KJV-only liikkeen tekstit ja se että käytän käsitettä korruptoituneet tekstit (tarkoittaen Aleksandrian tekstiperheen tekstejä) johtuu siitä, että ne ovat korruptoituneita tekstejä, josta tuon myöhemmin esille todisteita. Olen todella paljon itse tutkinut Raamattuja, käsikirjoituksia sekä verrannut niitä keskenään. Pyrin aina katsomaan ja varmistamaan Raamattuun liittyvät jakeet ja opetukset Raamatusta ja luotettavista käsikirjoituksista. En jätä kirjoitustani ja uskoani muiden varaan, vaan tutkin ja koettelen sen Raamatun sanan kautta mitä muut ovat sanoneet Raamatusta ja käsikirjoituksista tai yleensä siitä mitä Raamattu opettaa. Toki minä olen erehtyväinen ihminen, mutta lähtökohta on aina pyrkiä tarkistamaan asioita.

JK: Otteita Petrin kirjoituksesta ”Raamatun käsikirjoitukset”, kirjoitukset luettu 13.4.2015 klo 20:46. kotipetripaavola.com/ Raamatun kasikirjoitukset (Suluissa oleva kirjoitus on minun tekstiäni jota JK siteerasi - Eräs tärkeä huomautus on se, että alkuseurakunta levitti evankeliumia varhaisina vuosinaan evankeliumia juuri niihin maihin, joista Bysantin tekstit ovat koottu. Tämä on tärkeä todiste sille, että Bysantin teksti on alkuperäisin teksti. Alkuseurakunnan jälkeläiset lukivat näitä alkuperäisiä tekstejä, jotka perustuivat Bysantin tekstiin jo ennen kuin oli koottu yhtään tekstilaitosta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kootun käsikirjoituksen varhaisin teos ei ole välttämättä alkuperäisin, eikä ole se ole silloin sitä jos se ei perustu lähes kaikkiin olemassa oleviin alkuperäisiin teksteihin. Käsikirjoituksen ikä ei siis määritä sen alkuperäisyyttä, vaan se että se on koottu lähes kaikista olemassa olevista alkutekstin palasista. Esimerkiksi Textus Receptuksen teksti, joka perustuu Bysantin tekstiin löytyy 95% olemassa olevista teksteistä kuin Aleksandrian tekstiperheeseen kuuluvilla käännöksillä vastaava luku on 5%. Bysantin teksteihin luottavien Raamatun käännösten teksti on siis yhtäpitävä 95 prosenttisesti suhteessa kaikkiin olemassa oleviin alkuperäisiin UT:n teksteihin. Aleksandrian tekstiperheeseen luottavissa käännöksissä noin 5% yhtäpitävää olemassa olevien alkuperäisten tekstien kanssa. Tässä valossa on tietenkin selvää, että Bysantin tekstiin luottavat Raamatun käännökset vastaavat ylivoimaisesti enemmän UT:n alkuperäisiä tekstejä kuin Aleksandrian tekstiperheeseen luottavat käännökset.) Tekstistä puuttuu totaalisesti lähdeviitteet. Kun tällaisesta tekstistä jää lähde pois, miten kukaan voi tarkistaa väitteiden alkuperää? Kuka väittää näin? Missä hän väittää näin? Mihin tämä ilmoitettu luku perustuu? Jos tällaiseen kohtaan ei laiteta viitettä, niin koko kommentti esitetään Petrin omalla arvovallalla. Onko PP tutkinut nämä käsikirjoitukset itse? Laskenut prosentit henkilökohtaisesti? Tuskin. Sivun alareunassa Petri ilmoittaa käytetyt lähtee, lukija on hyvä ja penkoo itse.

Sivuni alareunassa on käytetyt lähteet ja niiden sisällä on yleensä se mistä olen lainannut tekstiä tai ajatuksia sekä tietoja. Kun aloin aikoinaan kirjoittamaan Raamatullisia tekstejä, niin alunperin päädyin sellaiseen ratkaisuun, että pyrin laittamaan lähteet kirjoituksen loppuun koska ajattelin tekstin olevan helpommin luettavissa kun se jatkuu lauseesta lauseeseen ilman välimerkintöjä. Otan tähän asiaa havainnollistavan esimerkin:

Ranskan pääkaupunki Pariisi on yksi maailman suosituimmista pääkaupungeista. (viitelähde ja sivunro.) Pariisi on myös yksi maailman tärkein kulttuurin, politiikan, gastronomian ja muodin keskus. (viitelähde ja sivunro.) Pariisissa oleva Seine-joki virta kaupungin läpi idästä länteen. (viitelähde ja sivunro.) Pariisi on syntynyt Île de la Citén saarella sijainneen kelttiläisen kalastajakylän paikalle. (viitelähde ja sivunro.) Pariisin ensimmäisenä piispana pidetty Pyhä Dionysius toi kristinuskon kaupunkiin 200-luvulla. (viitelähde ja sivunro.) Keskiajalla Pariisi oli kukoistava sivistyskeskus ja kaupankäynnin solmukohta. (viitelähde ja sivunro.)  Ranskan vallankumous alkoi Pariisissa hyökkäyksellä Bastiljiin 14. heinäkuuta 1789. (viitelähde ja sivunro.) Pariisin vaakuna juontaa juurensa vuoteen 1358, jolloin kuningas Kaarle V asetti sen. (viitelähde ja sivunro.) jne.

Minusta teksti on mukavampi ja helpompi lukea tässä muodossa:

Ranskan pääkaupunki Pariisi on yksi maailman suosituimmista pääkaupungeista. Pariisi on myös yksi maailman tärkein kulttuurin, politiikan, gastronomian ja muodin keskus. Pariisissa oleva Seine-joki virta kaupungin läpi idästä länteen. Pariisi on syntynyt Île de la Citén saarella sijainneen kelttiläisen kalastajakylän paikalle.Pariisin ensimmäisenä piispana pidetty Pyhä Dionysius toi kristinuskon kaupunkiin 200-luvulla. Keskiajalla Pariisi oli kukoistava sivistyskeskus ja kaupankäynnin solmukohta. Ranskan vallankumous alkoi Pariisissa hyökkäyksellä Bastiljiin 14. heinäkuuta 1789. Pariisin vaakuna juontaa juurensa vuoteen 1358, jolloin kuningas Kaarle V asetti sen. jne.

Tekstin lopussa on sitten tarpeelliset lähteet ja viittaukset. Näin myös toimitaan monilla muillakin sivustoilla sekä teksteissä.

JK:Lähteet:

 - 33/38 Raamattu

- Biblia 1776

- 1992 kirkkoraamattu

- King James Version (KJV) 1769

- J.P. Green's Literal Translation

- 1917 Jewish Puclication Society Old Testament (JPS)

-OnlineBibleHebrewandGreeklexicon
-Strong'sconcordance
- Biblia Hebraica

-TextusReceptus
-ByzantineMajorityGreekText
-1881WescottHortGreektext
- 1872 Tischendorf Greek NT

- F.F. Bruce: Raamatun juuret

-G.A.Riplinger:NewAgeBibleVersions
- Uuras Saarnivaara: Voiko Raamattuun luottaa

 Internet lähteet:

atschool.eduweb.co.uk/ sbs777/ vital/ kjv/part1-4
ecclesia.org/truth/ nt_manuscripts

1611kingjamesbible.com/ manuscripts

watch.pair.com/another
personal.inet.fi/koti/ henotes/varoitukset

kotipetripaavola.com/ vesikaste13
kotipetripaavola.com/ Seurakunta vai kirkko
kotipetripaavola.com/ uusikaannos92
watch.pair.com/another
kotipetripaavola.com/ Raamattu ja lopunajan katastrofit4

kotipetripaavola.com/ universalismi
kotipetripaavola.com/ Jumalanlaki


On mielenkiintoista että Petri käyttää lähteinä omia kirjoituksiaan. Runsaasti. Toinen esimerkki puuttuvista lähteistä samasta artikkelista: (Wescott ja Hort harjoittivat okkultismia. Wescott ja Hortin tekstilaitos on jollakin tavoin (sitä myöhemmin käyttävät tekstilaitokset) vaikuttanut kaikkiin nykyisiin liberaalisiin UT:n käännöksiin, ja siten myös se on ollut vahvasti mukana myös 1992 käännöksen pohjana. Vuoden 33/38 käännöksessä on käytetty osin Textus Receptuksen tekstiä sekä Wescott ja Hortia seuraavia tekstilaitoksia, kun taas Biblia 1776 on käännetty Textus Receptuksesta. - suluissa JK siteraa minun kirjoitustani) Vakava syyte, joka olisi syytä perustella kattavasti. Petri ei anna meille lähteen lähdettä näillekään väitteille. Satun tietämään että ainakin lähdeluettelossa oleva G.A Riplingerin kirja esittää nämä syytteet. Olisivatko sivunumerot liian vaikeat laittaa tekstiin? Jopa Riplingerin kirja antaa lähdeluettelon, joten kyllä Petri on tähän mennessä törmännyt lähteiden asialliseen käyttöön. Vaikka aiheesta on huomautettu ennenkin, ei mitään tapahdu.

 

Kuten olen aikaisemmin tuonut esille, niin minun kirjoituksissani on tietyt lähteet, joita olen käyttänyt kirjoituksissani ja siitä syystä laitan lähteisiin oman kirjoitukseni, jossa käsittelen asiaa ja jossa on sen asian viitelähde. Olen törmännyt lähteiden käyttöön, jossa sivun lopussa on viitelähteet sekä joillakin sivuilla osittain tekstin seassa sekä loppuviitteissä. Onko nyt niin, että jollakin on halu siihen, että minun pitäisi tehdä asiat, niin kuin joku muu haluaa tai tekisi? Olen valinnut pääsääntöisesti laittaa lähteet sivuni loppuun sekä olen joissakin kirjoituksissani myös tuonut esille tekstin keskelle lähteen, mutta sivun luettavuuden kannalta olen päätynyt siihen, että sivuni lopussa on pääosin lähteet.

 

Kirjassa (Life and letters of Fenton John Anthony Hort) Hortin poika kirjoittaa isästään näin:

 

He remained always a grateful and loyal member of the secret Club, which has now become famous for the number of distinguished men who have belonged to it. In his time the Club was in a manner reinvigorated, and he was mainly responsible for the wording of the oath which binds the members to a conspiracy of silence.  ...... Two other societies of widely different aims were started in this same year, in both of which Hort seems to have been the moving spirit ; one a small club formed for the practice of choral music, the other called by its members the Ghostly Guild

 

Hortin pojan mukaan hänen isänsä pysyi aina kiitollisena ja uskollisena salaseuran jäsenenä. Hort on ollut vastuussa salaseuran valan sanojen muodostamisessa, joka sitoo seuran jäsenet hiljaisuuden salaliittoon. Hort on ollut myös aktiivisena aave-kilta seurassa. Hort on todistetusti okkultisti.

Second-hand lähdeviite

JK: Petri Paavola on tiukasti antikatolinen tapaus. Se ei minusta nyt vielä ole synti, myös allekirjoittanut kuuluu katolisen kirkon kriitikkoihin. Petrin katolisuuskritiikki on kuitenkin Suomessa vertaansa vailla, mitä tulee mielikuvitukselliseen sisältöön, huonoon argumentaatioon ja vakavasti otettavan tutkimustyön puutteeseen. Otan tässä kohtaa kuitenkin hampaisiini suhteellisen banaalin jutun, nimittäin hämmentävällä tavalla virheellisen lähdeviitteen Jesuiittoja käsitelevässä tekstissä: (Kun tutkimme jesuiittavalaa, niin saamme selville katolisen kirkon jesuiittojen pahuuden päämäärät. Vuonna 1913 jesuiittavala vuoti julkisuuteen (62nd Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523, 15 February, 1913, pp. 3215-3216). kotipetripaavola.com/ jesuiitat - Suluissa JK siteraa minun tekstiäni)

Antikatolisuuteni johtuu siitä, että RKK on antikristilinen kirkko. Tarkoitan sanalla antikatolisuus sitä, että RKK on antikristillinen järjestö, ei Jumalan seurakunta.

JK: Tässä vaiheessa lukija ilahtuu: lähdeviite! Sivunumeroineen, vuosilukuineen, kaikkineen! Tiedän kuitenkin että Petri ei ole lukenut tuota teosta (hän itse myöntää sen), vaan siteeraa second-hand lähdettä. Suomessa taitaa olla yksi kappale kyseistä kirjaa, ja se on eduskunnan kirjastossa. Ystäväni kävi paikan päällä ja skannasi minulle nuo sivut. Petri sanoo ”Jesuiittavalan vuotaneen julkisuuteen” kongressin tapauksen yhteydessä. Tosiasiassa kyse oli siitä että valaa oli levitelty vaalien aikana tarkoituksena mustamaalata vaaleihin osallistuvaa katolilaista kandidaattia Eugene C. Bonniwellia. Lisäksi valasta ei puhuttu nimellä jeusiittavala vaan kolumbuksen ritarien vala. Valan sanamuoto tosin antaa ymmärtää että se vannotaan joko jesuiittajärjestön johtajan tai tämän edustajan läsnä ollessa. Jos jätetään huomiotta valassa olevat viittaukset jesuiittajärjestön johtajaan, ei jesuiittoja muutoin edes mainita. Yhdysvaltain kongressi tuomitsi jyrkästi tällaisten tekstien levittämisen, ja komppaan heitä siinä. Sen ainoan kerran kun Petrin kirjoituksesta löytyy oikea lähdeviite, ei hän ole lähdettä edes lukenut.

Esille ottamani Jesuiittavala voidaan selkeästi todistaa jesuiittavalaksi:

Who commands you? Answer: The Successor of St. Ignatius Loyola, the founder of the Society of Jesus or the Soldiers of Jesus Christ.

Valassa kysytään, että kuka johtaa sinua? Vastaus on: Ignatius Loyolan (jesuiittajärjestön johtaja) seuraaja.

Valan vannojan johtaja on jesuiittajärjestön johtaja, joka tarkoittaa sitä että vala on tehty jesuiittana:

For what purpose? Answer: To obey the orders of my General and Superiors and execute the will of the Pope and faithfully fulfil the conditions of my oaths.

Valan vannojan tulee totella johtajaansa (jesuiittajärjestön johtaja) sekä esimiehiään toteuttaakseen paavin tahtoa. Syy miksi Kolumbuksen ritarien vala on identtinen jesuiittavalan kanssa on se, että jesuiitat johtavat Kolumbuksen ritareita tai sitten valan nimeä on tarkoitushakuisesti muutettu harhauttamaan ihmisiä. Kolumbuksen ritareiden perustaja Michael McGivney on ottanut tunteja St. Mary's Collegessa Montrealissa, jota jesuiitat johtavat.

Olkoon väitteet millaisia tahansa sekä miten tahansa, niin todellisuudessa RKK vääristelee dokumentteja tai asiakirjoja omaksi edukseen ja vastustajiensa vahingoksi. Esille ottamassani valassa valan vannojan johtaja on jesuiittajohtaja, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että vala on tehty jesuiitoille. Silloin kun valassa sanotaan jesuiittajohtajan johtavan valantekijää, niin on kiistaton totuus, että vala on tehty jesuiitoille ja on kyse jesuiittavalasta.

Päivitys 9.10.2015. JK lähetti minulle lisää materiaalia koskien 62nd Congress, 3rd Session, of the United States Congressional Record (House Calendar No. 397, Report No. 1523, 15 February, 1913, pp. 3215-3216 olevaa jesuiittavalaa. Uuden tiedon mukaan kongressin selonteko ja siitä tehty kopio ei ole ihan sama kuin minun esille ottamani jesuiittavala, vaan siitä puuttuu viittaukset jesuiittajohtajaan sekä suuri osa valan lopusta verrattuna minun laittamaani valaan. Tämän uuden tiedon valossa on suurenpi epäilys epäillä, että RKK on onnistunut peukaloimaan sitä ja hävittänyt viittaukset jesuiittoihin. Sillä jos siitä hävittää viittaukset jesuiittajohtajaan, niin silloin on helpompi sanoa ettei se ole jesuiittavala (päivitetty teksti päättyy).

JK: En tarkoita tätä osiota nyt ymmärrettäväksi siten että Petrin kirjoitukset ovat huonoja koska löysin niistä yhden virheen. Minusta tämä alleviivaa sitä holtitonta tapaa, jolla Petri käyttää kritiikittömästi ja lepsusti lähdetekstinään ihan mitä sattuu, ja esittää sitten hirmuisen teräviä kannanottoja niiden pohjalta. Hän ei tarkista siteeraamiensa lähteiden todenperäisyyttä, ja syyllistyy samalla valehteluun. Olen huomauttanut asiasta niin monta kertaa, että toiminta on tietoista ja siten moraalisesti tuomittavaa.

Kyllä minun kirjoituksistani on löytynyt virheitä, en ole sitä koskaan kiistänyt ja kun ja jos huomaan ja ymmärrän tehneeni virheen, niin korjaan sen, niin kuin olen  tehnytkin, jonka sinäkin tiedät ja olet nähnyt. Jesuiittavala kohta kirjoituksessani puoltaa sitä, että kyseessä on jesuiittavala, koska valan tekijän johtaja on jesuiittajohtaja. Jos teet valan ja sinulta kysytään kuka johtaa sinua? Ja vastaus on vapaamuurarijohtaja, niin olet tehnyt vapaamuurarivalan. Minulla ei tuota ongelmaa tehdä parannusta tai korjata virhettä, mutta asiatodisteet puoltavat kyseessä olevan jesuiittavala.

Epämääräiset syytökset

JK: Väite ilman perustelua on kuin karhun nylkeminen ennen kaatoa. Syytös ilman todisteita on vähintään kunnianloukkaus. Molempia löytyy PP:n teksteistä runsaasti. Palataan edellä mainittuun jesuiittatekstiin: (suluissa on JK:n siteeraus tekstistäni - ”Jesuiitat ovat kautta historian salakavalasti aiheuttaneet joidenkin valtioiden väliset sodat sekä joitakin sisällissotia. Kaikki tämä on tehty siksi, että katolinen kirkko hyötyisi siitä. Jesuiittojen motto on; tarkoitus pyhittää keinot. Katolinen kirkko jesuiittojen avulla on aiheuttanut sotaa ja veritöitä vain sen tähden että katolinen usko leviäisi maailmalla.” ) Mitkä valtiot ovat kyseessä? Mitkä sodat? Syytöksiä löytyy runsaasti, mutta niitä ei yksilöidä. Lähdeviitteet puuttuvat myös, joten lukija jää pimentoon siitä, mihin tapahtumiin tässä viitataan. Mitä iloa tällaisista väitteistä kenellekään on?

Olisi varmaankin parempi ollut laittaa lähde ja viittaus tekstiini, mutta varmasti historiaa tutkinut ja akateemisen koulutuksen saanut ihminen tietää esimerkiksi Euroopassa käydyn kolmikymmenvuotisen sodan, joka alkoi 1618 ja päättyi 1648. Historiaa tunteva tietää myös sen, että eräs kolmikymmenvuotisen sodan katolinen pääpukari keisari Ferdinand II oli jesuiittojen kouluttama sekä kiihkomielinen katolilainen. Esimerkiksi edellä mainituissa asioissa ja henkilössä näkyy selvästi jesuiittojen vaikutus sotien käymiseen, jonka tarkoituksena oli tehdä maista ja alueista katolisia.

JK siteraa minun tekstiäni: ”Jesuiitoille opetetaan että heillä on valta tappaa ja hävittää kaikki "harhaoppiset" maailmassa. Jesuiittajärjestössä ei voi edetä tietylle tasolle ellei ole ollut osallisena "harhaoppisten" surmaamisessa. Jesuiitat ovat kautta historian murhanneet ihmisiä, jotka ovat vastustaneet ja paljastaneet vatikaanin ja jesuiittojen pahuuden teot ja toimet. ”

JK: Olisiko nimetä jokunen murhattu? Joku jesuiittamurhaaja? Anna nyt hyvä mies jotain mihin tarttua! Mutta syytösten yksilöinti loistaa tyystin poissaolollaan.

Ex-jesuiitta Alberto Rivera on tapettu RKK:n toimesta. Tämän tiedon on antanut julkisuuteen Nury Rivera Alberton vaimo ja leski. Jos esität vastalauseen, niin sinun tulisi esittää se Nurylle, sillä hän vakuuttaa asian olevan totta ja minä uskon sen olevan totta.

JK siteraa minun tekstiäni: Jesuiitta vannovat oman kuolemansa kautta pysyvänsä uskollisina valalleen, äitikirkolle, esimiehilleen ja paaville. Jesuiitat jopa järjestelevät katolisia nuoria protestanttisiin koteihin, jossa he vakoilevat näitä perheitä, raportoiden jesuiitoille kuulemistaan ja näkemistään asioista. Jesuiitan vala on verivala, joka on vuodatettu jesuiitan omalla verellä.

JK: Olisiko dokumentoitua tapausta? Ei.

Dokumentoitua tapausta ei ole minun tiedossani, mutta käskyn lähde löytyy jesuiittavalasta:

That I will place Catholic girls in Protestant families that a weekly report may be made of the inner movements of the heretics - Sijoitan katolisia tyttöjä protestanttisiin perheisiin, jotta tytöt voivat joka viikko raportoida harhaoppisten ytimestä.

JK siteraa minun tekstiäni: Jesuiittojen tehtävänä on ollut myös tuhota protestanttien Raamatunkäännökset. Protestanttien keskuuteen soluttautuneet jesuiitat tuhoavat protestanttien Raamatunkäännökset siten, että he vaikuttavat käännöstyöhön, jonka seurauksena käännöksiin ujutetaan katolisen uskon mukaista opetusta sekä vatikaanin ja jesuiittojen lopunaikaan liittyvien asioiden mukaisia jakeita ja lauseita. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen käyttöön ottamassa käännöksessä vuodelta 1992 on selkeästi nähtävissä katolisten jesuiittojen kädenjälki. 1992 raamatunkäännöksessä on useita kohtia käännetty katolisen kirkon opetuksen mukaan sekä joitakin kohtia on käännetty vatikaanin salaisten päämäärien mukaisesti.

JK: Olisiko mainita nimeltä joku soluttautunut jesuiitta? Se on liikaa pyydetty. Tosin jos muualta Petrin kirjoituksista lähtisi kaivamaan näitä 92:n väitettyjä katolilaisia oppeja, saattaisi törmätä vaikka oikeaan argumentaatioon. Mutta miksi juuri jesuiitat ovat tämän takana? Miksei vaikkapa fransiskaanit? Tai gregoriaanit? Opus Dei? Jäämme vaille todisteita tai perusteluita sille, että juuri jesuiitat ovat soluttautuneet protestanttien riveihin. Meidän oletetaan uskovan asian olevan näin, koska Petri sanoo niin.

The Common English Bible on yksi suurimmista yhteiskristillisistä käännösprojekteista. Kun katsomme Raamatun käännöksiä esim. The Common English Bible kääntäjiä ja keitä on ollut mukana sitä kääntämässä ja näkyykö siinä jesuiittojen päämäärien mukainen kädenjälki, niin näemme selkeästi jesuiittojen pyrkivän muokkaamaan Raamatunkäännöksiä heidän haluamaansa suuntaan. The Common English Bible käännöstyössä on ollut mukana useista eri uskonsuunnista sekä katolisesta kirkosta useita kääntäjiä. Katolisia kääntäjiä ovat mm. seuraavat henkilöt:

Daniel J. Harrington, S.J.  Weston Jesuit School of Theology

Raymond Collins The Catholic University of America

Frank J. Matera Professor Emeritus Catholic University of America

Carol J. Dempsey, O.P. luennoitsija Loyola Marymount University

Steve Fowl Loyola College in Maryland

Michael J. Gorman St Mary's Seminary & University

Nathan MacDonald St Mary's College, University of St Andrews

Loyola College in Maryland ja Loyola Marymount University ovat molemmat jesuiittakouluja sekä Weston Jesuit School of Theology on jesuiittakoulu. Täten on hyvin todennäköistä, että joko jesuiitta (tai useampia) tai heidän kouluttamansa henkilö tai useampia ovat olleet mukana The Common English Bible (CEB) käännöksen kääntämisessä.

Jesuiitat pyrkivät luomaan uuden maailmanjärjestyksen, jossa ihmisille uskotellaan, että kaikkien uskontojen alkuperä on sama, mutta katolisuudella on kuitenkin johtava rooli tai asema.

5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.

Deut 32:8 When God Most High divided up the nations— when he divided up humankind— he decided the people’s boundaries based on the number of the gods.[a] Footnotes: Deuteronomy 32:8 DSS (4QDeutj), LXX; MT the Israelites (CEB)

The New American Bible for Catholics Revised Edition Deut 32:8 When the Most High allotted each nation its heritage, when he separated out human beings, He set up the boundaries of the peoples after the number of the divine beings

5 Moos 32:8 quando dividebat altissimus gentes quando separabat filios Adam constituit terminos populorum iuxta numerum filiorum Israhel (Vulgata)

The Common English Bible kääntää 5 Moos 32:8 jakeen lopun sanoen että hän päätti kansojen rajat jumalten lukujen mukaan. Uusi katolinen käännös sanoo jakeen lopussa hän asetti kansojen rajat jumalallisten olentojen mukaan. Vulgata sanoo jakeen lopussa israelilaisten luvun mukaan.

Jesuiittojen vaikutus näkyy uudessa katolisessa käännöksessä sekä yhteiskristillisessä käännöksessä, sillä molemmat kääntävät 5 Moos 32 väärällä tavalla, jonka tarkoituksena on tukea jesuiittojen uuden maailmanjärjestyksen päämäärää. Vulgata on katolisten alkuperäinen raamatunkäännös, mutta nykyään ei mennä enää kaikessa sen mukaan, koska RKK:n suunta kulkee jesuiittojen komennossa.

5 Moos 32:8 oikea käännöstapa jakeen lopussa on israelilaisten luvun mukaan, sillä Raamatun opetuksen mukaan on olemassa vain yksi ainoa Kaikkivaltias Jumala ja kaikkien kansojen jumalat ovat epäjumalia. Täten on selvää ettei Jumala asettaisi kansojen rajoja epäjumalien mukaan, vaan israelilaisten luvun mukaan.

1992: 5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.

Korruptoitunut 1992 käännös (väännös) kääntää väärin jakeen lopussa sanoen Jumalan määränneen kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan. Jokainen saa päätellä tai arvioida miten tämä jae on päätynyt 1992 käännökseen? Se on kuitenkin kiistatonta ja varmaa, että 1992 käännöksen 5 Moos 32:8 jakeen loppuosa on valheen istutus, ei Raamatun sanan totuus.

Luke 1:42 With a loud voice she blurted out, “God has blessed you above all women, and he has blessed the child you carry. (CEB)

The New American Bible for Catholics Revised Edition Luke 1: 24 cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb

1992 Luuk 1:42 Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!

Luke 1:42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. (KJV)

Jesuiitta vaikutteinen CEB käännös sanoo Jumalan siunanneen Mariaa yli kaikkien muiden naisten. Uusi katolinen käännös sanoo Marian olevan kaikkein siunatuin. 1992 käännös sanoo Marian olevan naisista siunatuin. KJV kääntää jakeen tarkasti alkutekstin mukaan, jossa sanotaan Marian olevan siunattu naisten joukossa.

Raamattu ei anna tässä kohden Marialle ylempiarvoista asemaa yli muiden naisten tai ihmisten, vaan sanoo hänen olevan siunattu naisten joukossa, siitäkin huolimatta, että hän sai armon synnyttää Jeesuksen.

Mistä 1992 ja CEB:iin on tullut uuden katolisen raamatunkäännöksen ajatus? Jesuiittojen ja RKK:n kädenjälki näkyy tietyissä raamatunkäännöksissä.  Eräs seikka on syytä tuoda esille, joka on se että uusi katolinen raamatunkäännös on julkaistu vuonna 2011 ja 1992 käännös lähes 20 vuotta sitä ennen. Tämä tarkoittaa sitä, että jesuiitat ovat olleet vaikuttamassa tiettyihin käännöksiin, että niissä olisi katolisen opin sekä jesuiittojen päämäärien mukaista opetusta. Millään muulla tavalla ei voi selittää 1992 käännöksen samankaltaisuutta tietyissä väärin käännetyissä jakeissa, kuin sillä että jesuiitat ovat soluttautuneet jollakin tavalla näihin käännöskomiteoihin tai jotenkin olleet taustalla vaikuttamassa samankaltaisia käännösvirheitä, ehkäpä vaikka pyrkineet vaikuttamaan kääntäjien ajatuksiin kirjeenvaihdon tai jonkun muun yhteyden kautta, joka pyritään tekemään kuitenkin niin ettei manipuloitava ymmärrä olevansa manipulaation kohde.

Kun tutkimme lisää Raamatun käännösten jakeita, niin huomaamme kuinka katolinen oppi on ujuttautunut niihin.

Gen 3:15 I will put contempt between you and the woman, between your offspring and hers. They will strike your head, but you will strike at their heels.” (CEB)

The New American Bible for Catholics Revised Edition Gen 3:15 I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; They will strike at your head, while you strike at their heel.

The Common English Bible (jesuiitta vaikutteinen käännös) ja uusi katolinen käännös sanovat Jumalan sanoneen käärmeelle että Jumala asettaa vihollisuuden käärmeen ja vaimon välille sekä käärmeen siemenen ja vaimon siemenen välille ja he (vaimo ja vaimon siemen = Jeesus) lyövät käärmeen pään, mutta käärme lyö heitä kantapäähän.

Rooman katolinen kirkko opettaa, että Maria ja Jeesus sovittavat syntiset Jumalalle. Sama oppi tulee esille uudessa katolisessa käännöksessä sekä CEB:ssä, sillä molemmat sanovat heidän (vaimo-Marian ja Jeesuksen) yhdessä lyövän käärmeen pään. The Common English Bible:ssä näkyy katolisen kirkon käden jälki, sillä se kääntää 1 Moos 3:15:n katolisen harhaopin mukaisesti.

Gen 3:15 and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed; he will bruise your head, and you shall bruise his heel. (Green's Literal Translation)

Greenin käännös kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Englanninkielen sana hän (he) maskuliinissa tarkoittaa sitä, että Hän (Jeesus) yksin voittaa käärmeen, sillä ainoastaan Jeesus voi sovittaa ihmiset Jumalalle sovitustyönsä kautta.

IHS ja ehtoollisleivät

JK: Petri on nähnyt paljon vaivaa lukiessaan ja kääntäessään epämääräisten antikatolisten sivujen väitteitä suomenkielelle. Yksi häkellyttävimmistä virheistä on väite, että katolilaisissa ehtoollisleivissä oleva kirjainyhdistelmä IHS tarkoittaisi kolmea vanhaa egyptiläistä epäjumalaa – Isistä, Horusta ja Sebiä. Petri kirjoittaa:

JK siteraa minun tekstiäni: Kuva 6. Kuvassa vasemmalla babylonialaisen kuninkaan ranteessa on aurinkosymboli sekä oikealla puolella olevan paavin käsineessä on aurinkosymboli, jossa on kirjaimet IHS. RKK sanoo. että IHS kirjaimet tulevat latinankielen sanoista Iesus Hominum Salvator (Jeesus ihmisten Pelastaja). Koska niin paavilla kuin babylonialaisella kuninkaalla on auringonsymboli toisella kädessään ja toisella käsineessään, niin on syytä epäillä, että IHS tarkoittaakin egyptiläisiä Isis, Horus ja Seb epäjumalia. Babyloniasta alkoi maailman ensimmäinen uskonto, joka levisi sieltä myös Egyptiin ja babylonialaisesta taivaan kuningattaresta tuli Isis niminen jumalatar Egyptissä. Egyptiläisen Isis jumalattaren eräs symboli on pyöreä aurinko Apis härän sarvien välissä. Täten ei ole kaukaa haettu kytkentä Isis jumalattaren yhteys auringonpalvontaan. Samoin ei varmastikaan ole täysin poissuljettu se mahdollisuus, että katolinen pyöreä ehtoollisleipä kirjaimineen IHS onkin pyhitetty auringonpalvonnalle. Tämä johtopäätös vahvistuu kun katsot kuvaa 6b, jossa on kuvattuna katolinen symboli missä kirjaimet IHS ovat auringon sisällä, josta lähtee auringon säteitä. Paavin käsineessä olevat IHS kirjaimet ovat keskellä aurinkosymbolia auringonsäteineen. Jos IHS tarkoittaa Jeesusta ihmisten Pelastajana, niin miksi kirjaimet ovat pakanallisen auringonsymbolin keskellä? Looginen johtopäätös on, että on kyse pakanallisesta auringonpalvonnasta, eikä Jeesuksesta. katolinen kirkko babylon pakanalliset juuret

JK: Sama väite esiintyy myös tässä tekstissä: kotipetripaavola.com/ IHS ehtoollisleipa

JK siteeraa minun tekstiäni: 1. Rooman katolisen kirkon ehtoollisleipä, jossa on kirjaimet IHS. Rooman katolinen kirkko saonoo kirjainten olevan latinaksi: "Iesus Hominum Salvatore", joka tarkoittaa Jeesus ihmisen pelastaja. Mutta onko asia niin? Pyöreitä leipiä (kakkuja) tarjottiin myös taivaan kuningattarelle. Egyptissä ihmiset palvoivat aurinkoa ja Egyptin alttareilla oli pyöreitä auringonmuotoisia happamattomasta leivästä tehtyjä vohveleita. Egyptiläiset papit rukoilivat pikku vohveleiden yläpuolella tehdäkseen ne pyhiksi. Tämä leipä edusti auringonjumalan ruumista ja sen keskellä olivat alkukirjaimet IHS (Isis, Horus, Seb, egyptiläinen kolminaisuus). Sitten he kertoivat ihmisille, että ihme oli tapahtunut. He sanoivat vohveleiden muuttuneen aurinkojumala Osiriksen lihaksi ja sen jälkeen kansa söi jumalansa. Tämä egyptiläinen leipäjumala rituaali muistuttaa lähes täydellisesti katolista ehtoollisleipä oppia, jossa katolinen pappi muuttaa ehtoollisleivän Jeesukseksi. Katolisen kirkon ehtoollisen sekä ehtoollisleipä opin juuret ovat pakanauskonnossa eikä Raamatussa. Näin myös vahvasti epäilen, että koska Rooman kirkon oppi on täsmälleen sama kuin pakanauskontojen, niin myös IHS kirjaimet ovat "pyhitetyt" egyptiläiselle kolminaisuudelle.

JK: Molemmista teksteistä puuttuvat kokonaan ulkopuoliset lähteet, tosin ensimmäinen näistä linkittää petrin kirjoitukseen kotipetripaavola.com/ Katolisen kirkon ja paavin viran juuret, jossa on kolmannen kerran tämä IHS-väite. Linkkien joukossa on taas kasa Petrin kirjoituksia, muutama kuollut linkki, eikä yhtään sivustoa joka käsittelisi aihetta. Ensiksikin, koko väite löyhkää epämääräiseltä. Siitä tulee mieleen aikoinaan netissä kiertänyt filmi ”Zeitgeist” joka pyrki osoittamaan kristinuskon yhtäläisyydet pakanauskontojen kanssa. Filmiä kritisoitiin tanakasti toteamalla että sen kuvaus vanhoista egyptiläisistä uskomuksista, jotka muistuttivat kristinuskoa, eivät vastanneet yleisesti tunnettua egyptologiaa. Toisin sanoen yhtäläisyydet eivät perustuneet historiallisiin tietoihin egyptiläisestä uskonnosta, vaan jonkun sepitelmiin. Minua ensiksikin ihmetyttää se, miksi juuri Isis, Horus ja Seb? Seb tunnetaan nykyään nimellä Geb. Wikipediasta: Geb oli muinaisessa Egyptissä palvottu maan jumala ja taivaanjumalatar Nutin mies.[1] Hänen palvontansa sijoittuu pääasiassa Heliopoliksentemppeleihin, mutta myöhemmin häntä palvottiin myös muualla maassa. Gebin tehtäviin kuului myös auttaa kuolleita matkallaan tuonpuoleiseen sekä antaa heille ruokaa ja juomaa, jotta he selviäisivät matkasta. Geb kuvattiin yleensä miehenä, jonka pään päällä seisoi hanhi. Joskus hänet kuvattiin myös kruunu päässä. Gebin hedelmällistä puolta kuvattaessa hänet maalattiin usein vihreänä ja penis erektiossa. Hautarituaalien yhteydessä Geb kuvattiin maassa makaavana miehenä, jonka hänen isänsä Shu erotti hänen yllään kaartuvasta Nutista. Heliopoliksen enneadissa Gebin uskottiin olleen Shun ja Tefnutin poika. Gebin ja hänen sisarensa Nutin avioliitosta katsottiin syntyneen neljä lasta: Osiris, Isis, Seth ja Neftys.[2] Geb edusti maata, jota hänen isänsä Shu piti erossa taivaasta, jota edusti jumalatar Nut.[1] http://fi.wikipedia.org/wiki/Geb Luettu 16.4.2015. suunnilleen klo 15:50. Horus oli egyptiläinen taivaan Jumala, jonka äiti oli Isis, ja isä Osiris. Nämä kaikki siis olivat porukalla Nutin ja Gebin lapisia. Mikä logiikka on johtanut valitsemaan juuri nämä kolme egyptiläistä Jumaluutta? Minä rohkenen väittää: ne valittiin sillä logiikalla, että ne saadaan sopimaan kirjaimiin IHS. Mitään muuta yhteyttä tuskin löytyy.

Mitä tulee IHS "väitteeseen", niin sivuiltani löytyy siihen kyllä lähteet, ei kaikista kirjoituksista, mutta joissakin se on. Jos joku pitää IHS "väitettä" löyhkäävänä, niin silloin on syytä vastata "väitteeseen" tuomalla esiin todisteet sen puolesta, että IHS-symboli liittyy hyvin vahvasti auringonpalvontaan sekä epäjumaliin.

Egyptiläisestä Isis jumalattaresta on olemassa monenlaista versioita siitä mitä hän edustaa, enkä siksi puutu siihen tämän enempää, vaan sen sijaan tuon esille Isikseen liitetyn tunnuksen ja symbolin. Isis kuvataan jumalattarena (jumalana), jolla on pääkoriste, jossa on härän sarvet ja sarvien välissä on pyöreä aurinko kiekko:

Nature

Horus oli Egyptissä aurinkojumala ja hänetkin kuvataan monilla tavoin. Horus on myös kuvattu auringon kiekko päässään:

Nature

Seb (Geb) oli egyptiläinen maan jumala, joka myös ohjasi kuolleita taivaaseen. Seb oli Shun ja Tefnutin poika sekä Nutin veli ja aviomies. Heillä oli neljä lasta Osiris, Isis, Seth ja Nephtys. Sebin hengellinen keskus sijaitsi Heliopoliksessa (Heliopolis - aurinkokaupunki), jossa hän ja Nut tuottivat suuren munan, josta syntyi aurinkojumala.

Isis, Horus ja Seb ovat kaikki kytketty egyptiläisessä muinaisessa uskonnossa aurinkoon ja auringonpalvontaan. Mitä tekemistä tällä on katolisen IHS-käsitteen kanssa? Se selviää kun katsomme millainen katolinen IHS-symboli on:

NatureNature

Vasemmassa puolella kuvassa katolisessa "ehtoollisleivässä" on kirjaimet IHS keskellä pyöreää kiekkoa, joka muistuttaa aurinkoa. Edellisen kuvan vieressä oikealla puolella on katolisen kirkon yleinen IHS-symboli, jossa IHS kirjaimet ovat auringon keskellä. Kuvassa jesuiittajärjestön tunnus, johon on kuvattu pyöreä aurinko kiekko, jonka alalaidassa on järjestön perustamisvuosi 1540. Oikeassa reunassa on kuva Babylonialaisen Shamash auringonjumala kultista, jossa näkyy iso uskonnollinen aurinkosymboli pyöreänä kiekkona. Miksi katolinen kirkko käyttää samaa aurinkosymbolia kuin pakanalliset ja uskonnolliset auringonpalvontakultit käyttivät Babyloniassa ja Egyptissä ja miksi katolisessa aurinkosymbolissa on kirjaimet IHS? Rooman katolinen kirkko sanoo kirjainten olevan latinaksi: "Iesus Hominum Salvatore", joka tarkoittaa Jeesus ihmisen pelastaja. Mutta onko asia niin ja voisiko se tarkoittaa myös Isistä, Horusta ja Sebiä?

Kuten olen aikaisemmin tuonut esille, niin katolinen kirkko vääristelee asioita, alkaen Raamatun opetuksesta sekä päätyen vääristelemään lähes kaikkea mitä se tekee. RKK:n strategia on luoda käänteinen merkitys kahden olemassa olevan asian kautta. Tällä tarkoitan sitä, että RKK pyrkii peittämään jälkensä luomalla kahden opin systeemin, jossa toinen on suunnattu katolisille ja toisella harhautetaan ei katolisia.

Otan tähän esimerkin. RKK opettaa Marian lunastavan syntiset Jumalalle ja tämä opetus on tarkoitettu katolisia varten. RKK opettaa myös Jeesuksen sovittavan syntiset Jumalalle ja tätä opetusta tuodaan erityisesti esille ei-katolilaisille, mutta toki myös katolilaisillekin. Käänteisen strategian merkityksen luomisen tarkoitus on harhauttaa ihmisiä aina sen mukaan mikä on RKK:lle edullista.

Itse uskon ja väitän, että katolinen symboli IHS on tehty kahden opin strategian kautta, jolloin se tarkoittaa Isistä, Horusta ja Sebiä, sillä RKK on muinaisen Babylonian ja Egyptin aurinkokulttien suora jatkumo sekä sen toinen puoli, jolla hämätään ei katolisia on "Iesus Hominum Salvatore" opetus. Jos IHS kirjaimet olisivat puhtaasti kristillisen symbolin sisällä, niin olisi helppo uskoa, että IHS tarkoittaa yksin ja ainoastaan Iesus Hominum Salvatore, mutta kun IHS kirjaimet ovat pakanallisen auringonsymbolin sisällä, niin on hyvä syy uskoa niillä olevan aurinkokultin merkitys ja tarkoitus.

Tuon lisää todisteita RKK:n kahden strategian opista, jolla hämätään ja harhautetaan ei katolisia.

NatureNature

Kuvassa vasemmalla katolisen kirkon paavi ja kirkon johtajistoa kokoontuneena tapahtumaan, jossa paavi istuu tuolissa, jonka selkänojassa on alaspäin oleva risti. Nurinperin käännetty risti on satanistien ja saatananpalvojien symboliikkaa, jonka tarkoitus on pilkata ja halveksua Herran Jeesuksen sovitustyötä. RKK opettaa ylösalaisin käännetyn ristin olevan katolinen traditio, joka muistuttaa siitä kuinka Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin. "Pietarin ristin" esillä pitäminen ei ole Raamatullista, sillä Pietaria ei ristiinnaulittu syntien anteeksisaamiseksi. Raamattu ei opeta pitämään esillä uskonnollista alaspäin olevaa risti symbolia. Alkuseurakunnassa ei ollut esillä ristisymboleita, koska uskovien tehtävä on julistaa maailmalle ristiinnaulittua ja ylösnousutta Herraa Jeesusta. RKK on tietoinen siitä, että saatananpalvojien symboliikkaan kuuluu nurinperin käännetty risti. Siitäkin huolimatta se julkisesti ja avoimesti pitää sitä esillä. Alaspäin käännetty risti on saatanallinen symboli, eikä Raamatullinen symboli.

Oikealla puolella on babylonialainen kuningas, jonka kaulassa riippuu Maltan ristiä muistuttava risti. kuninkaan kaulassa roikkuva risti on hiukan erilainen kuin Maltan risti, sillä kuninkaan kaulassa roikkuva risti on alaspäin käännetty risti, jonka yläpää on alapäätä pitempi. Babyloniassa rauhan symbolina oli nurinperin käännetty risti, joka oli Isis jumalattaren symboli. Nurinperin käännetyn ristin alkuperä on Babyloniassa ja koska RKK on Babylonian uskonnon suora jatkumo, niin siksi sen symboliikka on suoraan Babylonista ja tämän todistaa todeksi kiistatta babylonialaisen kuninkaan kaulassa roikkuva alaspäin käännetty risti. RKK:n nurinperin käännetty risti ei ole Pietarin risti, vaan babylonialainen ja saatanallinen risti-symboli.

Tästäkin tulee esille RKK:n kahden opin strategia alaspäin olevan ristin sanotaan olevan Pietarin risti, mutta se on todellisuudessa Babylonian saatanallisen uskonnon symboli ja kultin symboli, jossa palvottiin aurinkojumalaa.

Nature

Kuvassa vasemmalla babylonialaisen kuninkaan ranteessa on aurinkosymboli sekä oikealla puolella olevan paavin käsineessä on aurinkosymboli, jossa on kirjaimet IHS. RKK sanoo. että IHS kirjaimet tulevat latinankielen sanoista Iesus Hominum Salvatore (Jeesus ihmisten Pelastaja).

Koska niin paavilla kuin babylonialaisella kuninkaalla on auringonsymboli toisella kädessään ja toisella käsineessään, niin on syytä epäillä, että IHS tarkoittaakin egyptiläisiä Isis, Horus ja Seb epäjumalia. Babyloniasta alkoi maailman ensimmäinen uskonto, joka levisi sieltä myös Egyptiin ja babylonialaisesta taivaan kuningattaresta tuli Isis niminen jumalatar Egyptissä. Egyptiläisen Isis jumalattaren eräs symboli on pyöreä aurinko härän sarvien välissä. Täten ei ole kaukaa haettu kytkentä Isis jumalattaren yhteys auringonpalvontaan. Samoin ei varmastikaan ole täysin poissuljettu se mahdollisuus, että katolinen pyöreä ehtoollisleipä kirjaimineen IHS onkin pyhitetty auringonpalvonnalle.

Tämä johtopäätös vahvistuu kun katsot kuvaa, jossa on kuvattuna katolinen symboli missä kirjaimet IHS ovat auringon sisällä, josta lähtee auringon säteitä. Paavin käsineessä olevat IHS kirjaimet ovat keskellä aurinkosymbolia auringonsäteineen. Jos IHS tarkoittaa Jeesusta ihmisten Pelastajana, niin miksi kirjaimet ovat pakanallisen auringonsymbolin keskellä? Looginen johtopäätös on, että on kyse pakanallisesta auringonpalvonnasta, eikä Jeesuksesta. Kun asian esittää kahden strategian kautta, niin silloin ihmisiä voidaan hämätä ja huijata, mutta pakanallinen symboli paljastaa symbolin todellisen alkuperän ja merkityksen.

JK: IHS on ns. ”kristogrammi”. – se sisältää Jeesuksen nimen kolme ensimmäistä kirjainta kreikaksi – Iota Eta Sigma – IES. Kristogrammin H-kirjain ei nimittäin ole H, vaan iso Eta eli pitkä e. Täten tuo latinankielinen luentatapa on jälkeenpäin keksitty tulkinta vanhasta kristillisestä symbolista: "IHS" is sometimes interpreted as meaning Iesus Hominum Salvator("Jesus, Saviour of men" in Latin) or connected with In Hoc Signo. Such interpretations are known as en.wikipedia.org/ wiki/ Backronym  en.wikipedia.org/ wiki/ Christogram luettu 16.4.2015 klo 16 Petri jättää kertomatta kristogrammin vanhasta historiasta joko tietämättömyyttään, tai sitten siksi, että ei ajattele tämän tiedon olevan olennaista väitteensä kannalta. Minusta se on äärimmäisen olennaista. Lukijalle jää tosin tässä vähän epäselväksi myös se, mihin väitteet perustuvat, kun mitään lähteitä ei taaskaan ole. Ehkä PP on tutkinut tarkasti kristikunnan historiaa ja egyptiläistä mytologiaa, ja keksinyt argumentin itse? Tuskin. Veikkaan että Petri on lukenut Jack Chickin sarjakuvia: ”The death cookie” chick.com/ reading/ tracts/ Jack Chick on kjv-only liikkeen miehiä, tietenkin.

Olen aika paljon tutkinut näitä asioita ja löytänyt myös Jack Chickin sivut, mutta toki myös tietoa on monilla muillakin sivuilla. IHS-aurinkosymbolin alkuperäinen merkitys on pakanallinen, ei Raamatullinen, sillä sitä käyttivät muinaiset aurinkokultin palvojat. Raamatullinen seurakunta, eikä Raamattuun uskova ihminen omaksu ja käytä saatanallisia auringonkultin symboleja, sillä auringonpalvonta on kielletty Raamatussa, eikä siksi seurakunnan elämään saa kuulua millään tavalla auringonpalvonnan kultin symboleita, mutta koska RKK:hon niitä kuuluu, niin se todistaa sen mikä on niiden alkuperä ja mitä ne edustavat RKK:ssa.

Vaihtoehtohistoriaa

JK: Yksi hämmentävimmistä teksteistä PP:ltä on ”katolinen kirkko ja islam” kotipetripaavola.com/ katolinen kirkko ja islam Petri kertoo tässä täysin lähteistä vapaassa tekstissä jälleen Alberto Riveran villejä juttuja. Alberto Riveran kertomuksia löytyy mm. yllä mainitun Jack Chickin töistä ja kotisivuilta. Jos nettiä hieman selailee, voi lukea noita Alberto sarjakuvia, joista löytyy näitä villejä salaliittoteoriajuttuja. Ehkä huvittavin Alberton väite koskaan on, että katolinen kirkko on luonut islamin. Petri Paavola on tutustunut Alberton väitteisiin, ja kirjoittaa että todisteet sen puolesta ovat kiistattomat. (Suluissa JK siteraa minun tekstiäni - Tiedän että edellä oleva ajatus tuntuu monista katolisista, muslimeista sekä muista ihmisistä mahdottomalta ajatukselta. Monet sanovat sen olevan valhe ja mustamaalaus katolisuutta ja muslimeita vastaan. Kun tutkimme tarkasti tietyt asiat esimerkiksi Rooman kirkon ja muslimien oppien samankaltaisuuksista sekä katolisen kirkon ja muslimien yhteisestä uskontodialogista, niin todisteet ovat kiistattomat sen puolesta, että Islam on katolisen kirkon luomus.) Vähän edempänä kuvaillaan tämä juoni: (Suluissa JK siteeraa minun tekstiäni - Khadijah oli leski ja varakas arabinainen, joka oli uskollinen Paavin seuraaja. Hän luovutti omaisuutensa kirkolle vetäytyen luostariin. Hänen ollessaan luostarissa hän sai tehtäväkseen palata takaisin maailmaan löytääkseen nuoren ja lahjakkaan miehen, jonka tehtävänä oli perustaa uusi uskonto sekä tulla "messiaaksi" Ismaelin (arabit) lapsille. Vatikaani halusi luoda arabeille "messiaan", miehen jolla olisi suuri karisma, joka voisi yhdistää kaikki arabit valtamaan Jerusalemin paaville. Khadijah löysi nuoren Muhammedin ja he menivät naimisiin. Khajidahin serkku Waraquah oli myös harras ja uskollinen roomalais-katolinen. Vatikaani asetti nämä naiset Muhammedin neuvonantajiksi. Muhammed kävi läpi intensiivisen valmennuksen lukien "pyhän" Augustinuksen teoksia. Muhammedin valmennukseen kuului opetus, jonka mukaan juutalaiset ja ei-katoliset kristityt tuli tuhota. Muhamedille opetettiin, että vain roomalais-katoliset olivat oikeita kristittyjä.) Melkoinen kertomus. Mitään historiallista todistusaineistoahan ei tuon tarinan tueksi tosin taida olla. Silti meille väitetään kiven kovaa että kyseessä on ilmeisen kiistaton totuus. Khajidah oli sen verran näkyvä henkilö varhaisessa islamissa, ja hyvin tunnettu aikansa Arabiassa, että hänen katolilaisuutensa olisi kyllä jättänyt historialliset jäljet. Tällaisia ei kuitenkaan tietääkseni missään mainita. Lisäksi Khajidahn serkku  Waraquah tosiaan oli kristitty, mutta ei suinkaan roomalais-katolilainen, vaan nestorialainen. en.wikipedia.org/ wiki/ Waraka_ibn_Nawfal Roomalaiskatolilainen on itseasiassa yksi asiavirhe lisää, sillä mitään roomalaiskatolilaisia ei tuohon aikaan ollut olemassakaan. Itä-länsi jako ”suuressa  Skismassa” tapahtui yli vuosisata myöhemmin. Nestorialaisuus tuomittiin harhaoppina kahteen otteeseen, ensin ensin Efesoksessa 431 jkr. ja sitten Kalkhedonisssa 451. Pääasiallinen riita nestorialaisten ja katolilaisten kanssa koski Jeesuksen kaksinaista luontoa sekä ihmisenä että Jumalana. Lisäksi kyse oli neitsyt Marian tittelistä ”jumalansynnyttäjänä” – Nestorius torjui sen, ja menetti piispanvirkansa tästä hyvästä. Nestorialaiset joutuivat pakenemaan persiaan Rooman kirouksen alaisina. Tämä kaikki siis sen oikean historian näkökulmasta, salaliittoihmisillä on tietty omat lähteensä. https://en.wikipedia.org/wiki/Nestorianism

Maailma on täynnä "vaihtoehtohistoriaa", jota pidetään hölynpölynä, vaikka ne eivät ole hölynpölyä, vaan todellisuutta. Tiede on kumonnut evoluutioteorian kautta Raamatun luomiskertomuksen ja Raamatun luominen on suurelle osalle ihmiskuntaa hölynpölyä ja mielikuvituksellista vaihtoehtoteoriaa. Totuus on kuitenkin se, että evoluutioteoria perustuu valheeseen ja Raamatun luominen on historiallinen totuus siitäkin huolimatta ettei kukaan ihminen ole sitä ollut omin silmin todistamassa ja näkemässä.

Monille ihmisille Rooman katolinen kirkko on kristinuskoa, mutta tämä on kuitenkin valhe ja vaihtoehtohistoriaa. Todellisuudessa RKK on Babylonian uskonnon perillinen ja antikristillinen järjestö, eikä Raamatullista kristinuskoa.

Vapaamuurarius  on Suomen suurloosin suurmestari Heikki Mäen mukaan itsekehitysjärjestelmä, jossa on mukana paljon symboliikkaa, joka on peruaan vanha ja jossa on mukana hyvinkin vanhoja elementtejä sen (vapaamuurarien) menoissa. Mäki tiivisti vapaamuurariuden lyhyesti näin: Jokaisen ihmisen sisällä on hyvä ja paha ja ihmisen tulisi pystyä käyttäytymään elämässään hyveiden eli hyvän mukaan. Mäki sanoi, että paha kuitenkin pyrkii ihmisessä esille.

33 asteen vapaamuurari Albert Pike on sanonut seuraavasti: Se mitä täytyy sanoa ihmisille on - palvomme jumalaa, se on jumalaa, jota palvotaan ilman taikauskoa. Teille, korkeimmat suurvalvoja kenraalit, me sanomme tämän, että toistat sen 30, 31 ja 32 asteen veljille - meidän kaikkien korkeimman asteen jäsenten vapaamuurarien uskonnossa tulee säilyttää lusiferanisen opin puhtaus. Jos Lusifer ei olisi jumala, niin Adonai jonka teot todistavat hänen julmuudestaan, ihmisten petos ja viha, barbaarisuus sekä tieteen hylkiminen, niin mustamaalaisivatko Adonai ja hänen pappinsa häntä? Kyllä, Lusifer on jumala ja valitettavasti Adonai on myös Jumala. Iankaikkinen laki on että ei ole valoa ilman varjoa, ei kauneutta ilman rumuutta, ei valkoista ilman mustaa, absoluuttisuus voi olla olemassa kahdessa jumalassa: pimeys on välttämätöntä patsaalle ja jarrut veturille. Siten, oppi saatanasta on harhaoppia; ja totinen ja puhdas filosofinen uskonto on usko Lusiferiin, yhtä suuri kuin Adonai, mutta Lusifer, valon jumala ja hyvä jumala taistelee ihmisyyden puolesta Adonaita vastaan, joka on pimeyden ja pahuuden jumala.

Todellisuudessa vapaamuurarius on saatananpalvomista, sillä vapaamuurarius pitää Adonaita (Adonai on eräs Raamatun Jumalan hepreankielisistä nimistä) pahuuden Jumalana ja lusiferia todellisena hyvänä Jumalana. Raamatussa lusifer yhdistetään saatanalliseen epäjumalanpalvelukseen, eikä Raamatun Jumalaan.

Vapaamuurariuskaan ei ole sitä miltä se näyttää. Rooman katolinen kirkkokaan ei ole kristinuskoa, vaan antikristillinen Babylonian uskonnon perillinen. Evoluutioteoriakaan ei ole totta, vaan tieteen harha-askel sekä valheellista informaatiota. Tässä maailmassa kaikki ei ole aina sitä miltä se näyttää tai sen sanotaan olevan, koska elämme syntiinlankeemuksen vallassa olevassa maailmassa, jossa valhe vääristää monia asioita. Islam voi olla myös jotakin muuta mitä se väittää olevansa.

Waraqah Ibn Nawfalista löytyy monenlaista tietoa:

Narrated 'Aisha: Sahih Bukhari Volume 4, Book 55, Number 605: ..The Prophet returned to Khadija while his heart was beating rapidly. She took him to Waraqa bin Naufal who was a Christian convert and used to read the Gospel in Arabic

Narrated 'Aisha: Sahih Bukhari Volume 1, Book 1, Number 3: Khadija then accompanied him to her cousin Waraqa bin Naufal bin Asad bin 'Abdul 'Uzza, who, during the pre-Islamic Period became a Christian and used to write the writing with Hebrew letters. He would write from the Gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write

... and it is no secret that Muhammad was schooled and groomed by the Christian monk/priest, Waraqa ibn Nawfal, who held some heretical views of Jesus. Nawfal belonged to the Nosrania Christians, who originated from a Jewish system of beliefs and practices, before he joined Ebionism.

Muslims have claimed that Waraqa represents the pure, uncorrupted form of Christianity, and who deny the Christian Trinity. However, there is no evidence that Waraqa was a Unitarian Christian. In fact, historical evidence appears to contradict this. The churches in the Arabian peninsula were either in communion with the Monophysitic Church in Egypt or the Nestorian Church in Constatinople (and these two had long been in antagonistic relationships).

The Sirah (biography) of Muhammad does not mention much about the religion of Khadijah, Muhammad's first wife. However, it is difficult to believe that Khadijah was a polytheist. She was probably deeply influenced by her cousin brother Waraqa, who, was first a Jew, then converted to Christianity.

Waraqasta on siis monenlaista tietoa sekä hän olisi ollut alunperin juutalainen, sitten hänestä olisi tullut kristitty ja hän olisi vaikuttanut myös erilaisissa kristillisissä piireissä. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä etteikö hän olisi voinut olla paavin vakooja (roomalaiskatolinen), vaan hän olisi hyvinkin voinut olla paavin asiamies. RKK:n strategia on soluttautuminen vihollisen leiriin ja teeskennellä olevansa sitä mihin on soluttautunut, mutta vaikuta siihen yhteisöön katolisia oppeja ja ajatuksia. Sanaan roomalaiskatolinen ei kannata takertua, sillä kun Rooman katolinen kirkko syntyi virallisesti 390-luvulla, niin historia käyttää yleisesti nimitystä roomalaiskatolinen ihmisistä, jotka ovat olleet paavin miehiä tai naisia.

Jos tutkimme hiukan sitä mitä tietoa Waraqasta on saatavilla, niin hänen elämästään voidaan nähdä soluttautumisen piirteitä. Inthenameofallah.org sivuston mukaan (ei muslimien ylläpitämä sivusto) Waraqa oli aluksi juutalainen ja kääntyi kristityksi. Waraqa tunsi kristillisyyden ja juutalaisuuden ja Waraqan ja hänen serkkunsa Khadijah (Muhammedin vaimo) kävivät monia keskusteluja Muhammedin kanssa. Se on totta ja nähtävissä, että koraanista löytyy paljon vanhan testamentin mukaista opetusta, joista jotkut ovat myös vääristyneitä opetuksia sekä koraanissa puhutaan todella paljon Mariasta Jeesuksen äidistä. RKK toimii aina niin, että se lähettää asiamiehensä (tai naisen) vihollisen leiriin ja alkaa manipuloimaan heitä ja pyrkii istuttamaan heihin katolisia ajatuksia. Muhammedin lähellä oli kristittyjä (Waraqa ja Khadijah), jotka keskustelivat hänen kanssaan ja kas kummaa koraani on täynnä juutalaista ja kristillistä vaikutusta, joista osa tosin vääristelty, mutta osa totta kuten se että Maria oli Jeesuksen äiti:

Surah 23:
49 and we gave Moses the book, in order that they might receive guidance.
50 and we made the son of Mary and his mother as a sign: we gave them both shelter on high ground, affording rest and security and furnished with springs.

Koraani kertoo yllä olevissa säkeissä siitä mitä Allah on tehnyt. Koraani sanoo Allahin antaneen Jeesuksen ja Marian merkiksi. RKK:lle on tärkeätä Marian osuus Jeesuksen rinnalla. Tosin koraani myös vääristelee Jeesuksen asemaa.

Surah 5:119 and behold! Allah will say: "O Jesus the son of Mary! didst thou say unto men, worship me and my mother as gods in derogation of Allah’?" he will say: "glory to thee! never could I say what I had no right to say. had I said such a thing, thou wouldst indeed have known it. thou knowest what is in my heart, thou I know not what is in thine. for thou knowest in full all that is hidden.

Koraanissa sanotaan ettei Allah kehota palvomaan Jeesusta ja Mariaa Jumalina. Tätä RKK:n opetusta Muhammed ei ostanut, mutta koska se on kirjoitettu Koraaniin, niin sitä on tarjottu hänelle ehkäpä juuri Waraqan ja Khadijahin kautta? Tähän joku voi sanoa ettei katolinen kirkko opeta Marian olevan Jumala (Jumalatar). Rooman katolinen kirkko 300-luvun lopulla ja 400-luvun alkupuolella rukoili Mariaa Jumalan äitinä. Jos uskot että vain Jumalaa saa rukoilla ja joku sanoo sinulle että rukoillaan Mariaa Jumalan äitiä, niin sinä voit ajatella että hän pitää Mariaa Jumalana. Miksi siis Muhammed ei olisi voinut ajatella samalla tavalla?

Vaikka Muhammed ei ostanut kaikkea katolisuutta, niin koraanista löytyy hämmästyttäviä katolisia oppeja koskien Mariaa. Tässä kohden voit pitää minua salaliittofriikkinä ja huuhaa huru-ukkona. Kehotan sinua kuitenkin lukemaan tarkasti seuraavat koraanin opetukset koskien Mariaa Jeesuksen äitiä:

Surah 3:
33 Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of ‘Imran above all people,-
34 offspring, one of the other: and Allah heareth and knoweth all things.
35 behold! a woman of ‘Imran said: "O my lord! I do dedicate unto thee what is in my womb for thy special service: so accept this of me: for thou hearest and knowest all things."
36 when she was delivered, she said: "O my lord! behold! I am delivered of a female child!"- and Allah knew best what she brought forth- "and no wise is the male like the female. I have named her Mary, and I commend her and her offspring to thy protection from the evil one, the rejected."
37 right graciously did her lord accept her: he made her grow in purity and beauty: to the care of Zakariya was she assigned. every time that he entered her chamber to see her, he found her supplied with sustenance. he said: "O Mary! whence comes this to you?" she said: "from Allah: for Allah provides sustenance to whom he pleases without measure."
........
42 behold! the angels said: "O Mary! Allah hath chosen thee and purified thee- chosen thee above the women of all nations.
43 "O Mary! worship thy lord devoutly: prostrate thyself, and bow down in prayer with those who bow down."
.......
45 behold! the angels said: "O Mary! Allah giveth thee glad tidings of a word from him: his name will be Christ Jesus, the son of Mary, held in honour in this world and the hereafter and of the company of those nearest to Allah;

Miksi koraani sanoo Marian äidin sanoneen pyhittävänsä lapsensa (Marian) kohdussa Allahille, sillä tällainen Marian ylistys on kuin suoraan katolisuudesta? Jonkun on täytynyt vaikuttaa Muhammediin ja vaikuttajan motiivi on pyrkiä saada näkymään katolinen kädenjälki koraaniin.

Miksi koraani sanoo Marian ja hänen jälkeläisensä (Jeesus) olevan suojattu pahuudelta ja pahalta, joka on kuin suoraan katolisuutta, sillä katolisuus ylistää Mariaa olevan synnitön. Jonkun on täytynyt vaikuttaa Muhammediin ja vaikuttajan motiivi on pyrkiä saada näkymään katolinen kädenjälki koraaniin.

Miksi koraani sanoo Allahin puhdistaneen Marian ja valinneen hänet kaikkien naisten joukosta, jota katolisuus korostaa kaikin tavoin? Jonkun on täytynyt vaikuttaa Muhammediin ja vaikuttajan motiivi on pyrkiä saada näkymään katolinen kädenjälki koraaniin.

Edellä olevassa koraanin kohdassa on muutamia epätarkkuuksia sekä epäraamatullisia aineksia, mutta Mariasta on kuvausta aina Jeesuksen saakka. Jos islam olisi pelkästään islamia, niin miksi se ylistää Mariaa, joka on katolisuuden ydintä? Jos islam on ainoa oikea uskonto omasta mielestään ja muut ovat valhetta myös kristinusko, niin miksi koraani kertoo Mariasta hyvin samalla tavalla kuin katolisuus ylistää Mariaa? Joku voi vastata, siksi koska koraani vääristelee Raamatun ilmoitusta ja pyrkii esittämään Raamatun valheellisena kirjana. Tämä on totta, mutta koska koraani myös ylistää Mariaa katoliseen tapaan, niin silloin voidaan hyvällä syyllä sanoa, että joku tai jotkut ovat manipuloineet Muhammedia tuomaan koraanissa esille katolisia aineksia.

Rooman katolisen kirkon jäsenet eivät ole kirjoittaneet Raamattua ja omissa teoksissaan he suuresti ylistävät Mariaa. Se mikä on silmiinpistävää on se, että koraani sanoo Marian äidin sanoneen pyhittävänsä kohdussaan olevan lapsen (Maria) erikoiseen palveluun. Raamatussa ei missään kohdassa sanota Marian olleen pyhitetty äitinsä kohdussa. RKK opettaa Marian olevan Jumalan äiti, vaikka Maria ei ole Jumalan äiti, vaan Jeesuksen äiti. Raamatun Jumala on yksi Isässä, Jeesuksessa sekä Pyhässä Hengessä. Raamatun opetuksen mukaan Maria ei ole Jumalan äiti, koska Raamatun koko Jumaluus on Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. Koska koraani ylistää Mariaa ollessaan äitinsä kohdussa, jota ei edes Raamatussa lue, mutta joka on tärkeä opetus RKK:lle, niin on selvää että katolinen vaikutus näkyy koraanissa, sillä mitenkään muuten ei voi selittää koraanin ylistystä Marialle ollessaan äitinsä kohdussa.

Alkuajan Rooman katolisessa kirkossa käytiin debattia Marian synnittömyydestä, mutta esim. Augustinus ja monet muut tärkeät katoliset uskoivat Marian olleen synnitön, ei kohdusta asti synnitön, mutta elämässään ja vaelluksessaan synnitön. Koraani tuo esille Marian olleen erityisesti pyhitetty jo kohdussaan ja koraani sanoo, että Jeesuksella ja Marialla oli suoja pahaa vastaan. Minusta todisteet katolisesta vaikutuksesta koraanissa ovat selviä ja ne tulevat esille selkeästi Marian kautta, sillä koraani tuo Mariaa esille täysin katolisessa asussa. Miksi Muhammed olisi suonut näin paljon ylistystä Marialle, ellei joku olisi manipuloinut häntä siihen? Muhammed joka piti kristinuskoa vääränä uskona ei varmaankaan olisi tietoisesti ylistänyt Mariaa, mutta manipulaation tuloksena sellaiseen voi sortua. Se on kuitenkin kiistatonta, että koraanissa Mariaa esitetään ylistäen ja katolisessa asussa.

Martin Lings (kääntyi islamiin) kirjoittaa kirjassaan (Muhammad - hänen elämänsä perustuen varhaisiin lähteisiin) Muhammedista näin sivulla 26: Vuosien jälkeen hän kykeni kuvailemaan tapausta kokonaisemmin: Luokseni tuli kaksi miestä valkoisiin pukeutuneina mukanaan kultainen malja täynnä lunta. Sitten he asettuivat päälleni ja halkaisten avasivat rintani ja ottivat sydämeni esille. Samoin he halkaisisvat ja avasivat sen ja ottivat siitä mustan palan, jonka he heittivät pois. Sitten he pesivät sydämeni ja rintani lumella. Hän myös sanoi: saatana koskettaa jokaista Aatamin lasta päivänä, jolloin hänen äitinsä synnyttää hänet, vain Maria ja Jeesus säästyvät tästä.

Edellä oleva kuvaus Muhammedin elämästä sanoo vain Marian ja Jeesuksen säästyvän synnin kosketukselta. Tästä tulee esille selkeä ja kiistaton katolinen vaikutus, sillä katolisuus opettaa Marian olevan synnitön. Matt Stefon kirjassaan Islamic Beliefs and Practices tuo esille sivulla 23 saman asian kuin Martin Lings.

Islaminuskoinen sivu Hadith of the Day tuo esille islaminuskon haditheja (Muhammedin elämästä opetusta) ja se sanoo sivuston tietojen olevan otettu pääosin Martin Lingsin kirjasta (Muhammad - hänen elämänsä perustuen varhaisiin lähteisiin). On siis olemassa muitakin muslimeja kuin Martin Lings, jotka uskovat Muhammedin sanoneen saatana koskettaa jokaista Aatamin lasta päivänä, jolloin hänen äitinsä synnyttää hänet, vain Maria ja Jeesus säästyvät tästä.

Tämä tarkoittaa sitä, että katolinen kädenjälki on myös kirjattu ylös islaminuskon hadithiin Marian synnittömyydestä. Hadith of the Day tuo esille saman asian kuin Martin Lings ja tässä Hadith of the Day sivuston teksti aiheesta:

Years later Muhammad (peace be upon him) was able to describe in his own words what happened when his chest was opened for the first time. “There came unto me two men, clothed in white, with a gold basin full of snow. Then they laid hold upon me, and splitting open my breast they brought forth my heart. This likewise they split open and took from it a black clot which they cast away. Then they washed my heart and my breast with the snow.”! He also said: “Satan toucheth every son of Adam the day his mother beareth him, save only Mary and her son.

Tämä sama asia löytyy myös islaminuskon hadithista:

Volume 6, Book 60, Number 71: Narrated Said bin Al-Musaiyab: Abu Huraira said, "The Prophet said, 'No child is born but that, Satan touches it when it is born where upon it starts crying loudly because of being touched by Satan, except Mary and her Son." Abu Huraira then said, "Recite, it you wish: "And I seek Refuge with You (Allah) for her and her offspring from Satan, the outcast." (3.36)

Volume 4, Book 55, Number 641: Narrated Said bin Al-Musaiyab: Abu Huraira said, "I heard Allah's Apostle saying, 'There is none born among the off-spring of Adam, but Satan touches it. A child therefore, cries loudly at the time of birth because of the touch of Satan, except Mary and her child." Then Abu Huraira recited: "And I seek refuge with You for her and for her offspring from the outcast Satan" (3.36) Suomennos - Said bin Al-Musaiyab kertoi: Abu Huraira sanoi: "Kuulin Allahin apostolin sanovan: 'Adamin jälkeläisissä ei ole ketään, jota saatana ei koskettaisi. Lapsi siis itkee paljon syntyessään saatanan kosketuksen takia, paitsi Maria ja hänen lapsensa." Sitten Abu Huraira lausui: "Ja minä asetan hänet ja hänen jälkeläisensä Sinun suojelukseesi, varjele heitä kirotulta saatanalta".

Islaminuskon hadith on eräs tärkeä uskonopin suunnannäyttäjä. Koraanin jälkeen hadith on seuraava uskonopin rakentaja ja opastaja. Kiistaton totuus on se, että Muhammed ei olisi voinut itse sanoa Marian ja Jeesuksen olevan ainoita synnittömiä, ellei joku katolilainen olisi manipuloinut häntä siihen. Katolisuuden vaikutus islaminuskoon on selkeästi nähtävissä tässä asiassa, koska tätä ei voi selittää mikään muu syy. Katolisuuden eräs kulmakivi on oppi Marian synnittömyydestä ja koska Muhammed opetti Jeesuksen äidin Marian olleen synnitön jo syntyessään, niin on selvää ettei tätä voi selittää mikään muu kuin se, että joku katolilainen tai useammat olivat soluttautuneet hänen rinnalleen teeskennellen olevansa muslimeita. Asialle ei löydy mitään muuta selitystä.

Alberto Rivera tuo tämän saman asian esille Marian ja Jeesuksen synnittömyydestä The Prophet lehdessä sivulla 15. Rivera viittaa lähteeksi Martin Lingsia, mutta lähteen alkuperä on hadithissa. Alberto Rivera ei ollut valehtelija, vaan Herran Jeesuksen opetuslapsi, joka kiitos Jumalalle paljasti ja on paljastanut maailmalle RKK:n pahuuden suunnitelmia.

Paavi Johannes Paavali II on sanonut muslimeille, että me uskomme samaan Jumalaan, yhteen ja ainoaan Jumalaan, elävään Jumalaan, Jumalaan joka luo maailmat ja saattaa luodut täydellisyyteen. Paavi Benedict XVI on sanonut, että muslimit palvovat samaa Jumalaa kuin kristityt. Nykyinen paavi Franciscus on samalla linjalla edellä mainittujen paavien kanssa.

Katolinen katekismus: 841 The Church's relationship with the Muslims. "The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator, in the first place amongst whom are the Muslims; these profess to hold the faith of Abraham, and together with us they adore the one, merciful God, mankind's judge on the last day

Katolisessa katekismuksessa kirkon suhteesta muslimeihin tulee esille se että RKK yhdessä muslimien kanssa sanoo palvovansa yhtä armollista jumalaa. Todellisuudessa RKK ja islam palvoo epäjumalaa, ei Raamatun Jumalaa.

Edellä olevat paavien lausunnot ja katekismuksen teksti puoltavat myös sitä, että katolisuus on alunperin ollut vaikuttamassa koraanin ilmoitukseen ja nyt lopun ajassa portto ja sen tytär pyrkivät tekemään yhteistyötä yhdessä. Katolisuudella ja islamilla on kummallakin yhteiset pääviholliset, jotka ovat juutalaiset ja Raamatun sanan totuudelle uskolliset Herran Jeesuksen opetuslapset. RKK ja islam ekumenian kautta puhuvat rauhasta ja ykseydestä myös juutalaisten sekä Jeesuksen opetuslasten kanssa, mutta se on petos, sillä RKK ja islam tulevat osallistumaan lopunajassa maailmanlaajuiseen vainoon niin Herran Jeesuksen opetuslapsia kuin juutalaisia vastaan.

Surah 19:
19 he said: "nay, I am only a messenger from thy lord, to announce to thee the gift of a holy son.
20 she said: "how shall I have a son, seeing that no man has touched me, and I am not unchaste?"
21 he said: "so it will be: thy lord saith, ‘that is easy for me: and we wish to appoint him as a sign unto men and a mercy from us’: it is a matter so decreed."
22 so she conceived him, and she retired with him to a remote place.

Koraanissa on jopa kerrottu Marian neitseenä synnyttämisestä.

Su 66:12 and Mary the daughter of ‘Imran, who guarded her chastity; and we breathed into her body of our spirit; and she testified to the truth of the words of her lord and of his revelations, and was one of the devout servants.

Miksi koraani sanoo Allahin (me muodossa) henkäisseen Mariaan henkensä, että Maria todistaisi totuuden sanoja herraltaan ja herran näyistä sekä että Maria oli hurskas palvelija? Katolisuus painottaa Mariaa hurskaana palvelijana sekä ylistää hänen olevan Jumalan äitinä muiden ihmisten yläpuolella erityisessä asemassa. Koraani antaa Marialle aseman, jossa hän Allahin hengessä puhuu totuuden sanoja ja tuo esille Allahin näkyjä. Tämä on kuin suoraan katolisuudesta.

Raamattu puhuu Jumalan käyttävän me muotoa useissa kohdissa VT:ssa kun Hän tekee jotakin. Kolminaisuusoppi on katolisen kirkon kulmakivi ja tärkeä opetus. Miksi koraanikin käyttää muutamissa kohdissa Allahista me muotoa? Moni sanoo, että on kyse majesteetin monikosta, sillä esim. Euroopassa on kuninkaat puhuneet me muodossa sekä majesteettinen monikko on tunnettu myös Kiinassa, Intiassa ja Lähi-idässä. Jos ja kun koraani ja Muhammed uskoi Jumalan olevan yksi, niin eikö olisi silloin ollut järkevää välttää me muotoa, sillä Allah ei ole niin kuin kuningas, vaan ihmisten luoja koraanin mukaan. Koska me muoto löytyy koraanista, niin uskottavin selitys on sille se, että katolinen soluttautuja oli Muhammedia lähellä ja manipuloi Muhammedin niin, että hän kirjoitutti koraaniin Allahin me muodossa ja näin saatiin koraaniin yksi katolinen kädenjälki lisää. Toinen selitys olisi se, että Muhammed olisi poiminut sen luomiskertomuksesta. Marian näkyvä osuus koraanissa sekä hänen katolinen esitystyyli puoltaa sitä, että myös me muoto on katolista vaikutusta koraanissa.

Alberto Rivera sanoi kuinka kardinaali Bea kertoi hänelle siitä millä tavalla katolinen kirkko vaikutti islamin syntyyn. Onko oikein sanoa katolinen kirkko loi islamin tai katolisuus vaikutti islamiin ei ole olennaista, mutta se on olennaista, että katolisuuden vaikutus näkyy koraanissa. Alberto Riveran muutkin kertomukset katolisuuden suunnitelmista ovat toteutuneet, niin siksi myös kertomus katolisuus loi tai vaikutti islamin syntyyn voi myös olla totta. Riveran tietojen mukaan hänelle oli jesuiittana kerrottu kuinka paavi on halunnut tehdä aina Jerusalemista katolisen kaupungin ja hän yritti käyttää siinä apuna muslimeita, mutta suunnitelma meni mönkään.

Jos joku päivä näemme paavin "valtaavan" Jerusalemin siten, että Jerusalemista tulee katolisuudelle merkittävä kaupunki, eli paavi jollakin tavalla vaikuttaa Jerusalemista käsin, niin se tarkoittaa myös sitä, että "väite" katolisuus vaikutti islamin syntyyn on totta, koska nämä molemmat asiat kardinaali Bea oli kertonut Riveralle. Aika näyttää mikä on totuus.

 Inthenameofallah.org sivulla sanotaan Khadijahin vaikuttaneen, että Muhammed vaihtoi uskontonsa monijumalaisuudesta kristinuskoon. Tämä oli huono sanan valinta, sillä oikeampaa olisi sanoa, että Khadijahin ja Waraqan vaikutuksesta Muhammed sisällytti koraanin katolista vaikutusta sekä kristillisiä aineksia.

JK: Minusta olisi kiva että Petri edes ilmoittaisi lähteekseen Chikin sarjikset tai jotain. Petri tekstistä voisi kirjoittaa useastakin näkökulmasta, mutta päätin ottaa kirjoituksesta erityisesti tutkailun alle tämän seuraavan osan: ( JK siteeraa minun tekstiäni suluissa - Koraanissa sanotaan jumalan (Allah) olevan yksi, mutta siitä huolimatta koraanin jumala ilmoittaa itsensä todella monessa kohdassa monikkomuodossa me. Suura 50:38:ssa koraanin jumala sanoo, että me loimme taivaat ja maan kuudessa päivässä. Suura 15:21:ssa koraanin jumala sanoo. että me loimme ihmisen savesta ja mudasta. Suura 21:91:ssa koraanin jumala sanoo, että me puhalsimme häneen henkemme ja me teimme hänet ja hänen poikansa merkiksi kaikille kansoille. Koraani on täynnä me muotoa, jolla Allah kutsuu itseään. Koraani opettaa jumalan olevan monikossa. Katolinen kirkko opettaa Jumalan olevan kolminainen ja koraani opettaa Allahin olevan monikossa. Muslimien on vaikea myöntää tätä, mutta koraanissa on selkeät todisteet Allahin olevan monikollinen. Tämäkin todistaa sen, että katolinen kirkko koulutti ja valmensi Muhammedia tarkoituksena tuhota juutalaiset ja todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset. Muhammedin kautta koraaniin tuli kuitenkin merkitä ylös katolinen usko ja oppi, joka tulisi yhdistämään katoliset ja muslimit lopun aikana viimeisinä päivinä. Muslimien on todella vaikea uskoa, että katolinen kirkko on synnyttänyt Islamin uskonnon, mutta todisteet tästä ovat kiistattomat ja selkeät.) Tässä on niin paljon kaikkea sekavaa että en tiedä mistä aloittaa. Ensinäkin tämä ”majesteettinen monikko” ”me” on tuttu esim. vanhojen eurooppalaisten kuninkaiden puheesta tyyliin ”me Kaarle viides ranskan kuningas” (oliko Kaarle viides myös kolminainen?).  Jos monikon käyttö rajoittuisi vain Eurooppaan, voisi tässä olla argumenttia, mutta koska majesteettinen monikko on tunnettu myös Kiinassa, Intiassa ja Lähi-idässä (http://en.wikipedia.org/wiki/Majestic_plural), ei sen pohjalta oikein voi rakentaa mitään isompaa oppia. Sitä paitsi Muhammed on voinut poimia sen myös juutalaisesta luomiskertomuksesta – paljon yksinkertaisempi ja uskottavampi teoria. Koraani opettaa Allahin ehdotonta ykseyttä, joten tuo ”me” on tulkittava sen valossa. Emmehän me kristitytkään tahdo sitä, että joku tulkitsee raamattua miten sattuu, ja väittää meitä monijumalaisiksi tms. Petri antaa tässä itsestään sen kuva että hän ei usko kolminaisuuteen. Kuitenkin tiedän hänen uskovan opin klassisen sisällön, joskin hän kieltäytyy termistä. Toisin kuin väitetään, todisteet eivät ole ”kiistattomat ja selkeät”.

On minulla ainakin yhdessä kirjoituksessani lähteissä Chick Publications, mutta näitä asioita on myös muualla runsaasti esim. entisten katolisten toimesta ja muidenkin, niin siksi olen käyttänyt runsaasti myös muita lähteitä. Tuota me majesteetti monikkoa käsittelin jo aikaisemmin, joten ei siitä sen enempää. Koska Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä sekä kaikkialla Raamatussa Jumala sanoo olevansa yksi, niin siksi minäkin pysyn siinä mitä Raamattu opettaa ja sanon sekä uskon Jumalan olevan yksi yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä. En halua lisätä tähän mitään, vaan uskon sen miten Jumala on itse itsensä määritellyt, enkä lähde siksi määrittelemään Jumalasta enempää kuin mitä Hän on sanonut itsestään.

JK: Tämä Petrin argumentti siitä että Muhammed olisi tuntenut katolisen opin tuhoaa yhden parhaista arguimenteistamme koraania kohtaan; nimittäin sen, että Muhammed (ja sitä kautta Allah) ei näytä ymmärtäneen kolminaisuusoppia: Suura 5:116 Viimeisenä päivänä Allah kysyy Jeesukselta, ”sanoitko ihmisille: ottakaa minut ja äitini Jumaliksi Allahin sijaan? 5:76-79 – Allah ei ole ”kolmas kolmesta”. Jeesus ja Maria ovat vain lähettiläitä,; ”hehän molemmat söivät ruokaa.” Suura 6:101: Allahilla ei ole lapsia, koska hänellä ei ole puolisoa. Muslimioppineet tietysti kiistävät tämän kaikin mahdollisin tavoin, mutta minusta koraani on hyvin selkeä asiasta – ”hehän molemmat söivät ruokaa.” Jos koraanin kirjoittaja ei luulisi että Maria on osa kolminaisuutta, niin minkä tähden hän painottaisi Marian syömättömyyttä? Muhammedin erhe on selvä, ja koska hän vaatii koraanille jumalan sanan arvovaltaa, silloin erheestä tulee myös koraanin jumalan erhe. Tietysti taitavalla argumentoinnilla voidaan koettaa paeta tässä esitettyä väitettä. Tapahtunut erehdys on täysin ymmärrettävä – Marian ”palvonta” oli tuohon aikaan jo täydessä käynnissä, ja kristillisissä kirkoissa vieraileva ulkopuolinen näkisi takulla maalattuja kuva ja patsaita neitsyt Mariasta Jeesus-lapsi sylissään. Kun samaan aikaan ulkopuolinen kuulisi puhuttavan Jeesuksesta ”Jumalan poikana”, ajattelee kuulija tietysti Marian olevan jumalan vaimo. Muistakaamme koraanin argumentti: Allahilla ei ole poikaa, koska hänellä ei ole vaimoa. Minusta on todennäköistä, että tämänkaltainen virhe on päässyt tapahtumaan.

Muhammed ei vastaanottanut suoraan katolista kolminaisuusoppia sanomalla Jumalan tai jumaluuden olevan kolme jne., mutta hän kuitenkin kirjoitutti koraaniin useaan kohtaan Allahin me muodossa. Koska kolme-oppi ei mennyt läpi, niin Muhammed harhautettiin vastaanottamaan Allahin me muoto ja siten oppi kolminaisuudesta on saatu ujutettua sisälle koraaniin, vaikkakaan ei käsitteenä kolminaisuus, mutta opin sisältö on sama, sillä me muoto Allahista tarkoittaa samaa asiaa kuin Jumala sanoi Raamatussa tehkäämme ihminen, kuvaksemme, kaltaiseksemme, josta tulee esille katolisen opin mukaan kolminaisuus.

Olen keskustellut aikoinani englanniksi usean muslimin kanssa. Kun olen tuonut monelle heistä Allahin me muodon, niin he ovat syyttäneet minun vääristelevän koraania, kun olen sen heille näyttänyt koraanista, niin heillä ei ollut enää halua jatkaa kanssani keskustelua, vaan he vetäytyivät keskustelusta suuren hämmennyksen vallassa. Jotkut muslimit sitä yrittivät perustella jotenkin, mutta aika usein hekin vetäytyivät pois keskustelusta. Sitten eräs tärkeä huomio; suomalaiset koraanin käännökset eivät ole hyviä, sillä ne on käännetty tekstiä silotellen eikä niissä ole useinkaan koraanin tekstin oikeaa raakaakin kieltä ja sanomaa. 

JK: Miten tämä argumentti Muhammedin erehdyksestä suhteutuu siihen väitteeseen että katolinen kirkko loi islamin? Ei kovin hyvin.  Lisäksi koraani torjuu Jeesuksen Jumaluuden, vaikka se on ihan selkeästi osa katolista oppia, joka PP:n mukaan piti nimenomaan ujuttaa koraaniin. Paavolan teksti heijastelee hänelle tyypillistä taipumusta nähdä katolinen salaliitto joka puskassa. Toinen mitä tämä juttu alleviivaa hienosti, ovat kummalliset päättelyketjut, tai oikeammin päättelyketjujen puutteet. Petrillä on paha tapa julistaa hyvin hatarien todisteiden pohjalta ”kiistattomia”, ”päivän selviä” tai ”selkeitä” johtopäätöksiä, jotka ovat harvemmin mitään noista hänen lukijansa näkökulmasta. Kuin mestarietsivä Sherlock Holmes, joka on jo ratkaissut tapauksen yli-inhimillisillä kognitiivisilla kyvyillään, kun tri. Watson vielä raapii päätään mysteerin edessä.

Katolinen solutus ja manipulaatio islamiin ei tarkoita sitä, että sen kautta voitaisiin muuttaa koko koraani katoliseksi kirjaksi. Solutus ja manipulaatio tekee sen minkä kykenee tekemään ja vaikuttamaan ja meillä on koraanissa nähtävissä selkeästi Maria katolisessa asussa. Jeesuksen Jumaluus oli liian kova pala purtavaksi, eikä se mennyt läpi, mutta oppi Allahista me muodossa meni läpi.

Katolinen salaliitto on tosiasia ja siksi se näkyy monessa paikassa, ei joka puskassa, mutta todella monissa paikoissa. Kun me luemme tekstiä, niin siihen vaikuttaa se mitä me edustamme, mistä ammennamme ruokamme (hengellinen), kykenemmekö erottamaan totuuden ja valheen ja rakastammeko ja uskomme Raamatun Jumalaan vai ihmisten perinteisiin. Minusta on aika silmiinpistävää koraanin katolinen Maria kuvaus. Miksi koraanissa on tällainen kuvaus Mariasta, kun se vastustaa kristinuskoa sekä ilmoittaa olevansa ainoa oikea usko? Ei tarvitse olla Sherlock Holmes saadakseen asian selville. Kun uskomme Raamatun sanan totuuteen ja Jeesukseen Raamatun sanan opetuksen mukaan sekä sen lisäksi perehdymme katolisen kirkon toimintatapoihin, niin sen jälkeen on helpompaa nähdä katolinen vaikutus koraanissa, eikä asia olekaan enää mielikuvituksen tuottamaa salaliittoteoriaa, vaan todellinen katolinen salaliitto.

Lukija saa tehdä itse johtopäätöksen, että uskooko se RKK:tä, joka on kautta historiansa valehdellut, vääristänyt, eksyttänyt, tappanut viattomia sekä on pahuuden lähettiläs maan päällä vai Alberton Riveran todistusta, joka oli uudestisyntynyt Herran Jeesuksen opetuslapsi ja jonka tuli elää totuudessa ja puhua totuutta. Minä uskon mieluummin Riveraa tässä asiassa kuin valhe- ja murhajärjestö RKK:ta. Lukija päättäköön mihin uskoo.

Katolinen jesuiittakoulu Loyola Maryland University opettaa joogan olevan harjoitus, joka tehostaa kehon terveyttä ja mielen hiljentämistä. Tämä jesuiittakoulu myös opettaa ja pitää joogakursseja. Rooman katolinen kirkko ja jesuiitat ovat yhtä kuin salaliitto sekä julkinen soluttautuminen ei joka puskaan, mutta todella moneen paikkaan. Miksi he tekevät näin? He haluavat tehdä koko maailmasta katolisen ja siksi joka puolelle pitää kylvää katolisuutta sekä joka paikkaan pitää mennä mukaan lyömään katolista leimaa. Olenko salaliittofriikki? En ole, sillä katolinen solutus on tosiasia. Tutki sitä mitä tapahtuu ekumenian rintamalla ja kuinka protestanttisuus monin paikoin on pikku hiljaa muuttumassa koko ajan katolisempaan suuntaan. Joku voi tietysti tähänkin sanoa, älä hulluja puhu, ei katoliset ole mihinkään soluttautuneet. Totuus on kuitenkin se että mm. Alberto Rivera (ex-jesuiitta) sanoi jo 1970-80 luvuilla, että katoliset ovat soluttautuneet protestanttisiin seurakuntiin aikomuksenaan vetää heitä katoliseen kirkkoon. Eihän katolisia salaliittoja ole olemassakaan, joku vain kuvittelee ja näkee mörköjä joka paikassa sanoo ihminen, joka kulkee maailmassa joko silmät kiinni tai laput silmillä.

Raamattu ei voi sanoa näin

JK: Osin allekirjoittaneen nettikirjoittelun tähden PP otti tänä vuonna sekä foorumilla että kotisivuillaan kantaa kalvinismiin. Tässä pätkä Petrin kalvinismia käsittelevästä kirjoituksesta: Room 9:7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; 8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. 9 Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". 10 Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista; 11 ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin-että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden- 12 sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa," 13 niinkuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin". 14 ¶ Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!

JK lainaa minun tekstiäni: Kalvinismin kannattajat sanovat Room 9:7-14 opettavan Jumalan ennaltamääräämisestä, jossa Jumala ennaltamääräsi ja valitsi vanhemman veljen Eesaun palvelemaan hänen nuorempaansa veljeään Jaakobia. Tämä on kalvinismin kannattajien mukaan todiste ennaltamääräämisestä, sillä Jumalan valinta nähden Jaakobia tapahtui ennen veljesten syntymää, ennen kuin kumpikaan oli tehnyt hyvää tai pahaa. Taas kerran kalvinismin kannattajat erehtyvät ajatuksissaan ja opetuksissaan. Koska Raamattu ei opeta kalvinistista ennaltamäärämisenoppia eikä Raamatussa voi olla ristiriitaa, niin Room 9:7-14 kohta on sopusoinnussa koko Raamatun ilmoituksen kanssa.  Jumala ilmoitti etukäteen valintansa Eesauta ja Jaakobia koskien ennen kuin he syntyivät ja ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa. Tämä ei tarkoittanut Jumalan ennaltamääränneen Eesauta palvelemaan Jaakobia, vaan sitä että Jumala tiesi ennalta mitä tulee käymään ja Hän ilmoitti sen jo etukäteen ennen kuin veljekset olivat edes syntyneet. kotipetripaavola.com/ kalvinismi

JK: Petri on juuri siteerannut pitkän pätkän Paavalia roomalaiskirjeestä, pätkän, joka on yksi keskeisimpiä kohtia Jumlan armovalinnasta ja ennaltamääräämisestä raamatusta. Mitä PP, joka peräänkuuluttaa ”raamatullista kristinuskoa” ja ”raamatun totuutta” johdonmukaisesti kaikissa kirjoituksissaan? Hän toteaa että teksti ei tarkoita sitä mitä siinä sanotaan ”Koska Raamattu ei opeta ennaltamääräämisoppia”. Eli siis suomeksi, teksti ei tarkoita tuota, koska teksti ei tarkoita tuota*. Koska Petri on jo etukäteen päättänyt mitä teksti ei tarkoita, jää luonnollisesti jäljelle sitten jokin muu tulkinta. Onko tämä nyt sitä ”uskoa kuten sana sanoo”?  Petri on lisäksi taitavasti katkaissut roomalaiskirjeen jakeiden 14 ja 15 välistä, koska jos teksti luetaan ilman tuota katkaisua, Petrin protestilta putoaa pohja pois: Room 9:15 Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". 16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. 17 Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä". 18 Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo. 19 Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?" 20 Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?" 21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? 22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, 23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen? 24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, 25 ¶ niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. 26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ‘Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi." 27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. 28 Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti."

 JK: Paavalin tekstissä ilmaisema ajatuskokonaisuus on nimittäin seuraavanlainen: Kaikki (Aabrahamin jälkeläiset) eivät ole lapsia sen tähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan lupauksen lapset luetaan siemeneksi. Ennen kuin Iisak ja Jaakob olivat syntyneetkään ja ennen kuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden, sanottiin: "Vanhempi on palveleva nuorempaa," Tässä kohtaa Paavali ennakoi kuulijansa protestoivan Jumalan olevan väärämielinen. Protestoijalle Paavali vastaa: Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan". Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä". Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.

JK: Petri Paavolan selitys taas kuuluu näin: (JK siteraa minun tekstiäni suluissa - Room 9:14 Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! Tarkoittaa ettei Jumalan valinta koskien Jaakobia ja Eesauta ollut väärin, koska Eesau piti halpana esikoisuutensa sekä teki syntiä Jumalaa vastaan, niin Jumalan ennalta ilmoitettu valinta Jaakobin esikoisuudesta, ei ollut väärin, koska Eesau luopui esikoisuudestaan ja oli muutenkin kelvoton toteuttamaan Jumalan tahtoa Israelin kantaisänä. Jaakobin ja Eesaun tositarina ei tue eikä vahvista kalvinismin ennaltamääräämisen harhaoppia... Näin tapahtui kuinka Jumala oli valinnan tehnyt ennen veljesten syntymää, mutta Jumala ei ennaltamäärännyt Eesauta menettämään esikoisuuttaan, vaan Jumala näki ennalta, että Eesau ei ole kelvollinen kantamaan esikoisuuttaan ja hylkää sen ja siksi Jumalan valinta oli Jaakob.)

JK: Lukija päättäköön itse, kumpaa kuuntelee, Paavalia vai Paavolaa. Petrin näkemyksen mukaan kristikunta on hajaantunut ja kärsii monesta vääryydestä, koska ihmiset eivät ”usko kuten raamattu sanoo”. Tämä pätee myös häneen itseensä. Tällä tahdon alleviivata sitä että Petri ei harjoita raamatun opettajalle ja teologialle tarpeellista kurinalaista eksegeesiä, jossa teksti luetaan kontekstissaan lause lauseelta kieliopin sääntöjen mukaan. Sen sijaan kesken roomalaiskirjettä lukijan pitäisikin Petrin mukaan ajatella muita jakeita raamatusta, ja sen pohjalta päätellä, mitä kukin jae roomalaiskirjeestä voi tarkoittaa. Paavalin opetus on kuitenkin ensin luettava kokonaisuutena alusta loppuun, ja sitten vasta peilattava sitä muuhun raamattuun. Lukija jää pohtimaan, missä muissa kohtaa raamattua Petrin tulkinta perustuu samanlaiseen ennakko-oletukseen kieliopin ja kontekstin sijaan? *Petri mukailee John Wesley:tä, jonka sanotaan todenneen roomalaiskirjeestä ”mitä ikinä se tarkoittaa, se ei voi tarkoittaa sitä (kalvinismia)!” Kun Tekstin luonnollinen luenta torjutaan a-priori, jäävät jäljelle sitten ne muut mahdolliset tulkinnat.

Room 9:

7 eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";

8 se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

9 Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika".

10 Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Iisakista;

11 ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin-että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden-

12 sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa,"

13 niinkuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin".

14 ¶ Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se!

Kalvinismin kannattajat sanovat Room 9:7-14 opettavan Jumalan ennaltamääräämisestä, jossa Jumala ennaltamääräsi ja valitsi vanhemman veljen Eesaun palvelemaan hänen nuorempaansa veljeään Jaakobia. Tämä on kalvinismin kannattajien mukaan todiste ennaltamääräämisestä, sillä Jumalan valinta nähden Jaakobia tapahtui ennen veljesten syntymää, ennen kuin kumpikaan oli tehnyt hyvää tai pahaa. Taas kerran kalvinismin kannattajat erehtyvät ajatuksissaan ja opetuksissaan.

Koska Raamattu ei opeta kalvinistista ennaltamääräisenoppia eikä Raamatussa voi olla ristiriitaa, niin Room 9:7-14 kohta on sopusoinnussa koko Raamatun ilmoituksen kanssa. Jumala ilmoitti etukäteen valintansa Eesauta ja Jaakobia koskien ennen kuin he syntyivät ja ennen kuin he olivat tehneet hyvää tai pahaa. Tämä ei tarkoittanut Jumalan ennaltamääränneen Eesauta palvelemaan Jaakobia, vaan sitä että Jumala tiesi ennalta mitä tulee käymään ja Hän ilmoitti sen jo etukäteen ennen kuin veljekset olivat edes syntyneet.

Jos Jumala olisi ennaltamäärännyt Jaakobin ja Eesaun elämän vaiheet, niin Jumala olisi toiminut vastoin omaa tahtoaan ja säätämystään, sillä Jumala olisi rikkonut oman asetuksensa ja tahtonsa esikoisen (Eesaun) kaksinkertaisesta oikeudesta isänsä ja perheensä omaisuuteen. Samoin Eesaulle olisi esikoisena kuulunut Israelin kanta-isyys ja Iisakin esikoisen siunaus. Jos Jumala olisi kaiken määrännyt ennalta, niin Hän olisi toiminut omia asetuksiaan vastaan syrjäyttämällä esikoisen esikoisoikeuksistaan. On selvää ettei Jumala rikkonut omia asetuksiaan koskien esikoisia, vaan Hän näki ennalta mitä tulee tapahtumaan ettei Eesau arvosta esikoisuuttaan, vaan myy sen veljelleen Jaakobille ja siksi Jumala jo etukäteen ennen kuin he syntyivät ja ehtivät tehdä hyvää tai pahaa ilmoitti, että vanhempi on palveleva nuorempaa ja Jaakob tulee saamaan esikoisoikeuden sekä Israelin kanta-isyyden.

Näin tapahtui kuinka Jumala oli valinnan tehnyt ennen veljesten syntymää, mutta Jumala ei ennaltamäärännyt Eesauta menettämään esikoisuuttaan, vaan Jumala näki ennalta, että Eesau ei ole kelvollinen kantamaan esikoisuuttaan ja hylkää sen ja siksi Jumalan valinta oli Jaakob.

Room 9:13 sanoo, että Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin, joka ei tarkoita sitä että Jumala olisi vihannut alusta asti Eesauta, vaan sitä että Eesau (Edomin kantaisä) teki syntiä Jumalaa vastaan, sillä Raamattu sanoo:

Mal 1:

1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelille, Malakian kautta.

2 Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin,

3 mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille.

4 Jos Edom sanoo: "Me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen," niin Herra Sebaot sanoo näin: He rakentakoot, mutta minä revin maahan; ja heidän nimensä olkoon: "jumalattomuuden maa" ja "kansa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti".

Herra sanoo vihanneensa Eesauta ja antaneensa hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille ja Edom, jonka kantaisä Eesau oli on saanut nimen jumalattomuuden maa, johon Herra on vihastunut iankaikkisesti. Eesau sekä hänen jälkeläisensä ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan tekemättä siitä parannusta ja siksi heitä kohtaa Jumalan iankaikkinen vihastuminen. Tämänkin syyn tähden Jumala joka ennalta näki Eesaun syntisen jumalattomuuden ilmoitti jo ennalta, että Eesau ei tule perimään esikoisuuttaan, vaan elää jumalattomasti Jumalaa vastaan syntiä tehden ja siksi Jaakob sai nuorempana esikoisoikeuden. Jumala näki tämän kaiken jo ennen kuin he olivat tehneet hyvää ja pahaa ja ilmoitti profeetallisen sanan, joka toteutui Eesaun myydessä esikoisuutensa sekä eläessä vastoin Jumalan tahtoa. Kyse ei siis ollut siitä, että Jumala olisi sen ennaltamäärännyt, vaan kyse oli Eesaun väärästä valinnasta, jonka Jumala tiesi ennen kuin Eesau oli edes syntynyt.

Sanonta Jumala vihasi Eesauta ei tarkoita samaa asiaa kuin vihaa, joka on syntiä, vaan Jumalan suhtautumista Eesauta kohtaan ettei Jumala ollut mielistynyt siihen mitä Eesau teki.

Room 9:14 Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä? Pois se! Tarkoittaa ettei Jumalan valinta koskien Jaakobia ja Eesauta ollut väärin, koska Eesau piti halpana esikoisuutensa sekä teki syntiä Jumalaa vastaan, niin Jumalan ennalta ilmoitettu valinta Jaakobin esikoisuudesta, ei ollut väärin, koska Eesau luopui esikoisuudestaan ja oli muutenkin kelvoton toteuttamaan Jumalan tahtoa Israelin kantaisänä. Jaakobin ja Eesaun tositarina ei tue eikä vahvista kalvinismin ennaltamääräämisen harhaoppia.

Room 9:

15 Sillä Moosekselle hän sanoo: "Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan".

16 Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.

17 Sillä Raamattu sanoo faraolle: "Juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä".

18 Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.

19 Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?"

20 Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?"

21 Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten?

22 Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön,

23 ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?

24 Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista,

25 ¶ niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani.

26 Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: ‘Te ette ole minun kansani’, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."

27 Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös.

28 Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti."

Jumala on armollinen sille ihmisille, joka tekee parannuksen ja hylkää syntinsä:

San 28:13 Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.

Jumala on säätänyt armonsa ja armollisuutensa vastaanottamisen syntiensä tunnustamiseen ja niiden hylkäämiseen. Näin oli VT:n ja myös UT:n puolella. Kun Jumala on armollinen, kenelle Hän on armollinen ja armahtaa, ketä armahtaa, niin se tapahtuu Raamatun opetuksen mukaan, sillä ei Jumala armahda sitä, joka haluaa pysyä synnissään, eikä halua vastaanottaa Jumalan armoa, mutta Jumala armahtaa sen, joka tunnustaa ja hylkää syntinsä. Jumala ei armahtanut faaraota, koska faarao paadutti oman sydämensä:

2 Moos 8:15 Mutta kun farao näki päässeensä hengähtämään, kovensi hän sydämensä eikä kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin.

2 Moos 8:32 Mutta farao kovensi sydämensä tälläkin kerralla eikä päästänyt kansaa.

2 Moos 9:34 Kun farao näki, että sade, rakeet ja jylinä lakkasivat, teki hän yhä edelleen syntiä ja kovensi sydämensä, sekä hän että hänen palvelijansa.

Raamattu sanoo monessa kohdassa, että faarao kovensi (paadutti) oman sydämensä. Kun Raamattu sanoo toisessa kohtaa, että Jumala paadutti faaraon sydämen, niin se tarkoittaa sitä, että faarao paadutti itse oman sydämensä. Faarao teki syntiä ja vastusti Jumalaa, joten on päivänselvää, ettei Jumala vaikuttanut syntiä ja kapinaa itseään kohtaan faaraon sydämessä. Raamatun sanoma on hengellinen ja se tulee ymmärtää hengellisesti ja on selvää ettei Jumala vaikuttanut faaraossa synnin tekemistä itseään kohtaan.

Roomalaiskirjeen 9 luvun jakeessa 21 on käännösvirhe, sillä alkutekstissä lukee toinen astia kunniaksi ja toinen häpeäksi. Tässä kohden Paavali opettaa, että uskovat ovat astioita, jotka tuottavat kunniaa (koska elävät Jumalan tahdon mukaista elämää) ja uskottomat ovat häpeäksi ja vihan astioita. Jae 21 tarkoittaa sitä, että Jumalalla on valta tehdä ihmisistä sellaisia, jotka saavat itse päättää valitsevatko siunauksen ja Jumalan pelastustien Herran Jeesuksen kautta vai valitsevatko he osan jumalattomien joukossa, jossa kannetaan sydämessä synnin häpeää. Jumala ei siis ole ennalta suunnitellut toista kadotukseen ja toista pelastukseen, vaan tarjoaa pelastuksen sanomaa kaikille. Kaikki vain eivät ota vastaan pelastusta ja näin heidän sydämensä paatuu, koska he eivät nöyrry parannukseen.

Roomalaiskirjeen 9 luvun 22 jae tarkoittaa uskomattomia vihan astioilla, jotka tulevat tuhoutumaan ilman parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen. Jumala ei määrää ketään ihmistä ennalta kadotukseen tai toista iankaikkiseen elämään, sillä jokaisen ihmisen on tehtävä valinta valitseeko kuoleman ja kadotuksen vai elämän uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ilm 20:

11 ¶ Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt.

12 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

Raamattu opettaa, että jumalattomat ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen omien tekojensa (valintojen - eivät uskoneet Jumalaan) tähden, ei sen tähden, että Jumala olisi ennaltamäärännyt heidät kadotukseen. Calvin sanoi Jumalan ennaltamääräävän, jotkut ihmiset kadotukseen, joka on sama asia kuin sanoisi Jumalan valinneen, jotkut ennaltamääräten iankaikkiseen kadotukseen. Raamatun sanan totuuden mukaan ihminen itse valitsee iankaikkisen kadotuksen tekojensa kautta (omien valintojen tähden). Kuinka kukaan voi edes ajatella tai uskaltaa opettaa, että Jumala olisi jo ennaltamäärännyt ihmisiä kadotukseen? Tällaisen ihmisen sydämessä täytyy olla täysin vääristynyt kuva Jumalasta, sillä muuten ei ole mahdollista uskoa kalvinistiseen ennaltamääräämisenoppiin.

Calvinin kirjassa kristillisen uskonnon perustukset (Institutes of the Christian Religion - Book III, Chapter 21) hän opettaa Jumalan ennaltamääräävän jotkut ihmiset iankaikkiseen kadotukseen. Raamattu puhuu uskon olevan se asia, jonka kautta usko syntyy ja uskon kautta Pyhässä Hengessä Jumalan sanaa lukien ja tutkien meidän tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Uskonto on ihmisen oma ajatus jumaluudesta ja uskonnon kautta liikutaan sielullisella tasolla, mutta vain uskon kautta Herraan Jeesukseen voidaan ymmärtää Jumalan sanaa ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Silloin kun ihminen pyrkii ymmärtämään Raamattua oman järkensä avulla, niin tuloksena on uskonnollinen ajatus ja opetus, ei Raamatun opetus. En halua pilkata ja ivata ketään, enkä sitä teekään, vaikka vertaan kalvinismia järjelliseen ja uskonnolliseen opetukseen koskien Calvinin ennaltamääräämisenoppia sekä kalvinismin viittä opinkappaletta (Tulip). Raamattu opettaa uskosta Jumalaan, ei uskontoa.

Kalvinismin jumala ei ole hyvä ja rakastava jumala, vaan epäoikeudenmukainen, rakkaudeton, julma ja sadistinen. Kalvinismin Jumala kuva on sadistinen, sillä kalvinismin jumala oman "oikeudenmukaisuuden" perusteella luo ja säätää suurimman osan ihmiskunnasta iankaikkiseen kadotukseen. Onneksi kalvinismin Jumala kuva ei ole Raamatun opetus, vaan harhaoppi. Rukoilen ja toivon ettei kukaan eksyisi kalvinismiin ja ne jotka ovat sinne eksyneet tekisivät parannuksen ja palaisivat takaisin terveen ja Raamatullisen uskoon pariin.

JK: Petri lähestyy samantapaisella logiikalla myös kysymystä Hesekielin kirjan lopussa mainitusta temppelistä, joka yleensä on sijoitettu tuhatvuotiseen valtakuntaan. Koska PP tietää, mitä raamattu voi sanoa ja mitä ei, on tuo kahdeksan lukua kattava kirjoitus temppelistä, maan jaosta ja uhrisäädöksistä kuvainnollista tekstiä – koska se ei voi olla konkreettista. Näyttää siltä että Petri, joka usein ja monessa kohtaa kritisoi muita kristittyjä siitä että eivät usko raamatun totuutta, lukee raamattua vahvoista ennakko-oletuksista käsin. Näitä tällaisia ennakko-oletuksia kutsutaan myös suomenkielessä traditioksi. PP:n vakitermi näille taitaa olla ”järjen päätelmät”. (JK siteraa suluissa minun tekstiäni - Hesekielin kirjan luvuissa 44,45,46 ja 48 puhutaan ruhtinaasta, jonka jotkut sanovat olevan Jeesuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska Hesekielin kirjan luvussa 45 kerrotaan kuinka ruhtinas joutuu uhraamaan syntiuhrin itsensä ja kansan puolesta. Herra Jeesus on synnitön, eikä Hänen tarvitse uhrata itsensä puolesta syntiuhria. Tämä tarkoittaa sitä, että Hesekielin kirjan ruhtinas ei ole Herra Jeesus.) Tarvitsiko Jeesus kastetta mihinkään? Syntien anteeksiannon ja katumuksen merkkinä? Kuitenkin hän otti sen, vaikka ei sitä tarvinnut.

Raamatussa on myös kuvaannollista ja symbolista opetusta eikä vain suoraa ilmoitusta tekstiin perustuen. Herra Jeesus sanoi olevansa viinipuu, mutta emme voi ymmärtää sitä että Jeesus on luonnossa kasvava puu, koska opetus on kuvaannollinen Jeesuksesta, jossa Hänessä pysyvät uskovat tulevat tuottamaan hedelmää samalla tavalla kuin oksat tuottavat hedelmää pysyessään kiinni viinipuussa. Hesekielin kuvaaman temppelin täytyy olla symbolinen opetus, koska Jeesuksen uhrikuoleman jälkeen Jumala ei enää uudestaan ota käyttöön eläinuhreja, jotka Jeesuksen veri ja kuolema kumosivat. Raamattu ei voi myöskään mennä itsensä kanssa ristiriitaan ja kun kerran Jumala on kumonnut eläinuhrit, niin ei Hän enää uudestaan niitä ota käyttöön ja siten osoittaisi, ettei Jeesuksen uhri olisikaan ollut riittävä. Raamattua ymmärtäessä mikään asia ei saa mennä ristiriitaan ja Raamattu puhuu Jeesuksen saaneen aikaan iankaikkisen lunastuksen, joten Jeesuksen uhrin jälkeen ei enää koskaan tarvita minkäänlaisia uhreja, sillä Jeesuksen uhrilla on iankaikkinen vaikutus, joka on aina voimassa, eikä sen rinnalle voida milloinkaan asettaa muita uhreja. Joka muuta väittää ei arvosta Jeesuksen iankaikkista uhria, eikä ymmärrä Jeesuksen ristin merkitystä.

Matt 3:
14 Mutta tämä esteli häntä sanoen: "Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!"
15 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt; sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Silloin hän salli sen hänelle.
16 Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

Herra Jeesus ei tehnyt syntiä, koska Hän on synnitön ja Isänsä kanssa ihmisen Luoja ja Jumala. Koska Jeesus sanoi näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, niin Hän tarvitsi vesikasteen, ehkäpä siksi, että katumuksen ja syntien anteeksiannon merkkinä Jeesus otti kasteen, koska Hänen tuli ottaa ristillä meille kuuluva paikka. Jeesus samaistui syntisen osaan, vaikka Hän itse oli synnitön. 

JK: ”Hesekielin temppeli” on yksi systemaattisen eskatologian suurimpia haasteita, ja sen ohittaminen tällaisella kädenheilautuksella on minusta aika vastuutonta. Se tulee käsitellä kunnolla, eikä ohittaa tällä tavalla, sillä ilman uskottavaa selitystä se on vahva argumentti kristinuskoa vastaan. Kahdeksan luvun pituinen yksityiskohtainen profetia joka on niin ongelmallinen meille, että se on selitettävä pois?

Ei kyse ole kädenheilautuksesta, vaan se on aika painava peruste, että Jeesuksen uhrin kautta eläinuhrit kumottiin iankaikkisesti. Jos joku sanoo tämän olevan vain kädenheilautus, niin minä sanon Jeesuksen uhrin rinnalle tuotavien eläinuhrien olevan Jeesuksen veren ja sovitustyön halpana pitämistä.

JK siteeraa suluissa tekstiäni: (Jos Hesekielin kirjan ruhtinas tarkoittaisi Messias Jeesusta, niin sekin todistaisi sen puolesta, että Hesekielin temppelin uhri- ja palvelujärjestys ovat vertauskuvia, eivät kirjaimellinen ilmoitus, sillä Jeesus ei voi uhrata omasta puolestaan syntiuhria, koska Hän on synnitön sekä täydellinen. Jeesus uhrasi Golgatalla syntiuhrin maailman syntien tähden, ei itsensä tähden, eikä Hän voisi milloinkaan missään yhteydessä suorittaa omasta puolestaan syntiuhria. Hesekielin kirjan tuhatvuotisen valtakunnan temppelin järjestys poikkeaa vanhan liiton järjestyksestä huomattavasti. Heskielin kirjan temppelissä ei ole liitonarkkia, ei kultaista astiaa, ei Aaronin sauvaa, ei lain tauluja, ei kerubeja, ei armoistuinta, ei kultaista lampunjalkaa, ei näkyleipiä, ei suitsutusalttaria, ei esirippua, ei ylimmäistä pappia. Tämä tarkoittaa sitä, että Hesekielin kirja ei opeta juutalaiselle kansalle määrätystä temppelijärjestyksestä, koska siitä puuttuvat monta tärkeää elementtiä koskien Israelin kansalle annettua VT:n temppelijärjestystä. Tämä tarkoittaa sitä ettei vanhan liiton temppeli ja eläinuhrijärjestelmää palauteta tuhatvuotiseen valtakuntaan.)

JK: Toivon lukijan tässä kohtaa huomaavan että tämä argumentti ei ole looginen. Sillä perusteella että Hesekielin temppelin palvelus eroaa Mooseksen temppelipalveluksesta, se tarkoittaa että uhreja ei palauteta? Oikeastaan argumentissa ei taida olla mitään logiikkaa, se ei siis ole argumentti, vaan väite.

Jumala sääti lain ja temppelinpalveluksen eläinuhreineen Mooseksen kautta. Jos eläinuhrit palautetaan, niin eikö olisi loogista, että silloin myös palautetaan takaisin myös se kaikki muu järjestys, johon eläinuhrit olivat kytköksissä. Esimerkiksi eläinuhrin verta pirskotettiin armoistuimelle syntien anteeksisaamiseksi. Se kuului olennaisena osana eläinuhreihin. Raamattu sanoo Jeesuksen olevan armoistuin, sillä VT:n armoistuin oli esikuvaa Jeesuksesta. Ei kai kukaan usko, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uhrataan eläinuhreja ja sitten niiden verta heitettäisiin Jeesuksen päälle?

Jumala noudattaa tiettyä järjestystä, sillä kun armoistuimen päälle pirskotettiin verta, niin se mahdollisti syntien anteeksiantamuksen. Kun Jeesus kuoli, joka oli armoistuiminen täyttymys ja todellinen armoistuin, niin Jeesuksen veri vuoti Hänen päällensä mahdollistaen syntien anteeksiantamuksen, jota pelkkä kuolema ilman verenvuodatusta ei olisi ollut mahdollista.  Raamattu sanoo Jeesuksen olevan sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Jos tuhatvuotisessa valtakunnassa olisi eläinuhrit, niin silloin Jeesuksen päälle tulisi heittää eläinten veri. Jokainen vähänkin Raamatun totuutta tunteva ihminen ymmärtää ettei sellaista voi tapahtua, koska Jeesuksen iankaikkinen uhri on ainiaaksi kumonnut eläinuhrit.
 

JK siteraa minun tekstiäni suluissa: (Ainoa mahdollinen selitys Hesekielin kirjan tuhatvuotisen valtakunnan temppeli ja eläinuhri opetukselle on vertauskuvallinen opetus, jonka mukaan temppeli ja siinä uhrattavat uhrit ovat vertauskuvia eivät kirjaimellisia eläinuhreja. Koska Hesekielin tuhtavuotisesta temppelistä puuttuu monia tärkeitä elementtejä koskien uhri- ja temppelijärjestystä, niin kyseessä täytyy olla vertauskuva, sillä Jeesuksen syntiuhri kumosi iankaikkisesti eläinuhrit ja vanhan liiton temppelijärjestyksen.)

JK: Millä logiikalla tuo on ”ainoa mahdollinen selitys?”

Koska Jeesuksen uhri oli iankaikkinen lakkauttaen eläinuhrit, niin siksi eläinuhrit eivät voi enää palata.

JK siteraa minun tekstiäni suluissa: (Kaikki tuhatvuotista valtakuntaa koskevat Raamatun kohdat, jotka opettavat eläinuhreista on ymmärrettävä symbolisesti Herran Jeesuksen syntiuhrin esikuvina, ei kirjaimellisena opetuksena, koska sitä minkä Jumala on kumonnut pelastushistoriassaan, niin sitä Hän ei enää uudelleen pystytä ja aseta voimaan.)

JK: Petri tietää mitä Jumala tulee tai ei tule tekemään. Perustuen mihin? Koko teksti: kotipetripaavola.com/ tuhatvuotinen valtakunta ei elainuhreja

Joh 20:31 mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

5 Moos 29:29 Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat."

Kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta Raamattuun ilmoitetun sanan kautta voimme ymmärtää mitä Jumala on tehnyt ja minkä Hän on kumonnut ja mikä ei tule enää palaamaan takaisin. Kyse ei ole siitä mitä minä tiedän tai en tiedä, vaan siitä mitä Raamattu kokonaisuudessaan opettaa.

Paavola ja alkukielet

JK: Petri Paavola ei osaa alkukieliä, mutta käyttää erilaisia tietokoneohjelmia, joiden avulla hän voi tarkastella raamatun tekstejä alkukielellä. Tällä tavoin hän on useasti ja monin paikoin valmis kritisoimaan kieliä osaavien komiteoiden ”virheellisiä käännöksiä”. Tätä hän ei kuitenkaan tee paremman kielitaidon tai alkutekstien tuntemuksen kautta, vaan opillisella arvinoinnilla –  samalla paradigmalla jolla myös Jehovantodistajien ”Uuden maailman käännös” on tehty. Heidän oppinsa määrittää raamatun oikean käännöksen, jolloin tekstistä häivytetään pois vääränlaiset (alkuperäiset!) merkitykset. Tässä yksi esimerkki Petriltä:  (JK siteraa tekstiäni suluissa - Nykyään yhä enemmin uskovien keskuudessa esiintyy sellaisia väitteitä ja opetuksia, että uskovat voivat tehdä suurempia tekoja kuin mitä Herra Jeesus teki. Kun tätä asiaa tutkitaan Raamatun kokonaisopetuksen valossa, niin Raamatun opetuksen ja todistuksen perusteella Jeesuksen opetuslapset eivät voi tehdä voimassa (Pyhä Henki) suurempia tekoja kuin Jeesus teki, vaan enemmän ja laajemmin Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamia voimallisia tekoja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera. Joh 14:12 Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin (meidzon), kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, Alkutekstissä on sana meidzon, joka tarkoittaa suurempia, laajempia ja enemmän. Jeesus sanoi, että sen jälkeen kun Hän menee Isänsä tykö, niin Häneen uskovat tekevät laajempia tekoja kuin mitä Hän teki. Raamatun kokonaisopetuksen valossa ymmärrämme asian näin, sillä kun Herra Jeesus kuoli ja nousi ylös Isän oikealle puolelle, niin tuhansien ja tuhansien jne. kautta Jumala tulee tekemään enemmän ja laajempia tekoja kuin mitä Jeesus teki. … Raamatun opetus ei ole vain sanoja ja lauseita tai alkutekstin mukaisia merkityksiä, vaikka se sitäkin toki on. Raamatun opetus tulee ymmärtää Raamatun kokonaisopetuksen valossa sekä siinä tekstiyhteydessä missä opetus esiintyy. Raamatun selkeän kokonaisopetuksen valossa on päivänselvää, ettei ihminen voi tehdä suurempia tekoja voimassa kuin mitä Kaikkivaltias Jumala tekee. kotipetripaavola.com/ voiko uskova tehda Jeesusta suurempia tekoja) Tässä oikeastaan jo toistuu tuttu teema – Petri tietää, mitä raamattu oikeasti opettaa, ja tästä opillisesta näkökulmasta hän osaa tulkita, mitä raamattu oikeasti opettaa. Kuinkahan moni raamattu kääntää tämän kohdan Petrin opillisen tulkinnan mukaan? Ei tietääkseni yksikään. Tämä demonstroi varsin ikävää taipumusta, joka monilla ”luovilla sieluilla” nykyään on raamatun tulkinnassa.

Minulla ei ole tutkintoa alkukielistä, enkä ole käynyt minkäänlaista teologista tai muutakaan instituutioita (yliopisto jne.), jossa saisi heprean tai kreikankielen tutkintoon tarvittavat paperit.

Minulla on kotonani kirjoina hepreankielen ja kreikankielen sanakirjoja sekä kielioppikirjoja. Tietokoneellani on myös monia Raamattuohjelmia, joissa on Raamattuja, Raamatunkäännöksiä sekä heprean ja kreikankielen sanakirjoja. En ole mikään alkukielen tutkinnon suorittanut asiantuntija, mutta sen verran kykenen tutkimaan alkukieliä, että voin tietää sanojen merkityksiä. Alkukielen tietämystä tärkeämpää on rakastaa Jeesusta ja uskoa Häneen niin kuin Raamattu opettaa ja siihen Jumala on luvannut avata Raamatun sanaa, niin että voimme ymmärtää sen opetusta, osaamme alkukieliä tai emme, sillä Pyhä Henki avaa totuutta kaikille kielille.

Ikävä kyllä Raamatunkäännöksissä voi olla käännösvirheitä (alkuteksteissä ei ole virheitä) eikä sellaisen löytämiseen tarvita aina edes alkukielen tuntemusta, sillä Jumalan Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen ja kykenee puhumaan meille ja näyttämään totuuden käännösvirheistä huolimatta.

Jehovantodistajat tekevät opillista arviointia ilman Pyhän Hengen ohjausta, mutta Jeesuksen opetuslapset tekevät opillista arviointia Pyhän Hengen ohjaamina. Näillä kahdella asialla on iso ero ja se ero on niin iso ettei jehovantodistajia kannata verrata Jeesuksen opetuslapsiin tällaisessa yhteydessä. Toki me kaikki voimme ja erehdymme siitäkin huolimatta, että Pyhä Henki ohjaa meitä, mutta me saamme kasvaa uskossa sekä oppia koko ajan syvällisemmin tuntemaan Jumala ja Raamatun sanan opetuksia.

Joh 14:12 ¶ Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö,

Ei edellä oleva jae ole väärin käännetty, sillä meidzon sana tarkoittaa suurempaa sekä myös laajemmin ja enemmän. Tämä Raamatun kohta tulee vain ymmärtää hengellisesti oikein. Jos me voisimme tehdä Hengessä suurempia tekoja kuin Jeesus, niin varmasti Raamatussa olisi siitä kirjoitettu todisteeksi yksi tai useampia esimerkkejä. UT:ssa eikä edes VT:ssa ole kukaan ihminen tehnyt Jeesusta suurempia tekoja Hengessä, mutta samanlaisia tekoja löytyy paljonkin, laajemmin ja enemmin aina näihin päiviin asti tehtyinä Jeesuksen opetuslasten kautta Pyhässä Hengessä.

Opillinen arviointi ratkaisi sen miten sana suurempia tulisi ymmärtää, eli ei Hengessä suurempia, vaan laajemmin ja enemmin. Jos joku on eri mieltä, niin silloin hänen täytyisi näyttää Raamatusta jonkun opetuslapsen tekemä suurempi teko kuin Jeesuksen tai tehdä nyt tässä ajassa ja hetkessä Jeesusta suurempia tekoja. Uskallan sanoa ettei sellaista löydy Raamatusta, eikä kukaan uskova nyt tässä hetkessä kykene tekemään Hengessä Jeesusta suurempia tekoja.

Opillinen arviointi Pyhässä Hengessä on tärkeää, sillä sanan ilmoitus ohjaa sitä miten asiat tulee ymmärtää. Tiedän teologeja, jotka osaavat hepreaa ja kreikkaa ja ovat varmasti kieliopillisesti sekä sanallisesti todella osaavia, mutta silti osa heistä uskoo ettei homous ole syntiä ja tätä joku heistä voi perustella ja perustelee alkukielen tuntemuksella.  Jumalan sanan kokonaisilmoituksen kautta tuleva ymmärrys Pyhässä Hengessä on tärkeää, koska silloin voimme tunnistaa sen koska alkukielen asiantuntija yrittää alkukielen tuntemukseen vedoten vääristää Jumalan sanan totuutta. Homous on synti siitäkin huolimatta, että joku alkukielen asiantuntija alkukieleen vedoten sanoo ettei se ole syntiä.

Petrin tulkinta = raamatun opetus

JK: Tämä on enemmänkin laajempi kokonaisuus kuin jokin tietty dokumentoitava virhe. PP:n retoriikka rinnastaa monessa kohtaan raamatun totuuden hänen omaan tulkintaansa siitä. Toki me kaikki saamme ihan henk.koht. olla sitä mieltä että ymmärrämme raamattua oikein, ja että tulkintamme on totuus. Mutta minusta Petrin tapa ilmaista itseään on häiritsevä: Ikään kuin hänellä olisi ilmestystietoa, jota muilla ei ole. Tämä on omiaan antamaan hänen sanoilleen jumalaisen auktoriteetin tuntua, sillä hän ei opeta niin kuin sanan opettaja, vaan kuten sellainen, joka tietää asiat henkilökohtaisella tasolla! Tosin Petri on tainnut sanoa minulle pariinkin otteeseen saavansa Jumalalta selitykset raamatun teksteille, joten ehkä tämä tällainen tulkinta ei ole kovin kaukaa haettua.

Jokaisen tulee tutkia ja koetella perustuuko "retoriikkani" (opetukseni) omaan tulkintaani Raamatun totuudesta vai Raamatun sanan totuuteen. Tässäkin kirjoituksessa kaikilla on vapaus ja velvollisuus tehdä niin. En ole täydellinen, vaan vajavainen ja siksi voin tehdä ja olen tehnyt virheitä. Virheet tulee korjata.

Ei minulla ole mitään ilmestystietoa, jota muilla ei ole, sillä minulla on sama Pyhä Henki kuin muillakin uskovilla sekä sama mahdollisuus uskoa ja ymmärtää Raamattua Jumalan armosta kuin muillakin uskovilla on.

Minä olen sanonut ja sanon, että Raamatun opetuksen tulisi tulla Jumalalta, ei lihasta tai riivaajilta. En ole sanonut, että opetukseni on virheetöntä tietoa Jumalalta, sillä sitä se ei ole, ei minulla eikä kenelläkään muulla. Kaiken Raamatun opetuksen pitäisi perustua Raamatun sanan totuuteen sekä tulla Jumalalta, mutta koska emme ole täydellisiä, vaan vajavaisia sekä erehtyväisiä, niin siksi me saamme korjata kurssia sekä tehdä parannusta silloin kun siihen on aihetta. Itse olen korjannut kurssiani ja tehnyt parannusta usein. Siksikin kirjoitukseni ja opetukseni tulee koetella.

Kiitos sinulle JK vaivannäöstäsi. Kaikella rakkaudella sanon, että kalvinistinen ymmärrys (Jumala ennaltamäärää toiset kadotukseen ja toiset pelastukseen) vääristää pahasti Raamatun sanan opetusta. Kalvinismin harhaan joutuessa ihminen voi tulla ylpeäksi siitä, että on Jumalan erityinen ja erikoinen valittu toisin kuin ne, jotka Jumala heittää kadotukseen antamatta heille edes mahdollisuutta pelastua (tähän kalvinismi johtaa).

Jumala armahtakoon meitä kaikkia ja etsikäämme Jumalan tahtoa ja totuutta sekä tehkäämme parannusta, silloin kun sen aika on. Tehkäämme myös Raamatun sanan opetuksen mukaan, joka sanoo ettemme tekisi  mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pitäisimme toista parempana kuin itseänne. Olkoon Herra Jeesus meidän uskomme keskipiste.

 

Petri Paavola 7.10.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Koran By Yusufali
fi.wikipedia.org/
wiki/ Mentorointi
archive.org/ stream/ lifelettershort
amazingdiscoveries.org
Maria sovittaa syntiset Jumalalle
ianpaisley.org/ jesuit
kofc-alabama.org/ history of father michael j mcgivney founder
The 4th Degree oath of the Knights of Columbus
wikipedia.org/ wiki/ Ferdinand_II,_Holy_Roman_Emperor
commonenglishbible.com/ explore/ our scholars ceb translators
academics.lmu.edu/ extension/ programs/ faculty/ cdempsey
loyola.edu/about/ jesuit-difference
youtube.com/ z6KCJuUVOP8
ancientegyptonline.co.uk/ isis
touregypt.net/ featurestories/ horus
egyptianmyths.net/ geb
kotipetripaavola.com/ vapaamuurarit
islamic-awareness.org/ Quran/ Sources/ BBwaraqa
answering-islam.org/ Index/W/ waraqa
aggressivechristianity.net
inthenameofallah.org
babynamewizard.com/ baby name/girl/ khadijah
Immaculate Conception, Assumption, and Queenship
catholic.com/ quickquestions
justforcatholics.org/ islam
Catechism of the Catholic Church
Muhammad-MartinLings/ Muhammad-MartinLings
hadithoftheday.com/ seerah/
sultan.org/books/ bukhari/060
sahih-bukhari.com/ Pages/ Bukhari_6_60
Alberto Rivera the Prophet
sultan.org/books/ bukhari/055
sahih-bukhari.com/ Pages/ Bukhari_4_55


 


 

 

 

eXTReMe Tracker