Perustuuko sinun uskosi Jumalaan ja Hänen Sanaansa?
 

 

Monet ihmiset uskovat Jumalaan ja Raamattuun. Mutta perustuuko heidän uskonsa Jumalaan ja Raamattuun vai jonnekin muualle? Tässä kirjoituksessa käsittelen sitä aihetta, että mihin monet uskovat perustavat uskonsa. Olen huomannut, että kaikki uskovat eivät perusta uskoansa Raamattuun vaan, ihmisten perinteisiin sekä oman mielikuvansa mukaiseen Jumalaan jne. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole halveksua kenenkään uskoa, vaan saada meidät uskovat rehellisesti tutkimaan sitä mihin uskomme perustamme.

Kun tutkit sitä mitä Jumalan sanan opettaa erilaisista aihealueista ja jos haluat saada selville totuuden siitä mitä Raamattu opettaa jostakin tietystä aiheesta, niin sinun tulee tutkia kaikki Raamatun kohdat, jotka opettavat siitä aiheesta. Näiden kaikkein kohtien tulee muodostaa sopusointuinen ristiriidaton opetus, eli jokaisen kohdan tulee pysyä samassa linjassa, eikä yksikään kohta saa mennä toisestansa kanssa ristiriitaan, vaan niiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

Harhaoppi tai väärä oppi syntyy siten, että ihminen uskoo vain tietyt jakeet, jotka tuntuisivat sopivan tukemaan hänen näkemystään. Kohdat jotka ovat ristiriidassa hänen näkemyksensä kanssa hän sivuuttaa jatkuvasti ja pysyy vain niissä muutamissa kohdissa, joiden hän luulee tukevan hänen näkemystään. Siksi hän ei näe totuutta, vaan pysyy eksyksissä. Kun haluat ja uskallat tutkia Jumalan sanaa kaikkien kohtien valossa, niin silloin löydät ristiriidattoman opetuksen siitä mitä Raamattu opettaa.

Perinnäissäännöistä vapauteen ja totuuteen

Juutalaiset rabbit tekivät erotuksen kahdenlaisista pakanakäännynnäisistä. Ensin oli vanhurskauden käännynnäiset, jotka oli ympärileikattu ja he pitivät koko Mooseksen lain sen kaikkine vaatimuksineen. Toinen ryhmä pakana käännynnäisiä olivat sellaisia, jotka eivät ympärileikkauttaneet itseään eivätkä pitäneet koko lakia, vaan osia siitä.

Uusi testamentti puhuu myös kahdesta erilaisista käännynnäistä, toiset ovat Jumalaa pelkääväisiä pakanauskovia, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Toiset olivat juutalaisia käännynnäisiä, jotka kääntyivät pois todellisesta totuudesta ja he seurasivat kirjanoppineiden ja fariseusten uskonnollisia perinnäissääntöjä, joiden opetus oli monin paikoin vastoin Jumalan sanan opetusta.

Heidän oppinsa oli niin vastoin Jumalan sanaa, että Jeesus sanoi heidän tekevänsä itselleen käännynnäisiä, josta tulee helvetin lapsia. Herralle Jeesukselle Jumalan sanaa vastaan olevat uskonnolliset perinnäissäännöt olivat kauhistus, joiden kautta ihmisiä eksytetään iankaikkiseen kadotukseen.

On siis olemassa uskovia, jotka ovat kääntyneet uskomaan Jumalaan kuten Raamattu sanoo ja on ihmisiä jotka ovat kääntyneet uskomaan uskonnollisia perinnäissääntöjä (ihmisen korvasyyhyn mukainen väärä opetus Jumalasta ja pelastuksesta), jotka kuitenkin ovat matkalla kadotukseen.

Käännynnäisen ero on siis siinä mihin ja miten hän uskoo. Uskooko Raamatun Jumalaan Raamatun mukaisesti vai ei, tai uskooko johonkin muuhun. Oikea käännynnäinen uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo ja väärä käännynnäinen ei usko Raamatun sanaan, vaikka usein he niin luulevat.

Uskova ihminen Herran Jeesuksen pelastamana on tietenkin pelastettu. Uskova ihminen voi kuitenkin uskoa, jossakin kohden väärin esimerkiksi uskonnollisen perinnäissäännön mukaan, oma tekemän opetuksen mukaan tai jonkun kirkkokunnan tai herätysliikkeen väärään opetukseen. Jos väärä opetus ei vääristä Raamatun opettamaan pelastusta, niin sellaisen väärän opetuksen takia ei tietenkään joudu kadotukseen. Kuitenkin Jumala haluaa että oppisimme uskomaan Häneen kuten Raamattu sanoo. Herra Jeesus sanoi, että uskominen uskonnollisiin perinnäissääntöihin on turhaa Jumalan palvelemista.

Pelastus on Jumalan armoa, eikä meidän ansiotamme. Kun Jumala armossaan pelastaa ihmisen, niin Hän haluaa myös armossaan kasvattaa lapsiaan hylkäämään väärät istutukset sekä vastaanottamaan taivaallisen Isän istutuksen. Pelastus on siis Jumalan armoa, mutta armo ei johdata meitä hylkimään totuutta, sillä Jumalan armo kasvattaa meitä juurtumaan ja rakentumaan Herrassa Jeesuksessa Pyhän Hengen rakkauden ja Jumalan sanan totuuden kautta.

Siksi on tärkeää että kykenisimme purkamaan väärät opetukset, jotka on rakennettu perustukselle, joka on turhaa (hyödytöntä) Jumalan palvelemista. Tuon tässä kirjoituksessa esille muutamia opetuksia, joissa me uskovina voimme olla väärän opetuksen alla. Jumala kirkastakoon ja avatkoon meille sanaansa niin että saamme kasvaa Herrassa Jeesuksessa Pyhän Hengen voiman kautta Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Uskovan sydämen asenteeseen kuuluu sisarien ja veljien rakastaminen, jotka ovat Kristuksessa. Tähän rakkauteen kuuluu myös Hengen vaikuttama rakkaus kaikkia kohtaan sekä Hengen rakkauden kautta totuuden rakastaminen. Raamattu opettaa lopun aikana tapahtuvasta suuresta uskovien luopumuksesta, joka tarkoittaa sitä, että monet uskovat (eivät kaikki) eksyvät pois totuudesta ja kääntyvät rakastamaan valhetta ja eksytyksiä. Seuraavaksi otan esille muutamia asioita, joissa uskova voi ikävä kyllä uskoa jotakin muuta kuin Jumalaa ja Raamattua. Kirjoituksissa tuodaan esille väärä opetus sekä mikä on Jumalan tahdon mukainen opetus. Kirjoitukset eivät siis pelkästään keskity vääriin oppeihin, vaan tuovat myös esille sitä mitä Raamattu opettaa. Raamattu kehottaa tutkimaan ja koettelemaan kaiken, siksi kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan Jumalan sanalla kirjoitukseni.

Kerran pelastettu on aina pelastettu?

On uskovia, jotka uskovat että kerran pelastunut on aina pelastettu eikä hän näin ollen voi koskaan menettää pelastustaan. Tällaisesti uskova on yleensä sellainen, joka on omien tunteidensa vallassa ja korostaa Jumalan rakkautta sillä tavalla, että uskova ei voisi koskaan menettää pelastustaan. Tällaisen opin vallassa oleva on niin voimakkaasti omi
en tunteiden vallassa, että hän torjuu sydämestään Raamatun kohdat, jotka osoittavat uskovan voivan menettää pelastuksen luopumalla uskosta. Tästä opista muutama erilainen variaatio:

Ei ole ollut uskossa

Eräs variaation sellainen, jossa opetetaan ettei uskosta luopunut olekaan ollut koskaan uskossa.

Aina pelastuu

Eräs variaatio on sellainen joka opettaa uskovan pelastuvan aina sillä perusteella, että on kerran tullut uskoon, vaikka sitten luopuisi uskosta.

Lopulta pelastuu

Eräs variaatio on sellainen, jossa opetetaan että uskosta luopunut jokaisessa tapauksessa tekee vielä parannuksen ennen kuolemaansa.

Linkki: Onko kerran pelastettu aina pelastettu?

 

 

Universalisimi - kaikki pelastuvat

 

Universalismi oppi opettaa, että lopulta kaikki ihmiset tulevat pelastumaan. Tässä opissa on sellainen käsitys, että Jumala lopulta pelastaa kaikki ihmiset ja palauttaa kaiken ennalleen (täydellisyyteen). Universalismiin uskova ei ymmärrä oikealla tavalla Jumalan rakkautta, pyhyyttä ja oikeamielisyyttä. Universalismi opettaa Jumalan rakkaudesta, joka pelastaa kaikki ihmiset. Universalisti ei kykene ymmärtämään, että Pyhä ja oikeudenmukainen Jumala ei salli kenellekään kiertotietä taivaaseen, sillä sinne on vain yksi tie, joka on parannuksen tekeminen (syntien tunnustaminen) ja uskominen Herraan Jeesukseen. Universalisti on erittäin sielullinen ja täynnä sielullista ihmisrakkautta, joka sokaisee hänet, niin ettei hän kykene näkemään totuutta, vaan valitsee valheen ja eksytyksen. Universalismi on kaikkien aikojen pahin harhaoppi, koska se opettaa kaikkien ihmisten kaikkina aikoina pelastuvan.

 

Linkki: Pelastuminen
 

 

Väärä opetus iankaikkisesta kadotuksesta

 

Useat uskovat ovat eksyneet viime aikoina uskomaan, että kadotus ei ole iankaikkinen. Tämä on selkeästi väärä opetus, sillä Raamattu opettaa selkeästi, että kadotus on iankaikkinen.

 

Linkki: Iankaikkinen kadotus
 

 

Menestysteologia

 

Menestysteologia opettaa monella tavalla vääriä ja vahingollisia opetuksia. Menestysteologia haluaa tehdä sinusta super-ihmisen, yli-ihmisen, jolla on auktoriteetti melkeinpä kaiken yli. Alapuolella olevat linkit kertovat tarkemmin millä tavalla menestysteologia opettaa väärin ja mitä Raamattu todella opettaa.

 

Linkki: Menestysteologia ja synnittömyysoppi
Linkki: JDS-oppi


Uuden voiman oppi

 

Nykyään on yleistynyt opetus, joka korottaa Pyhää Henkeä, vaikka Raamattu opettaa, että Pyhä Henki kirkastaa Herraa Jeesusta, ei itseään. Tämä oppi opettaa uudesta voitelusta, joka vie sinut uudelle tasolle hengellisessä elämässä. Tämän opin kautta uskovia eksytetään pois totuudesta. Alapuolella on linkkejä, joissa tuodaan esille näitä vääriä oppeja ja mitä Raamattu opettaa.

 

Linkki: Kingdom dominion harhaoppi
Linkki: Uusi viini liike
 

 

Uskovassa ei voi asua riivaajia

 

Jotkut uskovat, että uudestisyntyneessä uskovassa voi asua riivaajia. Opetus joka opettaa, että uskovan sisällä voi asua riivaaja on opetusta, joka loukkaa Jumalan pyhyyttä. Raamattu opettaa, että uudestisyntynyt uskova on Jumalan temppeli (Pyhän Hengen temppeli), jossa Jumala itse asuu Pyhän Hengen kautta. Pyhä Jumala ei voi asua samassa paikassa kuin saastaiset pahat henget. Pyhä Henki ja paha henki ei asu samassa asunnossa.

 

Linkki: Uskovassa ei voi asua riivaajia

 

 

Avioero ja uudelleenavioituminen

Jotkut uskovat ettei avioeron kokenut voi missään tilanteessa enää mennä uudelleen naimisiin. Eli heidän mukaansa aina kaikissa tilanteissa avioeron kokenut on tuomittu elämään yksin eikä voi koskaan solmia uutta avioliittoa. Tällaisesti uskovat ovat yleensä erittäin kovasydämisiä ja lakihenkisiä uskovia, sillä he sitovat opillaan syyttömän ihmisen koko loppuelämäksi toisen tekemään syntiin. Samoin tällä tavoin uskovat eivät kykene uskomaan hengellisesti, vaan he kirjaimen mukaan ja järjenpäätelmän varassa vetoavat Raamattuun, mutta eivät kuitenkaan uskalla uskoa koko Raamatun ilmoitusta tästä aiheesta.

Linkki: Avioero ja uudelleenavioituminen

 

 

Ylöstempaus

 

Ylöstempauksesta on olemassa kolme erilaista päälinjaa, jonka mukaan uskotaan tempauksen tapahtuvan, nämä ovat; tempaus ennen vihan ja vaivanaikaa, tempaus vihan ajan puolivälissä sekä tempaus vihan ajan lopussa.
 

Ennen vihanaikaa

Uskon että suuri osa niistä, jotka uskovat tempaukseen ennen vihan aikaa ovat sellaisia, jotka eivät kestä ajatusta jäämisestä vihanaikaan. Suurin osa heistä on sellaisia, jotka eivät ole valmistautuneet kestämään vainoa ja kärsimystä Kristuksen tähden ja siksi he valitsevat itsellensä sopivan ja mieluisan tavan uskoa, johon ei kärsimys ja vaivanaika kuulu. Mutta onko opetus tempauksesta ennen vihanaikaa Raamatullinen?

 

Puolessa välissä
 

Tempauksen puolivälissä tapahtumiseen uskovat ovat valmiita myös jonkun verran kestämään kärsimystä Kristuksen tähden. He kuitenkin uskovat pääsevänsä pois vihanajasta sen puolivälissä. Heille on tärkeää kärsiä Kristuksen tähden, mutta ei kuitenkaan kovin kauan, vaan vain hetkisen verran, siksi he haluavat pois vihanajasta.

Vihanajan lopussa

Ne jotka uskovat tempauksen tapahtuvan vihanajan lopussa ovat sellaisia, jotka ovat valmiita kestämään vainoa, pilkkaa ja kärsimystä Kristuksen tähden. Samoin he tietävät sen, että rakastava Jumala pitää huolta omistaan myös silloinkin kun Jumalan kansaa kohtaa saatanallinen viha ja vaino. He tuntevat olonsa turvatuksi Kristuksen kanssa kaikissa olosuhteissa.

Linkki: Opetusta tempauksesta

 

 

Vesikaste

Vesikaste on aihe, josta on kiistelty kautta vuosisatojen. Suomen maassa vesikaste erottaa ja aiheuttaa suurta hajaannusta uskovien keskuudessa.

 

Lapsikaste


On joitakin uskovia, jotka uskovat että kirkon toimittama kaste sylivauvalle on Raamatullisesti pätevä. Tällainen ihminen on yleensä sellainen, joka on erittäin tunteellinen sekä haluaa ajatella järjellisesti ihmisjärjen mukaisesti. Tällainen ajatus on hänelle kaunis osoitus Jumalan armosta. Uskonnolliset seremoniat viehättävät tällaisen uskon omaavaa ihmistä. Tällaiseen tulkintaan uskova on usein sellainen, joka painottaa kirjoitettua sanaa, mutta ei kykene hengelliseen Raamatun tutkimiseen, koska hän tutkii sitä oman järkensä avulla tai mieltyneenä uskonnollisten teologien oppeihin, jotka ovat luonnolliseen järkeen vetoavia oppeja sekä jotka voimakkaasti vahvistavat myös ihmisen uskonnollisia tunteita.

Vesikaste pelastaa

Jos ei halua uskoa kokonaisvaltaista Raamatun ilmoitusta vesikasteesta ja pelastuksesta, niin silloin voi uskoa muutaman jakeen perusteella, että vesikaste toisi pelastuksen ihmiselle. Vesikasteen pelastusoppiin uskovat ihmiset ovat usein sellaisia, jotka lukevat Raamattua kirjaimen mukaan, eli järjellisesti. Tällaiset ihmiset ovat usein mieltyneet Raamatun sanan totuuteen, mutta he eivät kuitenkaan kykene sitä hengellisesti ymmärtämään, koska kirjaimen noudattaminen vetoaa heidän järkeensä, jonka avulla he Raamattua lukevat. Tällaiseen tulkintaan uskova on usein sellainen, joka painottaa kirjoitettua sanaa, mutta ei kykene hengelliseen Raamatun tutkimiseen, koska hän tutkii sitä oman järkensä avulla tai mieltyneenä uskonnollisten teologien oppeihin, jotka ovat luonnolliseen järkeen vetoavia oppeja.

 

Linkki: opetusta vesikasteesta


Kirkko vai seurakunta?

Jotkut haluavat uskoa kirkkoon ja monet kiivailevat kirkon puolesta. Tällaiset ovat usein sellaisia, joihin vetoaa enemmän ihmisten uskonnolliset perinteet kuin Raamatun sana.

Linkki: Kirkko vai seurakunta?

 


Epäpyhä papisto kumoaa Jumalan sanan

 

Jumalan sana Raamattu kertoo meille kuinka juutalaisten hengelliset johtajat (kirjanoppineet, fariseukset ja saddukeukset) kumosivat Jumalan sanan opetuksen perinnäissääntöjensä kautta. Herra Jeesus sanoi juutalaisten hengellisille johtajille, että he olivat kumonneet Jumalan sanan perinnäissääntöjensä tähden. Herra Jeesus sanoi näitä hengellisiä johtajia ulkokullatuiksi (tekopyhä), joiden sydän oli kaukana Jumalasta ja että he turhaan palvelivat Jumalaa, koska he opettivat oppeja, jotka olivat ihmisten keksimiä oppeja. Tämän päivän uskonnollisista johtajista suuri osa toimii samalla tavalla kuten Herran Jeesuksen aikaiset hengelliset johtajat. Alapuolella olevan linkin kirjoituksessa käydään läpi sitä millä tavalla tämän päivän uskonnolliset johtajat kumoavat Jumalan sanaa.

 

Linkki: Papisto joka kumoaa Jumalan sanan


Ekumenia

 

Monet Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä, kirkoista ja herätysliikkeistä kuuluvat Suomen ekumeeniseen neuvostoon (SEN), ollen siellä jäseninä, tarkkailijajäseninä tai kumppaneina. Ekumenia ja sen tavoite ja käytäntö on kuitenkin kavala eksytys ja Jumala tulee tuomitsemaan jokaisen joka joko julkisesti tai salaa hyväksyy tai kannattaa ekumeniaa.

 

Linkki: EkumeniaJeesuksen Jumaluuden kieltäminen

 

Nykyään yhä enemmän uskovat eksyvät kieltämään Jeesuksen Jumaluuden. Raamattu kuitenkin opettaa hyvin selvästi, että Jeesus on Jumala sekä Jumalan Poika.

 

Linkki: Jumala on yksi
Linkki: Jeesus on Jumala
 

 

Jeesus ei ole Isä

 

Nykyään on myös vallalla sellainen suuntaus, jossa jotkut uskovat Jeesuksen olevan Isä. Raamattu kuitenkin selvästi opettaa, että Jeesus ei ole Isä. Alapuolella on linkki, jossa tämä aihe käydään monien Raamatun kohtien kera.

 

Linkki: Jeesus ei ole Isä
 

 

Kirjaimeen uskominen

Jotkut uskovat painottavat kirjoitettua sanaa sillä tavalla, että he torjuvat Pyhän Hengen voiman vaikutuksen. Tällaiseen uskovat ovat usein sellaisia, jotka uskovat Jumalaan oman järkensä varassa, mutta eivät päästä Pyhän Hengen voimavaikutusta sydämeensä, koska pelkäävät vääriä henkiä sekä hurmahenkisyyttä.

Pyhän Hengen korotus

On sellaisia uskovia, jotka uskovat Pyhän Hengen johdatukseen, siten etteivät he välitä siitä mitä Raamattu opettaa. Tällaiset ihmiset ovat täysin tunteidensa sekä sielunvihollisen pettämiä. Tällainen ihminen on ylpistynyt ja paisunut siten, että hän luulee olevansa erikoinen astia Jumalan valtakunnassa, jota Pyhä Henki johdattaa koko ajan pikku tarkasti kaikessa. Tällainen uskova kuulleessaan puhelimen soivan kysyy ensin lupaa Pyhää Hengeltä joko vastaa tai on vastaamatta. Myös kaupassa hän saa Hengen ilmoituksia ostaako maitoa vai ei. Tällainen ihminen kuuntelee ja juttelee koko ajan hengen kanssa, mutta hän ei tiedä sitä, että hänelle puhuva henki on valheen henki.

Homouden ja lesbouden tunnustaminen Jumalan hyväksymäksi seksielämän muodoksi

Homous ja lesbous ovat syntejä eikä Raamattu tue kumpaakaan elämänmuotoa millään lailla, vaikka jotkut niin väittävät. Se on valitettavaa, että jotkut uskovat tuomitsevat homot hulluiksi ja mielenvikaisiksi, joita he eivät suinkaan ole. He ovat homouden ja lesbouden synnillä eksytettyjä ihmisiä, joita Jumala rakastaa ja kutsuu parannukseen. Raamattu sanoo homouden sekä lesbouden synniksi, josta on tehtävä parannus.

Nykyään yhä useampi kirkonmies ja nainen hyväksyy homouden ja lesbouden Jumalan edessä päteväksi seksielämän muodoksi. Jumala loi kuitenkin miehen ja naisen, tarkoittaen heille seksielämän kauniiksi lahjaksi pysyvään parisuhteeseen. Jumala loi ihmiselle sukupuolielimet, joiden avulla ihminen voi toteuttaa seksielämän kaunista lahjaa. Käytännön todistus todistaa sen, että miehen ja naisen sukupuolielimet ovat täydellisesti luotu sopimaan yhteen. Miesten välinen seksielämä on luonnonvastaista samoin on myös naisten välinen seksielämä. Monien kirkon työntekijöiden myönteinen kanta homouteen ja lesbouteen on siis Raamatun vastainen.

Linkki: Homoseksuaalisuus Raamatun valossa

 

 

Gnostilaisten "evankeliumien" eksytys

 

Lopun aikana ihmiskuntaa eksytetään myös gnostilaisen eksytyksen kautta, jossa uskotaan jumalattariin, sukupuoli roolit menevät sekaisin sekä harjoitetaan hillitöntä seksiä. Jos luet Dan Brownin kirjan Da Vinci koodi, niin huomaat kuinka Brown edustaa gnostilaista uskoa, jota hän salakavalasti markkinoi romaaninsa kautta. Samoin nykyään tuodaan esille gnostilaisia tekstejä, joissa sanotaan että Jeesuksella Kristuksella ja Maria Magdaleenalla olisi ollut seksisuhde. Tämäkin on gnostilaista valhe-evankeliumia, jonka kautta tälle seksihullulle maailmalle koitellaan valheella "todistella", että Jeesuskin harrasti seksiä, vaikka todellisuudessa Herra Jeesus ei harrastanut seksiä kenenkään kanssa. Gnostilainen eksytys pyörii valhe-jumaluuden sekä synnillisen seksin ympärillä. Edellä olevia asioita tämä nykyinen maailma on täynnä, sillä kaikenlainen irstas synnillinen seksi hallitsee ihmisten sydämiä sekä usko kaikenlaisiin eksyttäviin jumaluuksiin.

Gnostilaisen Juudaksen evankeliumin tarkoitus on vääristää todellinen evankeliumi ja saada ihmisiä uskomaan valheelliseen Juudaksen evankeliumiin. Juudaksen evankeliumin takana on saatanallinen henkivalta, joka röyhkeällä tavalla on vääristänyt todellisen evankeliumin sanoman Juudaksen valhe-evankeliumilla. Juudaksen evankeliumi ei ole Raamatullinen evankeliumi, vaan gnostilainen harhaoppi sekä evankeliumin väärennös.

Gnostilaisuus muodostui monesta synkretistisistä uskonnollisesta ryhmittymästä. Gnostilaiset pitivät itseään kristinuskon kilpailijoina sekä he uskoivat olevansa parempi uskonto kuin kristinusko. Gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin kristinuskoa vastaan ja gnostilaisten evankeliumien kautta gnostilaiset väärensivät Raamatun sanoman. Gnostilaiset evankeliumit kirjoitettiin mustamaalaamisen tarkoituksessa, jonka kautta gnostilaiset vääristivät Raamatun sanoman sekä pilkkasivat Jumalaa. Gnostilaiset evankeliumit olivat ovela juoni kristittyjä vastaan sekä aikansa propagandaa Jeesuksen opetuslapsia vastaan. Gnostilaiset eivät uskoneet Raamatun sanomaan ja siksi he tekivät niin sanotut gnostilaiset evankeliumit. Gnostilaiset eivät halunneet olla todellisia Jeesuksen seuraajia ja opetuslapsia, vaan pitivät heitä vihollisinaan ja siksi he kirjoittivat valheelliset "evankeliuminsa". Surkuhupaisaa on se, että nyt lähes 2000 vuotta gnostilaisten evankeliumien syntymisen jälkeen, jotkut ihmiset pitävät niitä Raamatullisina evankeliumeina, vaikka gnostilaiset pitivät Jeesuksen opetuslapsia vihollisinaan ja siksi he kirjoittivat gnostilaiset valhe-evankeliumit, joiden avulla he koittivat kumota Raamatun totuuden.

Linkki: Juudaksen evankeliumi
Linkki: Maria Magdaleena
Linkki: Jeesus ja Magdalan Maria

 

Ongelma-alueita

Seuraavaksi tuon esille muutamia ongelma-alueita, joita voi esiintyä myös.

 

Mielenterveysongelmat ja muut ongelmat

Monet uskovien mielenterveysongelmat johtuvat siitä ettei uskota Jumalan sanaan siten kuin se on kirjoitettu. Samoin monet mielenterveysongelmat uskovilla johtuu siitä ettei anneta Jumalan hoitaa uskovan mielenaluetta Pyhän Hengen avulla kirjoitusten mukaisesti. Toki tietenkin mielenterveysongelmat tulevat monista eri syistä, mutta tässä kohden käsittelen sitä aluetta, joka tulee Pyhän Hengen ja Raamatun sanan halveksumisesta.

Tätä halveksuntaa kaikki eivät tee tahallisesti, vaan useimmissa tapauksissa on kysymys väärän opetuksen vaikutuksen alla olemisesta. Ihmisen mielenalue ja sielunmaailma on rakennettu siten, että Jumalan Hengen läsnäolon, Jumalan rakkauden sekä Jumalan sanan totuuden tulee olla osallisia meidän sielunelämästämme, muuten sisäinen ihmisemme on monin tavoin rikkinäinen. Jos elämässämme ei ole Pyhän Hengen läsnäoloa ja Kirjoitusten mukaista elämää, niin sen seurauksena sisimpämme on rikki ja pahimmassa tapauksessa ihminen kärsii pahoista mielenterveysongelmista.

Väärät henget

Usein mielenterveysongelmista kärsivä ihminen on tekemisissä (tietämättään) väärien henkien kanssa, jotka ohjaavat hänen elämäänsä. Nämä henget ovat tekeytyneet Jumalan Hengeksi ja sitä kautta hyvin autoritäärisesti hallitsevat uhrinsa elämää. Nämä henget pakottavat uhrinsa toimimaan tietyllä tavalla. Väärän hengen hallintavallan alaisuuden tunnistaa siitä että se syyllistäen pakottaa ihmistä toimimaan tietyllä tavalla eri tilanteessa. Väärät henget tuovat myös ihmisen elämään ahdistavan ja syyllistävän pelokkuuden, ylpeyden ja kerskumisen, jossa ihmisen omaa toimintaa korotetaan. Väärät henget saavat uhrinsa uskomaan, että hän on jotenkin muita erinomaisempi, hän on joku profeetta, apostoli tai muuten erikoisen hengen voitelun omaava persoona. Väärät henget myös vääristävät Jumalan sanan totuuden ja sitä kautta eksyttävät uhrinsa.

Väärä henki myös korottaa uhriansa siten, että hän pitää itseään erikoisena Jumalan aseena, jonka kautta tämä "ase" haukkuu muita uskovia ja siten korottaa koko ajan itseänsä.

 

Ylpeys, häpeä ja "oikeaoppisuus"

Ryhmän painostus sekä ryhmästä luopumisen häpeä on myös usein takana niiden sydämissä, jotka uskovat edellisen kaltaisia opetuksia. Samoin on useissa tapauksissa kysymys ylpeydestä ja halusta olla muita oikeaoppisempi, siksi he eivät halua nöyrtyä uskomaan niin kuin kirjoitettu on. Kirjoitukseni tarkoitus ei todellakaan ole lyödä ketään, vaan olla avaamassa silmiä rehelliseen tutkisteluun Jumalan sanan edessä. Itse toivon ja rukoilen, että saisin kasvaa yhä syvällisemmin rakastamaan kirkon sisällä olevia uskovia sekä niitä, jotka ovat jollakin tavalla eksyksissä. Meidän uskovien on myös hyvä huomata ettei kukaan meistä ole täydellinen, vaan meillä kaikilla (myös minulla) on varaa korjata erheitämme
Raamatullisen uskoon suunnan mukaisesti niin käytännön tasolla kuin opetuksen tasolla. Kysymys siitä uskommeko Raamatun mukaisesti on kuitenkin erittäin tärkeä, sillä Jeesus sanoi:

 

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat."

Elävän veden virralla Jeesus tarkoitti Pyhää Henkeä. Terve ja Raamatullinen usko pitää sisällään Jeesukseen uskomisen siten kuin Raamattu sanoo ( ei niinkuin perinnäissäännöt tai oma järki!). Samoin terveeseen ja Raamatulliseen uskoon kuuluu Pyhän Hengen toimiminen. Jos jompikumpi puuttuu niin silloin ollaan pahoin eksyksissä. On siis tärkeätä, että uskomme Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo, koska vain silloin Pyhä Henki toimii meissä eheyttäen ja uudistaen meidän mieltämme.

 

Tähän sopii eräs kirjoittamani runonen:

 

Hoidossa Kristuksen

Rikki revitty oli sydän pienen ihmisen.
Oli sydämessä auki monta haavaa.
Pieni ihminen vastaanotti Kristuksen.
Kristus ei käytä ihmisen kaavaa,
kun Hän tuo sydämellesi korjauksen.
Hän kaikki sydämen solmut avaa.

Rikkinäinen sydämesi tarvitsee armoa,
sekä rakkautta suuren Jumalan.
Näin saat elämääsi iloa ja tarmoa.
Poissa on nyt paha olo humalan.
Ei sinun tarvitse enää ruokkia himoa.
Synti täytetty on luona Golgatan kukkulan.

Olet löytänyt todellisen laitumen.
Armoaterian pöydästä syöt.
Sylissä istut Hyvän Paimenen,
ovat lakanneet nyt lihan työt.
Armossa kasvaa pieni ihminen.
Rauhaisat ovat nyt ihmisen yöt.

Käsi Jumalan  lämmin ja hellä,
kosketti sydäntä pienen ihmisen.
Lepo ja rauha sydämellä,
kun olet hoidossa Kristuksen.
On Hän aina sinua lähellä.
Kokenut olet Jumalan armahduksen.Jeesus keskeinen usko

Usein jotkut Jeesukseen uskovat puhuvat kuinka tulisi keskittyä Jeesukseen ja jopa "painostavat" tai vaativat toisia olemaan Kristus keskeisiä. Kristus keskeinen usko on oikeata uskoa ja me saamme Jumalan armosta kasvaa Kristus keskeiseen uskoon. Mitä pitemmälle luopumus etenee lopun ajassa sekä niiden uskovien sydämissä, jotka uskovat ihmismielen (korvasyyhyn) mukaiseen rakkauteen, niin sitä enemmän he vaativat Jeesuksen opetuslapsia olemaan Kristus keskeisiä, mutta ei kuitenkaan rakkauden totuuden mukaan, vaan rakkauden uskonnollisen lihan mielen mukaan. tämä kirjoitus käsittelee sitä mitä on oikea ja Raamatullinen Kristus keskeisyys. Jumala armahtakoon meitä olemaan Kristus keskeisiä Kristuksen mielen mukaan, ei uskonnollisen lihan mielen mukaan.

Linkki: Jeesus keskeinen usko

 


 

Linkkejä terveeseen uskonelämään:

 

Kasvaminen totuutta noudattaen rakkaudessa

Kasvu hyvän hedelmän tuottamiseen

 

Jumalan lupaukset täyttyvät!

Rakkauden kaksoiskäsky

Savenvalaja

 

 

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
 

 

 


 


 

 

Petri Paavola

 

 

 

 

eXTReMe Tracker