Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


 

16. Antakaa lasten tulla

Mark 10:12-16; Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle." Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

Kun Jeesuksen luokse tuotiin lapsia, niin Jeesus otti heidät syliinsä ja pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Jeesus ei käskenyt kastamaan lapsia, koska Jeesus tiesi Raamatullisen järjestyksen, että miten ihminen tulee Jumalan lapseksi. Jumalan sana opettaa tunnustamaan ja hylkäämään synnin, sitä et voi vaatia pieneltä vauvalta. Pieni vauva syntyy kyllä syntiseksi, mutta ei sen tähden vauvaa tarvitse kastaa. Sitten kun vauva oppi erottamaan hyvän ja pahan ja tekee parannuksen kuultuaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, sitten vasta hän menee Raamatulliselle kasteelle. Lapsikasteen kannattajat luulevat pienen vauvan joutuvan kadotukseen ja sen tähden he kastavat vauvansa, mutta Raamatun opetuksen mukaan vain synninharjoittajat tuomitaan kadotukseen. Vauva kyllä pääsee kuollessaan Jumalan luokse, koska Raamattu edellyttää niiltä parannuksen tekemistä, jotka voivat erottaa hyvän ja pahan, eli kuullessaan evankeliumin he voivat sen ymmärtää ja tehdä parannuksen omassa elämässään.

Monet lapsikasteen kannattajat opettavat; jotta pelastus on Jumalan lahja eikä ihminen voi tehdä parannusta eikä vastaanottaa tuota lahjaa, vaan jotta se annetaan lahjan lapsikasteessa.

 

Raamattu opettaa, jotta pelastus on Jumalan lahja, joka vastaanotetaan parannuksen kautta.

 

Mark 1:15 ja sanoi (Jeesus): "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

 

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

 

Joh 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

Apt 17:11 Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

 

2 Kor 6:1 Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.

 

2 Kor 11:4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

 

1 Tim 1:15 Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

 

Raamatun opetuksen mukaan pelastuksen lahja vastaanotetaan.

 

Usko ei ole lihan teko, vaan Jumalan teko, mutta Jumala antaa ihmiselle armon, jonka hän saa armosta vastaanottaa lahjana.

 

Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.

 

 

Parannus (metanoeoo = ajatella toisin, muuttua mieleltään ja katua). Parannus siis tarkoittaa katumista, joka johtaa syntiensä tunnustamiseen Jumalan edessä. Sen jälkeen ihminen alkaa Jumalan armosta muuttua mieleltään, kun Pyhä Henki Sanan kautta uudistaa uskovan mielen sanan mukaiseen elämään.

 

Uskova ei tule täydelliseksi tässä ajassa niin kuin Paavalikin sanoi, vaan saamme Jumalan armosta kasvaa kohti täydellisyyttä.

 

Moni kysyy; Minkä ikäisenä tulee tehdä parannus?

 

Ihminen saa silloin tehdä Jumalan armosta parannuksen kun hänelle Pyhä Henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ikää tähän ei kysytä, mutta ihmisen tulee kuitenkin kuulla Jumalan sana sekä ymmärtää olevansa syntinen ja tarvitsevansa pelastuksen. Sylivauva ei voi kuitenkaan parannusta tehdä, sillä hän ei edes vielä ole oppinut ymmärtämään omaa äidinkieltään.

 

Room 10:13-17 jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu". Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: "Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!" Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?" Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

 

Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Näin kirjoitti Paavali. Kuulemiseen tarvitaan ymmärrys, sillä Pyhä Henki näyttää ihmisen ymmärrykselle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.

 

Raamattu edellyttää kuulon ymmärtämistä, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Pyhä Henki sitten avaa ymmärryksen ymmärtämään synnin, vanhurskauden ja tuomion, jotta ihminen saa vastaanottaa armosta iankaikkisen elämän lahjan.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Antakaa lasten tulla)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker