Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?

Apostolit kastoivat Herran Jeesuksen nimeen ja kaikissa apostolien teoissa esiintyvissä kastekohdissa käytäntö on aina sama. Onko tässä nyt ristiriita Jeesuksen ja apostolien välillä, kun Matt 28:19:ssa on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen? Ei tässä ole mitään ristiriitaa. Apostolit toteuttivat Herran Jeesuksen Kristuksen käskyn kastamalla uskoon tulleet Herran Jeesuksen nimeen. Koska Raamatussa on näin käytännössä kastettu, ja kaikissa apostolien tekojen kaste kohdissa, missä on maininta jonkun nimeen kastamisesta, niin se on poikkeuksetta Herran Jeesuksen nimeen, niin sen tähden on oikein kastaa Herran Jeesuksen nimeen. Tämä kaste Herran Jeesuksen nimeen ei ole Branhamilaisuutta niin kuin jotkut asian ymmärtävät, vaan Raamatullisuutta. Itse en kannata Branhamilaisuutta, enkä epäraamatullista Jeesus yksin oppia, joka on harhaoppi.

Historia todistaa, että Roomassa vuonna 303 jKr keisari Diocletian määräsi monia kristittyjen kirjoja poltettavaksi. Kirjojen joukossa oli myös varhaisia UT:n käsikirjoituksia. Varhaisin muoto Matt 28:19 on n.300- luvun lopulta tai 400- luvulta. Varhaisimpia käsikirjoituksia ei ole olemassa Matteuksen evankeliumista. Kirkkohistorioitsija Eusebius siteeraa monta kertaa kirjoituksissaan Matt 28:19 kohtaa näin; "Menkää ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia minun nimeeni." Eusebiuksen kirjoitukset ovat 300-luvulta. Meillä ei ole tällä hetkellä näyttää yhtäkään käsikirjoitusta Matteuksen lopusta, jossa olisi Eusebiuksen siteeraama siteeraus. Kaikissa olemassa olevissa käsikirjoituksissa on kaste Isä ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen Matt 28:19:ssa. Kun meillä ei ole yhtään käsikirjoitusta, jossa olisi kirjoitettu Jeesuksen nimeen, niin en halua yrittää todistella Raamatun opetusta historian todistuksella, enkä siten uskalla kumota tuota Matt 28:19:ssa olevaa kohtaa. Joten minulle riittää Raamatun opettama yksi kaste uskoontulon jälkeen, vaikka se olisi tehty Matt 28:19:n mukaisesti, vaikka itse kastankin Herran Jeesuksen nimeen. Minusta Raamattu apostolien teoissa itse todistaa sen, että kaste suoritetaan Jeesuksen nimeen, Raamatun oman todistuksen pitäisi riittää tässä asiassa. Kol 3:17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Raamatun oma todistus on myös, että kaikki minkä teemme sanalla ja työllä tulisi tehdä Herran Jeesuksen nimeen. Minä itse kastan Herran Jeesuksen nimeen ja tiedän myös monia, jotka kastavat Jeesuksen nimeen. Apostolit noudattivat Jeesuksen lähetyskäskyä ja saarnasivat evankeliumia ja kastoivat uskoon tulleet Jeesuksen nimeen, kyllä tämän tulee riittää jokaiselle todisteeksi, että kaste Herran Jeesuksen nimeen on pätevä ja Raamatullinen.

Tärkein asia on kuitenkin uskon syntyminen Kristukseen, josta seuraa vesikaste. Seuraavaksi käymme läpi kaikki kastekohdat, mitkä esiintyvät Raamatussa ja näemme sen jälkeen järjestyksen olevan aina ensin usko ja sitten kaste.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Mihin nimeen kastetaan)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker