Etusivulle
Raamatunopetuksia

1. Johannes Kastaja
2. Jeesuksen lähetyskäsky
2.B Mark 16:15,16
2.B 2 Mihin nimeen kastetaan?
2 C. Helluntai
2 D. Mikve-kaste
3. Filippus Samariassa
4. Filippus ja Kandaken hoviherra
5. Paavalin kääntymys ja kaste
6. Kesareassa uskoon tulleet pakanat kastettiin
7. Lyydia purppuranmyyjä
8. Vanginvartijan perhekunta
9. Synagoogan esimies Krispus ja hänen perhekuntansa
10. Johanneksen kasteelta kasteelle Herran Jeesuksen nimeen
11. Nouse, anna kastaa itsesi
12. Kasteen hauta
12 B. Upotuskaste vai valelukaste?
12 C. Ympärileikkaus
12 C.2 Johannes Kastaja suurin vaimoista syntynyt
13. Kaste hyvän omantunnon pyytämistä
13B. Kuuliaisuuden askel
13C. Vertauskuva
14. Joka ei synny vedestä ja Hengestä
14.B Ruumis puhtaalla vedellä pestynä
15. Uudestisyntymisen peso
16. Antakaa lasten tulla

17. Vesikaste kuuluu pelastuneelle, mutta vesikaste ei pelasta
18. Sakramentti


7. Lyydia purppuranmyyjä

APT 16:11-15; Kun nyt olimme purjehtineet Trooaasta suoraan Samotrakeen, ja seuraavana päivänä Neapoliin, ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Ja sapatinpäivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: "Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä". Ja hän vaati meitä.

Paavali, Silas ja Timoteus saapuivat Filippiin ja menivät sapattina joen rannalle, koska arvelivat siellä olevan rukouspaikan. Joen rannalla oli Lyydia niminen purppuranmyyjä ja Herra avasi Lyydian sydämen ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Kun Lyydia perhekuntineen oli kastettu hän pyysi Paavalia kotiinsa sanoen jos pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa kotiini ja majailkaa siellä. Lyydian sydän avautui evankeliumille ja hän tuli uskoon ja kastettiin. Lyydian perhekunta kastettiin myöskin ja niin kuin olemme edellä tutkineet, että kaikki kastetut olivat uskoontulleita, niin varmasti myös kastetut perhekuntalaiset olivat uskossa. Koska, kielto kastaa muita kuin uskovia oli apostolien aikaan käytössä, eivät apostolit voineet kastaa muita kuin uskovia, jotka olivat tehneet parannuksen.

Paavaliakaan ei lähetetty kastamaan ihmisiä, vaan julistamaan evankeliumia. Paavali kumoaa luterilaisen sekä katolisen sylivauva kasteteologian, sillä Paavali oli lähetetty julistamaan evankeliumia ei kastamaan, mutta Paavalikin kastoi sen jälkeen kun uskoontulo oli tapahtunut. Herran apostolit julistivat Jumalan sanaa ja kastoivat uskoontulleet, jotta Raamatullinen järjestys toteutuisi, ensin usko ja sitten kaste. Herran apostolit eivät sotkeneet taivaallisia koordinaatteja, vaan he tarkasti noudattivat Jeesuksen antamia käskyjä.

1 KOR 1:14-18; Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan -ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

 

Siunaavin terveisin: Petri Paavola

ps. Tätä materiaalia saa vapaasti kopioida ja levittää jos ei ota tästä mitään pois tai laita tähän mitään lisää.

Petri Paavola

Uusin kirjoitukseni Raamatullisesta vesikasteesta (Perhekuntakasteet)

http://www.kotipetripaavola.com

Lähteet:

- Raamattu 33/38
- Biblia
-Textus Receptus
- King James version
- Jay. B. Green Literal version
- Lutherin käännös
- Ruotsalainen Raamattu v. 1917
- Yksi kaste: Juhana Lehmuskoski
- Sakramentti ja kirkko: Pentti Heiska
- Luterilainen katekismus
- Katolinen katekismus
- Katolisen uskon perusteet
- Jumalallisesta luonnosta osalliseksi: Arkkimandriitta Kristoforos Stauropoulos
- Kaste ja katumus: Sidoroff Matti ja Arkkipiispa Paavali
- Ortodoksinen sanasto: Arkkimandriitta Arseni

 

 

 

eXTReMe Tracker